Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Bánsági Andor:
Durazzo ostromának brit dokumentumai

 

Bevezető

  1918. június 8-án Franchet d'Espérey tábornokot nevezték ki a 350 000 fős balkáni antant haderők élére, mely francia, szerb, angol, olasz és görög katonákból állt. A döntő offenzívára való felkészülésről augusztus 3-án döntött a versailles-i katonai képviselet.

  1918 nyarára Bulgária az összeomlás szélére jutott. Hogy megtarthassa hódításait és elkerülje a forradalmat, a németbarát Radoszlavov-kormányt 1918. június 18-án új kabinet váltotta fel, mely az antanthoz közeledett. A bolgár diplomaták egy különbékét szerettek volna előkészíteni.

  1918. szeptember 14-én az antant haderő megkezdte egy átfogó támadás tüzérségi előkészítését. A Dojraní- és Preszpa-tavak közti kb. 150 kilométeres vonalon több mint 500 ágyú öntötte a tüzet. 15-én hajnalban a Vadar és a Cerna közt indult rohamra 6 szerb és 2 francia hadosztály.

  A front védelmét kizárólag kimerült és rosszul felszerelt bolgár csapatok (kb. 350 000 fő) látták el, mert a német és osztrák-magyar csapatokat már korábban kivonták a nyugati offenzívák miatt. A bolgár hadosztályok alig mutattak ellenállást, majd szeptember 20-án Skopje irányába elvonultak. A gyorsan ideirányított német és osztrák-magyar csapatok már nem érkezhettek meg időben. Szeptember 25-én, szövetségesei hozzájárulásával mit sem törődve, Bulgária békét kért, majd szeptember 29-én Szalonikiben, Lukov tábornok aláírta a másnap érvénybe lépő fegyverszünetet.

  Az AOK parancsot adott báró kövesházi Köves Hermann tábornagynak, a balkáni front főparancsnokának, Albánia kiürítésére, a csapatok visszavonására Szerbiába, majd a Monarchia határaira. Több mint 40 000 katonát és nagy mennyiségű hadianyagot vontak vissza Durazzóba. Innen, amit lehetett, tengeri úton szállítottak Cattaróba, de a csapatok nagy része az egyetlen szárazföldi útvonalon vonult vissza.

  A katonák és a hadianyagok elszállítására 10-12 tehergőzöst tudtak összevonni, több nem volt. Kíséretükre négy rombolót és nyolc torpedónaszádot osztottak be, a többi hajónak valószínűleg már nem jutott üzemanyag. Durazzó előtt 2-3 tengeralattjáró váltotta egymást.

  Thaon di Revel altengernagy, az olasz flotta főparancsnoka, elhatározta, hogy csapást mér Durazzóra, megsemmisíti az ott állomásozó osztrák-magyar hajókat, megakadályozva így a visszavonulást, és megkaparintja a felhalmozott, nagy mennyiségű hadianyagot is. A támadást eredetileg október 1-jére tűzte ki, de az utolsó pillanatban 24 órával elhalasztotta, mert úgy döntött, hogy a támadó erők védelmére beveti a DANTHE ALIGHIERI dreadnought-ot is.

  A továbbiakban csak az osztrák-magyar fél tevékenységét tárjuk fel, a támadók magatartását részletesen bemutatja Kelly sorhajókapitány jelentése.

  1918. október 2-án három szállítógőzös rakodott be Durazzó kikötőjében: a GRAZ, a STAMBUL és a HERCEGOVINA, fedezetükre a DINARA és a SCHARFSCHÜTZE rombolók és a 87 F torpedónaszád tartózkodott a kikötőben. A kikötő védelmére csak néhány kisebb parti üteg állt rendelkezésre, melyek a 10 000 méteres lőtávolságot sem érték el. A kikötő bejárata előtt az U 29 és U 31 naszádok voltak védőállásban. Nappal őrködtek, este pedig befutottak a kikötőbe, hogy az üzemanyaggal takarékoskodhassanak.

  A támadás október 2-án reggel kezdődött. Erről így ír jelentésében a DINARA parancsnoka, H. Bauer korvettkapitány:[1]

  A Mali Durcit jelzőállomás közli: 42 ellenséges hajó tart Durazzó felé. Minden ember a fedélzetre, csónakot visszahívni, tűzkészültség. A szárazföldi erők vezérkara javasolta, hogy haladjunk É-i irányban az öbölben, s azt elhagyva kíséreljük meg az áttörést Bocche di Cattaróba. Nem tesszük, a szállítóhajókat nem lehet védelem nélkül hagyni.

  Az ellenség rövidesen megnyitja a tüzet. A páncélos cirkálók nehézágyúi a várost, a kikötőt lövik, a cirkálók a szállítóhajóinkat a repülők az elhárítást kutatják. A saját hajóinkon csak 7 cm-es lövegek vannak, ezekkel az ellenséget nem lehet elérni. Az angolok belövik magukat, a város, illetve az egyik szállítóhajónk ég.

  Rombolóink a védő aknazár és a sekély víz között manővereznek, az ellenség nagy rombolói közelednek, s torpedótámadást kezdenek, fedezetükben MAS naszádok törnek előre.

  Tüzet nyitnak. Egy minden kaliberű lövedékből álló záporban hajóznak, közben az angol hidroplánok bombáznak. Az élen haladó MAS naszád telitalálatot kap, egy robbanás után oldalra dől és nyomban elmerül. A második naszádot (MAS-98) is eltaláljuk, a lövedék hosszában átfúrja az egész hajót, de az tovább futott.

  Brit rombolók próbálnak benyomulni az öbölbe, torpedótámadás indul, 12 torpedót lőnek ki a 3 hajónkra. Ezeket kikerüljük, a 87 F naszádnak szerencséje van. Három torpedót lőnek rá, kettőt kikerül, a harmadik hegyes szögben eltalálja, de nem robban, a gyújtófej nem működött.

  Rombolóink az öbölben délre futva Sassótól Ny-ra fordultak, majd ellenmenetben visszafelé a brit egységekkel szemben. Közben ki kellett kerülni az úszó, célt tévesztett torpedókat, amelyekből a csata után számos darabot kifogtunk és mentesítettünk.

  A kevés szárazföldi ütegünk nem tudta megakadályozni az ellenség közeledését. Egyre fokozódott a tüzelés és csak vártak, hogy a fölényes túlerő elnyom bennünket. Az egyenlőtlen harcnak az U 31 tengeralattjárónk vetett véget, amely az erős védelem ellenére is megtorpedózta az egyik angol cirkálót.

  A WEYMOUTH megtorpedózásának részleteit H. Rigele sorhajóhadnagy, az U 31 parancsnokának jelentése tartalmazza.[2]

  Ütközetjelentés:

  1918. szeptember 29., kifutás Bocche-ból, Albánia felé. Szeptember 30-án, 06,30-kor az őrködés Durazzo előtt átvéve, 12,15-kor befutás Durazzóba. Október 1-jén 0,00 kifutás 17,00-kor befutás Durazzóba.

  Október 2. 0,45-kor kifutás Durazzóból. 10,55-kor visszatérőben a Samona-foknál kijelölt várakozási pozíció felé, 190°-os irányban észleltem egyes ellenséges flottakötelékeket 80°-os irányon haladva, a Durazzói-öböl közepe felé tartva. Ezek a következőkből álltak: az élen három biztosító vagy aknakereső motorosnaszád, egy kötelék biztosító romboló különböző típusokból és három nagy hadihajó nyomdokvonalban. Az 1. számú pozícióban valószínűleg JULES MICHELET oszt. cirkáló, a 2. számú pozícióban REGINA ELENA (zászló felismerhető), a 3. sz. pozícióban, mint az 1. számú.

  Támadásra határozom el magam, de több mint 3500 m a legkisebb távolság, és az ellenség közel párhuzamosan halad velem. 11,20-kor az ellenség DK-re fordul és tüzet nyit Durazzóra. 11,27-kor 330°-on bemérve megpillantok három könnyűcirkálót 160°-os irányon haladva sokkal alkalmasabb támadási pozícióban, ezek ellen fordulok és támadok. Ekkor hirtelen a csatahajók támadása felől robbanásokat, bombákat és lövedékek vízbecsapódását hallom. Felismerem a könnyűcirkálókon a brit zászlót, s BIRMINGHAM osztályúnak azonosítom. A cirkálókat fedező egységek nem láthatók.

  11,35-kor az ellenség 20-30°-os fordulatot tesz, amiatt az első egységet már nem tudom megfelelően közelíteni. Így 11,40-kor az utolsó cirkálóra fordulás után kettős torpedólövést adok le. Az időkülönbség a két torpedó között minimális volt. Lövés előtt láttam, hogy a cirkáló tüzel a szárazföldi célokra, 35 sec. múlva hallom a torpedók robbanását. A naszád az uralkodó tengerjárás és a lassú menet miatt a kettős lövés után 6 m-t ugrott felfelé, ezután nyomban 40 m mélységbe merültem és DNy-i irányt vettem fel. 11,44-kor robbant az első (vízi) bomba, elég közel, kb. két perc múlva, jobb oldalról a fedélzeten kívülről egy reccsenő, roppanó hangot hallok, oka nem ismeretes, nem követte detonáció, és nincs trimm vagy menet tank sérülés, a torony oldalvilágítása nem látható.

  11,55-kor próbálok periszkóp mélységbe menni, 30 m-en hajócsavarok zaját hallom, közelünkben három bomba robban, ekkor ismét 50 m mélyre merülök. A folytatást kerülendő, változó irányban haladok ÉK felé, és 12,20-kor kapom az utolsó jól ülő bombát, majd a hajócsavarzaj elmarad.

  13,10-kor felmerülök, periszkópon DNy-ra saját BARON CALL kórházhajónkat látom öt ellenséges romboló kíséretében, majd DNy-ra szem elől vesztem. Mari Durcit felé haladva víz alatt, betöltöm a tartaléktorpedókat és 15,45-kor befutok Durazzóba.

  Az SMS DINARA közli velem, hogy az angol cirkálón a torpedótalálataim után az árboc kétszeres magasságáig csapott fel a vízoszlop. A durazzói tengerészeti üteg egyik matrózának jelentése szerint az ütegtől megfigyelték a cirkáló süllyedését. ...A nap folyamán a Durazzóba való befutáskor, a Mali Durcittól É-ra úszó roncsdarabokat észleltek, a származásuk nem volt megállapítható.

  Október 3. Hajnalban kifutás Durazzóból. Várakozási pozíció 7,5 tengeri mérföld DNy-ra, Kap Laghitól. 15,30-kor befutás Durazzóba. Este 22,10-kor kifutás, várakozás 10 tengeri mérföldre DNy-ra Kap Laghitól.

  Október 6. 09,00-kor befutás Bocche-ba.

  A teljesség kedvéért közöljük a másik tengeralattjáró, a szintén védelmi állásban levő U 29 ütközetjelentését.[3]

  1918. szeptember 29.: parancsnok ideiglenesen Robert Dünigl sorhajóhadnagy, szeptember 30-án 20,00: kifutás Bocche-ból, irány Albánia. Október 1-jén 05,00-kor egy tengeralattjárót észlelve, lemerülés, 11,30-kor befutás Durazzóba. Október 2-án 04,30-kor kifutás Durazzóból, várakozó állás. 10,40-kor két romboló 8000 m távolságban, támadáshoz készülés. 11,02-kor két repülőgép látható, 11,25-13,32 közt repülőgépek és rombolók 36 (vízi) bombát dobnak (ránk). Merülés a tengerfenékre, pörgettyűs iránytű használhatatlan. 13,02-kor felmerülés, rombolók nem láthatók. 15,30: befutás Durazzóba, 21,00-kor kifutás.

  Az olasz cirkáló-erők parancsnoka, Palladini ellentengernagy, amikor értesült a WEYMOUTH megtorpedózásáról, és hogy a repülőgépek egy újabb tengeralattjárót fedeztek fel (az U 29-et), azonnal befejezte a város lövetését és a nyílt tenger felé fordulva visszatért Brindisibe.

  A WEYMOUTH cirkálót a farrészen érte a két találat, a hátsó 14 méteres rész letört és roncsként lógott. A hajót csak a gépterem torpedóvédő válaszfala mentette meg. Manőver- és kormányképtelen állapotban, farral a vízbe süllyedve, a TITANO tengeri vontató vontatta be Brindisibe, a fél flotta fedezete alatt. Javítását hat hónapra valószínűsítették, de nem épült ujjá, a háború után lebontották.

  Durazzóban a bombázás hat polgári áldozatot követelt. Több épület is romba dőlt, köztük Wied herceg, a volt uralkodó palotája is.

  A kikötőben is számottevő kár keletkezett. A faépületek leégtek. Az osztrák STAMBUL gőzös kigyulladt és elsüllyedt, 40 katona meghalt. A kiürítés azonban folyt tovább. Az olasz flotta csak november közepén jelent meg újra Durazzó előtt, majd a partra tett csapatok a már kiürített várost elfoglalták. Az osztrák-magyar csapatok elszállítása kb. október 20-ig folytatódott. Több mint 15 000 főt szállítottak Cattaróba és Fiuméba, ezzel pedig lehetővé vált az albán front visszavonása.

  Az U 31 parancsnokát, H. Rigele sorhajóhadnagyot, a flottaparancsnok a legmagasabb kitüntetésre terjesztette fel. 1918. november 7-én IV. Károly császár elhagyta az országot, s az általa megbízott Káptalanra ruházta át a Katonai Mária Terézia Rend és a Tiszti Arany Vitézségi Érem odaítélését.

  A Káptalan az 1929. december 21-én kelt promócióval a Katonai Mária Terézia Rend Lovagkeresztjének 1069. számú példányát adományozta nemes Herman Rigele sorhajóhadnagynak Durazzó megmentéséért.

  Röviden értékelnünk kell a támadó erők tevékenységét is.

  Első pillantásra érthetetlennek tűnik, hogy egy ilyen elsöprő erejű túlerőt képviselő flotta miért nem közelebbről hajtotta végre a kikötő bombázását, hiszen a nagyobb hajóegységek számára elegendő kísérőhajó állt rendelkezésre. A Durazzót védő egységek és a parti ütegek páncélátütő képessége messze elmaradt az olasz páncélos cirkálók védettségéhez képest. Ha a támadást energikusabban és bátrabban hajtják végre, a támadók elérhették volna kitűzött céljukat, a kikötő használhatatlanná tételét. A WEYMOUTH megtorpedózása nem indokolhatta volna a teljes hadművelet leállítását. Ellenkezőleg, a veszteség kompenzálása érdekében erőteljesebben kellett volna folytatni azt. De mint a tengeri háborúk történetében oly sokszor, ebben az esetben is az emberi tényező döntött. Di Revel óvatoskodása, a partközeli hadműveletek leállítása az utolsó pillanatban, sikertelenné tette a hadműveletet. Palladini ellentengernagy sem volt bátrabb főnökénél, így a WEYMOUTH megtorpedózása után megszakította a hadműveletet.

  Bár az U 31 torpedói megmentették Durazzót, a háború menetét már nem befolyásolhatták érdemben. Míg a cs. és kir. haditengerészet utolsó sikerét aratta, az antant egy újabb kudarcot könyvelhetett el, amit azonban gyorsan feledtetett a Központi Hatalmak gyors összeomlása és az antant végső győzelme.

 

 

1.

Kelly[4] az Admiralitásnak és Calthropenak[5]

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 557-564. o.)

No. 489/72 TITKOS

LOWESTOFT

1918. október 4.

Uram,

  van szerencsém előterjeszteni, Lordságuk tájékoztatásául, az 1918. október 2-án, az olasz haditengerészettel, valamint a brit és olasz légierővel közösen végrehajtott hadművelet jelentését.

  2. Az olasz főparancsnok, Cusani admirális, tájékoztatott, hogy javasolták az olasz flotta Harmadik Divíziójának, - a SAN MARCO, PISA és SAN GIORGIO (Palladini ellentengernagy zászlóshajója) részvételével - hogy bombázza Durazzó kikötőjét; azonnal felajánlottam, hogy a parancsnokságom alatt álló teljes erővel csatlakozom hozzá, beleértve az amerikai Tengeralattjáró Vadászokat is.

  3. Róma hozzájárult az ajánlat elfogadásához, a szükséges előkészületek Mola (az olasz Könnyű Divízió parancsnoka) és Palladini (a Harmadik Divízió parancsnoka) admirálisokkal közösen megtörténtek.

  4. A hadművelet célja a szövetséges haderők szerbiai előrenyomulásának kiegészítése volt, amelyet az osztrákok dél albániai jelenléte rendkívül bizonytalanná tett, így a kikötőt és a hajózást olyannyira kívántuk megrongálni, hogy mind az utánpótlás, mind a csapatok evakuálása komoly nehézségekbe ütközzön. Az előterjesztés céljai értelmében először a partokig való előrenyomulás került elfogadásra, így a kisebb egységek az [öbölbe] behatolva minden felszíni egységet elpusztíthattak volna, míg a brit cirkálók a parti ütegeket támadják.

  5. Ezt később elvetették, és di Revel admirális utasításai szerint semmilyen szükségtelen kockázatot nem szabad vállalni, mert a legkisebb szövetséges veszteség is ellenséges győzelemként lenne beállítva, nem beszélve a morális hatásról.

  Ez az érv nem állja meg teljesen a helyét, ahogy a nehéz egységek akna és torpedó veszélyeztetettsége sem változott, bár az eredmény talán igazolja a döntést.

  6. A hadműveletet először 1918. október 1-re tűzték ki, és a GLOUCESTER-t Valoná-ból, a BADGER-t és a FURY-t, valamint 12 amerikai Tengeralattjáró Vadászt szeptember 30-ra Brindisibe rendelték.

  7. Az összes rendelkezésre álló brit repülőgép Andranonál került összevonásra szeptember 30-án, Otrantó közelében, és minden brit hajó kifutásra kész állapotban volt.

  8. Szeptember 30-án délben parancsot kaptunk, hogy 24 órával halasszuk el a hadműveletet. Ennek az volt az oka, hogy di Revel admirális úgy döntött, hogy Tarantóból Brindisibe rendeli az olasz DANTE ALIGHIERI dreadnoughtot a támadó erő támogatására. A DANTE ALIGHIERI október 1-én, délelőtt érkezett meg.

  9. A hadművelet rendelkezésére álló brit erők a következők voltak:-

CIRKÁLÓK

LOWESTOFT (Freeman Mitford kapitány) (zászlós)

GLASGOW (Herbert M. Edwards kapitány)

GLOUCESTER (Peter W. E. Hill kapitány)

WEYMOUTH (Alister F. Beal kapitány)

DARTMOUTH (Herbert W. W. Hope kapitány)

ROMBOLÓK

TRIBUNE (Henry D. Pridham-Wippell korvettkapitány) (George K. Chetwode kapitány, Romboló Flottilla parancsnok, Ötödik Romboló Flottilla, szintén a TRIBUNE-ön volt.)

SHARK (Stuart S. Bonham-Carter fregatthadnagy, DSO)

BADGER (Geoffrey Corlett fregattkapitány)

FURY (Ernest R. Archer fregatthadnagy)

NEREIDE (Herbert W. Wyld korvettkapitány, DSO)

RUBY (Herbert M. Hughes fregatthadnagy)

NYMPHE (Aubrey C. Thursfield korvettkapitány)

CAMELEON (Gerald McKenna fregatthadnagy)

ACHERON (Basil R. Poe fregattkapitány)

GOSHAWK (Guy O. Maund fregatthadnagy)

ACORN (Frederick A. Tollemache korvettkapitány)

LAPWING (Henry de Beauvoir Tupper fregattkapitány)

SWAN (Arthur G. H. Bond fregattkapitány)

WARREGO (Edward N. Mortimer korvettkapitány)

JACKAL (Arthur M. Roberts korvettkapitány, DSO)

TIGRESS (Joseph B. Newill korvettkapitány, DSO)

BEAVER volt az egyetlen brit romboló, amely a kikötőben maradt, mert elvesztette az egyik hajócsavarját.

BADGER, FURY Korfuból. Az ALARM szintén parancsot kapott a csatlakozásra, de betegség miatt nem volt bevethető, ezért az ALARM volt az egyetlen romboló, amely Korfu-ban maradt. Tizenkét amerikai Tengeralattjáró Vadászt, Nelson kapitány parancsnoksága alatt, szintén Brindisibe rendeltek.

NORTHESK és PARTHIAN parancsot kaptak, hogy október 1-én este Brindisiből Mudrosba hajózzanak, ezért nem álltak rendelkezésre.

  10. További két brit tengeralattjáró indult rendkívüli őrjáratra, de az E 12-nek október 2-án délelőtt vissza kellett térnie a kikötőbe, mert az akkumulátorteret elöntötte a víz.

  11. A hadművelet rendelkezésére álló olasz erők a következők voltak:-

CSATAHAJÓ

DANTE ALIGHIERI

PÁNCÉLOS CIRKÁLÓK

SAN GIORGIO

SAN MARCO

PISA

KÖNNYŰ CIRKÁLÓ

MARSALA

FELDERÍTŐ CIRKÁLÓK

NIBBIO

AQUILA

SPARVIERO

FLOTTILLA VEZETŐK

RACCHIA

RIBOTY

ROSSAROL

PEPE

POERIO

ROMBOLÓK

NIEVO

SCHIAFFINO

  Valamint a kikötőben található minden torpedónaszád és motorcsónak.

  A további olasz tengeralattjárókat különleges őrjáratra rendelték, míg négy francia tengeralattjáró normál őrjáraton volt.

  12. Az egységek az alábbiak szerint voltak elosztva:-

  Egy erőteljes biztosító egység, hogy megtámadjon minden Cattaróból kifutó ellenséges egységet, Mola altengernagy parancsnoksága alatt (zászlóshajója a DANTE ALIGHIERI).

AQUILA

NIBBIO

SPARVIERO

Szétszóródva az

É.SZ. 41° 57' és

K.H. 18° 32' és 18° 53' vonalon.

  DANTE ALIGHIERI (zászlós), kísérők: NIEVO és SCHIAFFINO, valamint a PEPE, ROSSAROL, POERIO, RACCHIO és a RIBOTY az É.SZ. 41° 45' és K.H. 18°08' Pozícióban.

GLASGOW (rangidős tiszt)

MARSALA

GLOUCESTER

Kísérő hajók: SWAN,

WARREGO, JACKAL

és TIGRESS.

  Pozíció: É.SZ. 41° 37', K.H. 18° 46'.

  A fenti két csoportnak, a parancs értelmében, egy háromszög oldalain kellett körbe-körbe haladniuk, - kivéve a DANTE ALIGHIERI-t, melynek egy négyszög oldalain - egészen addig, amíg a Durazzó elleni támadás véget nem ért, majd visszatérni a bázisra.

A DURAZZÓT BOMBÁZÓ ERŐK

SAN GIORGIO (Palladini admirális zászlóshajója)

SAN MARCO

PISA,

  a hadművelet alatt az ACHERON (Basil R. Poe fregattkapitány), GOSHAWK és a LAPWING mögött 5-8 kábelhosszal haladtak, melyek aknamentesítést végeztek, míg az olasz cirkálókat a NEREIDE, RUBY, NYMPHE és a CAMELEON, valamint nyolc torpedónaszád kísérte; 0500-kor hagyták el Brindisit, azzal az utasítással, hogy 1000-kor hajtsák végre a bombázást, nyolc csomós sebességgel, majd térjenek vissza a bázisra.

LOWESTOFT (rangidős tiszt)

DARTMOUTH

WEYMOUTH

Kísérő hajók:

TRIBUNE, SHARK

BADGER és FURY

  0600-kor hagyták el Brindisit, hogy a cirkálók után 1040-kor bombázzák Durazzót, 10 csomós sebességgel haladva, majd térjenek vissza a bázisra.

  A tizenkét amerikai Tengeralattjáró Vadász 0300-kor hagyta el Brindisit, és azt a feladatot kapta, hogy 50 mérföldre (80.465 km) Durazzótól csatlakozzon a páncélos cirkálókhoz, majd három hajóból álló egységek, 1000 yardra (914.4 m) a páncélos cirkálók mindkét oldalán, mint tengeralattjáró-elhárító egységek szolgáljanak, majd útjuk végén térjenek vissza, és a brit cirkálóknak nyújtsanak fedezetet a bombázás alatt.

  A maradék két egység közül az egyik az északi, a másik a déli részén járőrözött a bombázási területnek. A hadművelet után a teljes flottillának együtt kellett visszatérnie a bázisra.

  13. Colonel Longmorenak a Brit Légierő együttműködésére tett kiváló előkészületei jól láthatóak a jelentéséből, amelyet mellékeltem ehhez a jelentéshez.

  14. A hadművelet az előzetes terveknek és időpontoknak megfelelően lett kivitelezve.

  15. A mellékelt levélben egy elbeszélő beszámoló található a bombázásban részt vevő brit egységek működéséről, az olasz főparancsnoknak címezve.

  16. A bombázás befejezése után az olasz Páncélos Cirkáló Divízió a bázis felé haladt, azzal a szándékkal, hogy egy speciális titkos csatornán térnek vissza. Habár a csatorna végére érve bizonytalanok voltak a pozíciójukat illetően, ezért vissza kellett térniük a nyílt tengerre, hogy a szokványos bejáratot használják; emiatt néhány órás késést szenvedtek és ugyan akkor értek oda az aknamentesített csatorna széléhez, amikor a WEYMOUTH-ot kísérő brit hajók, és csak utánuk tudtak befutni. A látótávolság nagyon kicsi, az éjszaka pedig nagyon sötét volt, a Brindisibe való befutás pedig éjszaka nagyon bonyolult; az összes hajó némileg kétségben volt a helyes pozícióját illetően. Elismerésre ad okot, hogy mind a 45 hajó, - egyikük kormányozhatatlan - melyek az éjszaka találkoztak, sérülés nélkül lehorgonyoztak még éjfél előtt. Az egyik romboló kisebb sérülést szenvedett a WEYMOUTH-ot kísérő egyik vontatótól, mely részben elállta a bejáratot.

  17. Az Északi Fedező Erő hajói még napfelkelte előtt visszatértek a kikötőbe.

  18. A WEYMOUTH-ra két torpedót lőttek ki, egy az orr előtt haladt el, míg a másik a tat bal oldalán robbant.

  A következő károk keletkeztek:-

  A teljes hajófar, a kormánylapáttal együtt, a 210-es rekesztől hátra leszakadt.

  A kormányrekeszt elárasztotta a víz, és a 200-as rekesztől hátra szabadon áramlott be a víz.

  A 200-as válaszfal megsérült, a fedélzetmester raktárai és az édesvíz tartályok víz alá kerültek.

  A 190-es válaszfal sértetlen, de valószínűleg deformálódott, mert minimális szivárgás figyelhető meg a 186 - 190-es rekeszekben, és az élelmiszerraktárakban.

  A javítások során a 190-es válaszfaltól újjá kell építeni a hajót, valamint új fartőkét, páncélfedélzetet, lemezelést, stb. kell kapnia.

  19. A WEYMOUTH veszteségei a következők voltak:-[6]

* * *

  20. A BADGER hasznos szolgálatot tett azáltal, hogy a WEYMOUTH és a parti ütegek közt ködfelhőt hozott létre.

  21. LÉGI HADMŰVELETEK-

  A hadműveletben résztvevő brit és olasz repülőgépek vezetését nem lehet eléggé dicsérni.

  Reggel egy olasz és egy nagy brit támadás történt, majd 1000-tól 1145-ig, nagy károkat okozva, folyamatosan támadták a várost és az ütegeket, ami lehetetlenné tette az ellenséges egységek felszállását.

  Kiváló és hasznos felderítő munkát végeztek a brit tengerészrepülők, amelyek majdnem egész idő alatt a brit erőkkel maradtak, és a WEYMOUTH megtorpedózásának teljes jelentését egy olasz repülőgép, - mely a teljes eseményt látta - hozta vissza a főparancsnoknak Brindisibe.

  26 brit gép vett részt a támadásban, és összesen több mint 5 tonna bombát dobtak le. Nyolc brit gép két támadásban is részt vett aznap.

  22. A HADMŰVELET EREDMÉNYE-

  Úgy vélem a hadművelet eredménye teljesen kielégítőnek tekinthető. Oly vizeken hajtottuk végre, melyeken tengeralattjárók tevékenykednek, és köztudottan nagymértékben elaknásítottak, összesen öt aknát szedtek fel a hajók a hadművelet alatt. Szintén tudvalevő volt, hogy az ellenség a közelmúltban megnövelte az aknamezőket.

  Bebizonyosodott, hogy a védelem meghatározása helyes volt, de ezt csak gyakorlati tapasztalat útján lehet megtudni.

  Bár lehetetlen egy kis várost ennyi idő alatt bombázással elpusztítani, kétségtelen, hogy a hajóágyúk és a repülőgépek súlyos károkat okoztak, és nagy mennyiségű hadianyag pusztult el a fellángoló tüzek következtében.

  Igen nagy mértékű lehetett a feldúlása ennek a fontos szállítmányozási bázisnak, és a kikötő kapacitása valószínűleg tartósan lecsökkent, aminek súlyos hatása lehet Albánia déli területeinek kiürítésére nézve.

  Több mint valószínű, hogy egy tengeralattjáró elsüllyedt és egy megsérült.[7]

  A brit gépek október 4-ikén végrehajtott légi felderítése szerint három vonatszerelvény és három konvoj szállított anyagokat az észak felé vezető utakon.

  Ugyanezen jelentés megállapítja, hogy egy nagy szállító hajó elsüllyedt a kikötővédőműveken belül, és a kisebb és nagyobb hajók még mindig a kikötőben tartózkodnak, valószínűleg sérüléseik miatt mozgásképtelenek. Úgy tűnik, az elsüllyedt bejárati hajókat torpedónaszádokkal helyettesítették.

  A kikötővédőművek védelme súlyosan megsérült.

  Minden hajó jól manőverezett és minden esetben nagyszerű kezdeményezőképességet mutattak.

  A kapitányok, tisztek és a legénység magatartása példamutató volt.

  A legértékesebb szolgálatot az Amerikai tengeralattjáró-vadászok tették azzal, hogy tengeralattjárókat támadtak és tengeralattjáró elhárítóként működtek.

  23. Ha Lordságuk úgy véli, hogy az esemény kiérdemli, nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha felterjeszthetném azok nevét, akik úgy vélem, hogy megérdemlik a különleges elismerést, bármilyen fokú is legyen az, amelyet Lordságotok megállapít.

  24. A jelentés bármely hiányosságát az okozta, hogy rövid idő állt rendelkezésre elérni Málta és az Admiralitás összekötőit.

***

2.

Az Admiralitás megjegyzései

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 564-565. o.)

[Kézirat]

  Mint az a 23-as bekezdésben is olvasható, az Amerikai Tengeralattjáró-vadászok jelentésének másolatát, vagy Kelly fregattkapitány vonatkozó megjegyzéseit küldjék el az Egyesült Államok Haditengerészetének kötelék parancsnokának.

Alex Flint[8]

Október 10.

 

  [Kézirat]

  A jelentésben semmi sem utal arra, hogy di Revel admirális a hadművelet idejére felvonta volna a zászlaját, mint ahogy az megállapításra került, és ügy tűnik nem is tett úgy. A teljes hadművelet di Revel admirális elvei szerint lett kivitelezve, azaz semmilyen szükségtelen kockázatot ne vállaljanak, habár az egyetlen kockázatot láthatóan a tengeralattjárók és az aknák jelentették.

  A hadművelet rendkívül sikeres volt, és azt állítják legalább két tengeralattjáró megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott, habár erről nincs abszolút bizonyosság.

  Ennek ellenére a hadművelet nem volt olyan jelentőségű, hogy a felterjesztések listája mérlegelésre kerüljön, mint ahogy az a fregattkapitány levelének 23. bekezdésében említésére került.

  Egyetértek Sims admirális informálásával, mint ahogy azt M. Branch javasolta.

C.P.R. Coode[9]

(Külföldi) Hadműveleti Osztály Parancsnoka

1918. október 11.

  [Kézirat]

  Egyetértek a (Külföldi) Hadműveleti Osztály Parancsnokával, de mint ahogy az olaszok egy rakás kitüntetést fognak felterjeszteni, javasolják a fregattkapitánynak, hogy küldjön egy szűkített listát, felsorolva az összes olasz tisztet, akik jó szolgálatot tettek a brit köteléknek.

G.H. [Hope][10]

Október 12.

  Jóváhagyom, hogy informálják az Egyesült Államok kötelék parancsnokát, mint ahogy azt M. és az Első Tengerészeti Lord helyettese javasolta 'X'-ben [javaslat a felterjesztések továbbítására].

R.W. [Wemyss][11]

1918. október 14.

***

3.

A Vezérkari Főnök Helyettesének megjegyzései (Godfrey[12] fregattkapitány), Mediterrán Törzskar

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 565-566. o.)

  A hadműveletet látszólag jól megtervezték, és egy bizonyos pontig a terv szerint lett kivitelezve.

  Nehéz megítélni egy írott jelentésből a természetét, de úgy tűnik, hogy az együttműködés a britek és az olaszok között jó volt.

  Ha a támadást a kikötőig tolták volna előre, mint ahogy azt eredetileg tervezték, és elpusztítják a kikötőben álló hajókat, a veszteség elviselhető lett volna.

  Az olasz főparancsnok, aki hírhedten gyáva, az utolsó pillanatban visszavonta a partközeli műveletekre vonatkozó parancsot, sikertelenné téve az egész vállalkozást.

  Egy partközeli akció, mely lehetőséget adott volna arra, hogy a hajókban és a gyárakban kárt okozzanak, kiegyenlítette volna a WEYMOUTH hat hónapos kiesését, de egy 12000 yard (10972,8 méter) távolságból történő bombázás kedvéért kockáztatni az akna és tengeralattjáró veszélyt rendkívüli könnyelműségnek tűnik, főleg tudva azt is, hogy milyen hatástalanok ezek a távoli bombázások.

  A brit főparancsnok semmilyen tájékoztatást nem kapott készülődő hadműveletről, annak ellenére, hogy az az adriai brit erők jelentős részét foglalta magába. Következésképp, október 1-jén parancsot adtak arra, hogy kilenc hadihajót küldjenek az Égei-tengerre. Ezt azonnal visszavonták, habár, Kelly fregattkapitány tájékoztatása szerint a hadműveletre másodikán kerül sor.

  Javaslom, utasítsák az adriai erők parancsnokát, hogy mindig tájékoztassa a jövőben a brit főparancsnokot, ha bármilyen nagyobb hadműveletet akar kivitelezni, különben megnehezíti az erők legoptimálisabb elosztását.

  Ami az aktuális hadműveletet illeti, nem úgy tűnik, hogy bármi haszna lett volna a légi megfigyelésnek; sőt, kétséges, hogy bármit is megfigyeltek volna.

  A hajók sebessége a bombázás alatt 10 csomó volt, amiből látszik, hogy könnyű célpontok voltak egy tengeralattjáró támadás számára.

  Úgy tűnik, az amerikai tengeralattjáró-vadászok megtámadtak és valószínűleg megrongáltak két tengeralattjárót, noha a pusztulásukra nincs bizonyíték.

  Elégedettséggel tölt el, hogy a fedező erők hasznosak voltak.

  Ami Kelly fregattkapitány megjegyzéseit illeti, nem érthetek egyet a 22. bekezdzéssel 'A hadművelet eredményei', 8. oldal. Az egész bekezdés hemzseg a szuperlatívuszoktól és nagyon is önelégült.

  Tárgyilagosan áttekintve, a hadművelet eredménye kielégítőnek mondható. Bárki, aki látta Seddul Bahr falu közvetlen bombázását a QUEEN ELISABETH és számos más csatahajó által, az tudhatja, hogy milyen csekély kárt okoznak ezek a bombázások. Egy 12000 yard-ról, megfigyelés nélkül végrehajtott szétszórt támadásnak rendkívül csekély hatása lehetett.

  Ami a 23. bekezdést illeti, 9. oldal, a hősiesség minden megnyilvánulása, amennyiben felterjesztették, megfelelő elismerésben részesítendő, de az a legjobb, ha a lehető legkevesebbet említik a hadműveletet, mint hadművelet.

[J. H. Godfrey]

[1918. október 14.]  1 Közli: Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2001. 76-77. oldal.
 
  2 Közli: Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2001. 77-79. oldal.
 
  3 Közli: Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2001. 79. oldal.
 
  4 W. A. Howard Kelly (1873-1952) fregattkapitány (később admirális, lovag). GLOUCESTER könnyűcirkáló parancsnoka, 1914-16; összekötő tiszt a francia Tengerészeti Minisztériumnál, 1916-17; sorhajókapitány, a Nyolcadik Könnyűcirkáló Raj parancsnoka (Brindisi), 1917; első osztályú sorhajókapitány, a Adriai Brit Erők parancsnoka, (1918-19); a Görögországba delegált brit tengerészeti misszió vezetője, 1919-21; a Második Cirkáló Raj parancsnoka, 1925-27; az Admiralitás képviselője a Népszövetségben, 1927-29; Első Csatahajó Raj, Mediterrán Flotta parancsnoka, 1929-30; Főparancsnok, Kínai Támaszpont, 1931-33; 1936-ban leszerelt; törökországi Brit Tengerészeti Képviselő, 1940-44.
 
  5 Sir Somerset Arthur Gough-Calthorpe (1864-1937) tiszteletbeli admirális (később Flotta Admirális), 7. Calthorpe báró második fia. Oroszországba, Norvégiába és Svédországba delegált tengerészeti attasé, 1902-05; Második Cirkáló Raj parancsnoka, 1914-16; Második Tengerészeti Lord, 1916; a Mediterráneumi Brit Erők főparancsnoka, 1917-19; konstantinápolyi főmegbízott, 1918-19; Portsmouth kikötőparancsnoka, 1920-23.
 
  6 Négy halott és hat könnyebben sebesült volt.
 
  7 Egyetlen osztrák-magyar vagy német tengeralattjáró sem sérült meg vagy süllyedt el.
 
  8 Alexander Flint (1877-1932). Az Admiralitás tagja 1901-től; főhivatalnok, majd később első titkár-helyettes.
 
  9 Charles Penrose Rushton Coode (1870-1939) fregattkapitány (később ellentengernagy). Ötödik Romboló Flottilla (Mediterrán) parancsnoka, 1914-17; a Hadműveleti Osztály második igazgatója, Admiralitás, 1917; (Külföldi) Hadműveleti Osztály Parancsnoka, Admiralitás, 1918.
 
10 George Price Webley Hope (1869-1959) sorhajókapitány (később admirális, sir). A QUEEN ELIZABETH pa-rancsnoka a Dardanelláknál, a Hadműveleti Osztály főnöke, Admiralitás Háborús Törzskar, 1917; Első Tengeré-szeti Lord helyettese, 1918-1919; az Admiralitás képviselője a fegyverszünet aláírásánál és a párizsi békekonfe-rencián, 1918-1919; a Harmadik Könnyűcirkáló Raj parancsnoka, Mediterrán Flotta, 1919-1921; elnök, Royal Navy College, Greenwich, 1923-1926.
 
11 Rosslyn Erskine Wemyss (1864-1933) ellentengernagy (később vezértengernagy, sir). Wester Wemyss első bárója, 1919. 12. Cirkáló Raj parancsnoka, 1914; Rangidős Tengerész Tiszt, Mudros, 1915; Főparancsok, Kelet India és Egyiptom, 1916-1917; kijelölt brit főparancsnok, Mediterráneum 1917, de soha sem vette át ezt a posz-tot, helyette Első Tengerészeti Lord helyettes lett, 1917. szeptember-december; Első Tengerészeti Lord, 1918. január - 1919. november.
 
12 John Henry Godfrey (1888-1971) korvettkapitány (később admirális). A Dardanelláknál az EURYALUS cirkálón szolgált, 1915; A főparancsnok törzskarának helyettes főnöke, Mediterráneum, 1916-1919; Igazgató-helyettes, Royal Naval Staff College, 1929-1931; a KENT parancsnoka, 1931; SUFFOLK, 1931-33; Igazgató-helyettes, Tervező Osztály, Admiralitás, 1933-35; a REPULSE parancsnoka, 1936-39; a Haditengerészeti Hírszerzés igazgatója, 1939-42; a Royal Indian Navy parancsnoka, 1943-46.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat