Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Dr. Balogh Tamás:
K.u.K. Yachtgeschwader
A cs. és kir Jachtraj - a cs. és kir. Haditengerészet sporthajó-különítményének története

 
I. Bevezetés:
 

  Aki hajón érkezik az Osztrák-Magyar Monarchia egykori központi hadikikötőjébe, az Isztriai-félsziget déli csücskén lévő Polába (ma: Pula, Horvátország), annak a városból először a rakpart ötlik szemébe, amely – minden időközben bekövetkezett változás ellenére – máig magán viseli a k.u.k. idők nyomát és visszatükrözi hangulatát.

 

 
1. Kép: A Corso Francesco Giuseppe I. (ma: Riva) képe északnyugat felől 1886-ban és napjainkban.
 

  Amikor 1853-ban Polát jelölték ki a haditengerészet új központi állomáshelyének, Pola tengerparti főutcája, a Riva még sekély volt és a sziklás parton csak néhány móló állt. A város új tengeri homlokzatának építése azonban rengeteg jó minőségű kő beszerzését tette szükségessé, amelyet az ismert velencei és római kori kőbányákból nyertek. Ezek felhasználásával először is egy új rakpartot kellett kiépíteni. Ez a díszes sétány lett az I. Ferenc József rakpart (Corsia Francesco Giuseppe I., Riva Franje Josip I.). Mint a ma látható polai tengerpart egésze, ez is feltöltéssel jött létre, amikor helyet kerestek a központi haditengerészeti bázis új létesítményeinek.

  A Riva délnyugati végén álló Vratović-ház előtt a Via Francesco Giuseppe I. véget ér és a Riva éles kanyart vesz dél felé. Az Arzenál bejáratától a Monte Zaro domb lábáig tartó szakaszt már Via Arsenalnak nevezték (ma: Flaciusova ulica). Ennek a végén áll a hajdani cs. és kir. Jachtkülönytmény (K.u.K. Yachtgseschwader) és a volt Tengerészkaszinó (K.u.K. Marinecasino) épülete, s itt indul az a lépcsősor is, amelyen feljutunk a Monte Zaro dombra, ahol egykor Tegetthoff admirális monumentális szobra, valamint a cs. és kir. Haditengerészet Hidrográfiai Intézete (K.u.K. Hidrographisches Amt) és a csillagvizsgáló (ném.: "Sternwarte", ol.: "Specola") állt.

 

 

 
2. Kép: A cs. és kir. Jachtraj épülete Polában régen és most.
 

A cs. és kir. Jachtraj (K.u.K. Yachtgeschwader) épülete: 1891-ben Polában a Haditengerészet tisztjei megalakították a K.u.K. Yachtgeschwadert (cs. és kir. Jachtrajt) a haditengerészet intézményének ismertsége és széles körű lakossági támogatása fokozására.

Mivel az Osztrák-Magyar Haditengerészet a fő hadikikötője Polában volt, a Jachtraj székhelyét is a városban jelölték ki, a Monte Zaro domb lábánál épült villában, éppen szemközt Károly István főherceg, tengernagy (a szervezet első elnöke) palotájával és a Tengerészkaszinóval, valamint a Felszerelő Arzenállal (a flotta saját hajógyárának egyik részlegével). A Monte Zaro domb tetején pedig a cs. és kir. Vízrajzi Hivatal állt, amely egyike volt a Haditengerészet legfontosabb tudományos intézményeinek. A Jachtraj székháza tehát azoknak az intézményeknek a közvetlen közelében állt, amelyekkel a raj általában is szorosan együttműködött. A jacht-kikötő a Vergarola-öbölben volt.
 
A Via Arsenal és a Via San Policarpo sarkán álló jachtklub az egykori nagy római színház nyugati sarkára épült. Sőt! Tulajdonképpen a Via Zaro (ma: Ulica Jurja Dobrile) Via Scuola (ma: Leharova ulica) és Via Giulia (ma: Ulica Laginjina) közé eső szakasza mentén, a Mone Zaro oldalában elterülő teljes területet a Nagy Róma Színház foglalta el. A töredékes állapotban fennmaradt épületnek 1782-ben még annyi maradványa volt látható, hogy Louis-Francois-Cassas teljes rekonstrukciós rajzot készíthetett róla.
 
Mivel a római színház állami intézmény volt, az ott zajló kulturális események finanszírozáshoz szükséges készpénzt a városok biztosították. Előadások tartottak a munkaszüneti napokon, szeptember és november folyamán. Az ősi kultikus gyakorlatnak megfelelően a színházat Dionüszosz dicsőségének szentelték. A nagy római színház a Monte Zaro természetes domboldalán található. A Julius-Claudius dinasztia építette. A színház monumentális méretei miatt a városfalakon kívül épült. Hossza mintegy 62 méter (egyesek szerint 100 méter), a köríves nézőtér sugara 25 méter, az épület befogadóképessége pedig 4 000 – 5 000 fő volt. A nézőtér két emelet magas volt, a főhomlokzatot boltívek tagolták és korinthoszi oszlopok díszítették. Az egész épületet részben a sziklába vájták (egyes konzervált maradványai is itt találhatók). Mint gyakran más ókori épületeket, úgy ezt is a természeti környezethez igazították (az amfiteátrum is egy domb lankás lejtőjén fekszik). Az épület három bejárattal rendelkezett.
 
A Nagy Római Színház alaprajzát Sebastiano Serlio tanulmányából ismerjük, aki 1536-ban alaposan felmérte az akkor még nagyrészt meglévő épületet (addig csak a Georg Pfistring által 1436-ban épített Orlando palota - "Palazzo Orlando" – építéséhez használták fel a színház köveit). Francessco Camozio szintén készített róla metszeteket az Antik romok ("Rovine anttiche") című 1568-as munkájához. A XVII. századra a színház állapota már súlyosan leromlott, állítólag ágyúkkal célba lőttek rá, majd többször villám sújtotta. A maradványokat 1632-ben Antoine de Ville a fellegvár építéséhez használta fel.
 
Az egész egykori épületből csak a Jurja Dobrile utcában parkoló autók sora mögött "rejtve" látható a felfelé tartó lépcsősor első pihenője. A római színház többi maradványát a színház helyén, a Jurja Dobrile utcában álló mai épületekbe építették be. Ezen kívül az északi sarok megmaradt blokkjának apró részletei felfedezhetők a ráépült épületekben. Egy domborművet pedig a Régészeti Múzeumban őriznek.
 
Az épület megmaradt márványoszlopait pedig – ahogy azt a polai történelemből már megtanulhattuk – Velencében láthatjuk: a Giudecca szigeten, közvetlenül a Szent Márk Bazilikával szemben épült "Santa Maria della Salute" templomot a nagy római színház oszlopai díszítik.
 


 

3. Kép: A cs. és kir. Jachtraj épülete helyén eredetileg állt nagy római színház alaprajza és a mai utcahálózat. Feketével kitöltve a ma is látható épületrészek. Polában – az amfiteátrumot ide nem értve (hiszen az nem színház volt, hanem cirkusz) – két római színház állt, amelyek (részben) máig fennmaradtak. A kis római színház 50 méter sugarú félköre a Kr.u. II. századból, s a 100 méter sugarú nagy római színház a Kr.u. I. századból (fent). Jobbra a nagy római színház északi sarka Serlio 1536-os helyszínrajzán.

 
 

 
4. Kép: A nagy római színház főhomlokzatának rekonstrukciós rajza.
 
 

 
5. Kép: A nagy római színháznak a helyszínen ma is látható maradványai.
 
 
II. A raj szervezete, hajói, jelképei és története:
 

A hazai – osztrák-magyar –sport- és tudományos életben betöltött kiemelkedő szerepe miatt érdemes alaposabban megismerkedni a cs. és kir. Jachtrajjal (lásd: http://epa.oszk.hu/00000/00030/02199/pdf/02199.pdf).
 
A hazai sporthajózás először nem a tengeren, hanem a nagyobb belvizeken – Ausztriában előbb az Attersee-n, majd a Wolfgangsee-n, Magyarországon pedig a Balatonon – alakult ki. A sportvitorlások gyártását az Attersee mellett Johann Ratz Sankt Gilgen-i hajógyára, a Balaton mellett pedig a brit főkonzul, Andley Gossling hívására érkezett angol hajóépítő, Richard Young balatonfüredi gyára kezdte meg (utóbbi 1879 októberében). Az első hazai jachtklubok is ebben az időben alakultak: 1877-ben a Mihálkovics Tivadar és Némethy Ernő által megalakított "Győri Csónakázó Egylet", 1879-ben a dr. Csanády Gusztáv által 105 taggal közösen alapított "Keszthelyi Csónakázó Egylet". Az első hazai vitorlásversenyt – ahol a Balatonon levő akkor már 11 sporthajóból 6 állt rajthoz – 1882. augusztus 22–23-án a Győri Csónakázó Egylet rendezte Balatonfüreden. A verseny után öt szakosztállyal megalakult a "Balatonfüredi Yacht Egylet" (elnöke Esterházy László, elnökhelyettese Nádasdy Ferenc, titkára Sziklay János lett, a sportszakosztályt Esterházy Mihály vezette, titkára Mihálkovics Tivadar volt). Az év végére a "flotta" 18, 1884-ben pedig már 24 vitorlásból, és 3 gőzösből állt. Még ebben az évben Stefánia belga hercegnő (Rudolf trónörökös felesége, József nádor unokája) védnökségével a sportszakosztály vitorlázóiból – a "Balatonfüredi Yacht Egylet" jogutódjaként – Esterházy Mihály elnökletével megalakult a "Balatoni-vitorlázó Egylet", amely a hercegnő 1884 áprilisában adott engedélye alapján 1885. február 4-én felvette a "Stefania Yacht Egylet" elnevezést, és a Tihanyi Apátságtól bérbe vette a Richard Young-féle hajóépítő telephely területét. Ez Young tevékenységének végét jelentette (az angol hajóépítő 1886-ban Ratsey cowesi hajóépítő új üzemében folytatta a sporthajók építését). A hajógyár által birtokolt épületeket lebontották és helyükön – Hauszmann Alajos tervei alapján – először egy fa klubházat építették, amely hamarosan a vitorlázó közönség kedvelt találkahelye lett.

1888-tól azonban a Monarchia arisztokratái egyre nagyobb számban vitték jachtjaikat az Adriára, 1891 őszén pedig a vitorlássport egységes keretek között történő szabályozása érdekében – angol mintára – a flotta központjában, Polában I. Ferenc József császár fővédnöksége alatt 160 taggal megalakult a K.u.K Yachtgeschwader. Vezetőségében Contre Commodore-ként a magyarokat Andrássy Géza, az osztrákokat Batthyány Ödön képviselte. Az alapító tagok között természetesen a Stefania Yacht Egylet meghatározó személyiségei is ott voltak, így a magyar vitorlázás súlypontja is áthelyeződött az Adriára. Ezt a folyamatot az is jelzi, hogy az évkönyvekben egyes hajók (pl. az Alma, Álmom, Arám) az új klub színeiben, de balatonfüredi állomáshellyel szerepelnek, míg másokat, például a Királynő-t ténylegesen is a tengerre szállították. A legtöbb versenyt Pola és Trieszt környékén rendezték, melyek közül kiemelkedő jelentőségű volt a Károly István főherceg nevével fémjelzett Abbáziai Nemzetközi Hét. A sport szempontjából akkoriban mértékadó hazai szaklapban, a "Vadász és Versenylap"-ban ettől kezdve még a köztudomásúan magát "lovas nemzetnek" tartó Magyarországon is az adriai versenyekről szóló tudósítások kerültek túlsúlyba, s a Jachtraj szerepe felértékelődött!

 

 

 
6., 7. Kép: A Stefánia Jacht Egylet tagdíjfizetési bizonylata és a „Sportgróf” Andrássy Géza képe 1927-ből
 
 
Célok és eredmények:
 

A tengerészeti sportklubot a Haditengerészet támogatására (ma úgy mondanánk: egyfajta PR-akció keretében) hozták létre 1891. augusztus 1-én. A szervezet fővédnökének szerepét I. Ferenc József császár és király személyesen vállalta a flotta iránti közérdeklődés fokozására, az osztrák-magyar haditengerészet kutatási és fejlesztési projektjeinek támogatására. Az uralkodó a jachtraj hajói számára a hadilobogó használatát engedélyezte, azzal a feltétellel, ha háború esetén a haditengerészet parancsnoksága alá helyezik magukat.

A Jachtraj szabályai igen szigorúak voltak. Az alapszabály megerősítette, hogy a klub célja a vitorlás- és gőz-jachtok rendszeres találkozásának előmozdítása a hajósok képzésére, tengerészet iránti lelkesedés fel- és újraélesztésére, a hajógyártás javítására és a tengeri tudományok támogatására. Statútuma szerint tehát a jachtklubnak nem volt üzleti célja: a profit helyett kizárólag a sportra vagy a tudományos kutatásra fókuszált. Ezen kívül a jachtraj jelentősen közreműködött a kedvtelési- és verseny célú tengeri sporthajózás és egységes szabályrendszere meghonosításában a Monarchia egész területén.

A XIX. század második felében a nemzetek egymástól sokszor igen eltérő sporthajó-építési elvei miatt a világon mintegy 21 különböző rendszer volt érvényben. Nagy előrelépés volt, amikor a britek "Thames Measurement" rendszerét a Yacht Club of France 1870-ben elfogadta (a Balatonon a századfordulón érvényes "Thames Measurement" rendszer élő tanúi a Balatonfüreden 1896-ban épült Kishamis, valamint a visszaemlékezések szerint id. dr. Lóczy Lajos részére Angliából behozott Léda, mely 1912-ben már Gálos Kálmán tulajdona volt). Az egykori Hansa-közösség országaiban 1902-re ugyanakkor a "Union Rule" vált általánossá, Észak Amerikában pedig 1905-től bevezették a "Universal Rule"-t. Jellemző, hogy az 1900. évi párizsi olimpia vitorlásversenyein csak európai országok hajói vettek részt, 1904-ben Los Angelesben pedig a vitorlázás nem is szerepelt a versenyszámok között.

Az egész világon egységes rendszer kidolgozása az 1908. évi, londoni olimpián alkalmazható szabályozás kialakítása érdekében 1905-ben kezdődött meg, amikor a brit klubokat tömörítő Yacht Racing Union (YRU) nevében Brooke Heckstall Smith titkár egyeztetésre hívta a vitorlázás vezető európai (angol, francia, német, svéd, dán, norvég, olasz és osztrák-magyar), illetve amerikai (a New York Yacht Club) képviselőit. Az amerikaiak végül nem küldtek hivatalos képviselőt a konferenciára (a részvételt elutasító határozatot az amerikai klubok hosszas vita után, 7:6 szavazataránnyal hozták meg). Az elutasítás oka alapvetően üzleti jellegű volt: az amerikai érdekeket képviselő Nathaniel G. Herreshoff híres hajótervező vezette ugyanis az Amerika Kupa kihívó hajók tervezéséért és kivitelezéséért felelős céget. Emellett az USA-nak akkoriban még nem volt saját szövetsége.  


 
8., 9. Kép: A Nemzetközi Jachtverseny Unió 1906-os alakuló ülése és Franz von Preuschen osztrák-magyar delegátus.
 

Ugyanakkor megfigyelőként elküldték Winfield M. Thompson jacht-szakújságírót, aki nem vett részt a vitaüléseken, viszont minden résztvevőt alaposan kikérdezett, s a tapasztalatokat összefoglaló cikkét a "The Rudder" 1906. áprilisi számában jelentette meg.

A Monarchiát – illetve az akkori osztrák-magyar vitorlázást – a K.u.K. Yachtgeschwader és küldötte, Franz Preuschen báró képviselte, aki nemcsak a haditengerészet korvettkapitánya, de egyúttal kora neves vitorlás-versenyzője volt (a polai kikötőben két hajója is állomásozott).

Az első konferencia megrendezésére 1906 januárjában a londoni Langham Hotelben került sor. A konferenciát az YRU elnöke, George Frederick Ernest Albert, az akkori walesi herceg vezette, akit 1910-ben V. György néven királlyá koronáztak (a résztvevők közül rajta kívül ma már talán csak a Dragon tervezője, Johann Anker neve ismert). A második konferenciát ugyanott, júniusban tartották meg, ezeket követte az októberi, berlini megbeszélés. A végleges változat elfogadására 1907. október 14-én Párizsban, a Yacht Club de France helyiségében került sor, s az "International Metre Rule"-nak elnevezett szabályozás 1908. január 1-jén lépett életbe, így a londoni olimpián már ezt alkalmazták. A végleges változatot már Svájc, Hollandia, Belgium és Spanyolország képviselői is elfogadták. Ezzel létrejött a Nemzetközi Vitorlásverseny Unió (International Yacht Racing Union – IYRU), bár – elég bizarr módon – az elfogadott dokumentum, alapítók által aláírt, eredeti példánya a mai napig nem került elő. A szervezet vezetését egészen 1946-ig az éves konferencia helyszínének országa adta, az első elnök Sir Ralph Gore volt.

Az alapvetően brit irányvonalat követő nemzetközi rendszerrel párhuzamosan a – szintén haditengerészeti alapokon nyugvó erős vitorlássport-hagyományokkal rendelkező – Német Vitorlás Szövetség (Deutscher Segel Verein – DSV) 1909-ben saját rendszert dolgozott ki, amelyet az Osztrák-Magyar Monarchiában is (az "International Metre Rule"-lal párhuzamosan) alkalmaztak. A világszerte egységes, univerzális szabályok elfogadása tehát csak fokozatosan ment végbe (ezt jelzi az is, hogy az "International Metre Rule"-t, amelyet 1920-ban és 1933-ban is finomítottak, az első nem európai szervezet – az Észak-amerikai Vitorlásszövetség – csak 1929-ben fogadta el).

Amint az előzőek alapján is látható tehát, a polai cs. és kir. Jachtraj nemcsak a gazdagok személyes igényeinek kielégítését és gondtalan pihenését szolgálta. A nemzetközi szabványosításban betöltött szerepe mellett abban is jelentős szerepet játszott, hogy Európa megismerte az Adria természeti szépségét és kulturális örökségét, vagyis nagyban hozzájárult a turizmus, mint új iparág fejlesztéséhez is. Ezen kívül gyakorlati célokat is szolgált, amennyiben a raj hajói rendszeres lehetőséget biztosítottak a kereskedelmi tengerészek (Seefachleute) képzésére, akiket így – szükség esetén –a haditengerészet is átvehetett.

Azután azonban, hogy az IYRU 1907. évi megszervezésében a 12 alapító között Ausztria-Magyarország képviseletében a K.u.K. Yachtgeschwader is részt vett aktivitása csökkent (ezt jelzi az is, hogy Batthyány Ödön – aki addig az Osztrák Contre-Commodore tisztségét is betöltötte a szervezetben – ebben az időszakban inkább a "Regia Yachtclub Italiano" és a "Yacht Club de France" tagja lett). Amikor 1916-ban megalakult az Österreichisch-Ungarischer Yachtklub (Osztrák-Magyar Jaychtklub), a cs. és kir. Jachtraj annak szerves része lett. A szervezet utolsó közgyűlését 1918-ban tartották.
 
Időközben a magyar vitorlássport is jelentősen átalakult:

 • 1906 tavaszán – épp az I.Y.R.U. alakuló-konferenciája idején –Johann Ratz atterseei hajógyárából Balatonszemesre érkezett az első, 6 m hosszú osztályon kívüli jolle, az Allright, dr. Fináczy Béla megrendelésére. Ettől kezdve a Wolfgangseeről is egyre több hajó került a Balatonra, közöttük Fináczyék második hajója, a Pretty, valamint a ma is kitűnő állapotban levő, 1910-ben Hunyadi József gróf részére épült Szemtelen.

 • 1907-ben a magyar vitorlázás előnyös helyzetbe került: Andrássy Géza gróf, a Stefánia Yacht Egylet, és a K.u.K Yachtgeschwader alapító tagja (az ő részére épült az Álmom), NOB-tag (1907–1938), és MOB-elnök (1908–1928) lett.

 • 1909-ben elkészült a jollék versenyosztályba sorolásának első szabályozása.

 • 1911-ben a NOB Budapesten tartotta ülését (Andrássy Géza gróf érdeme), amelyen Antwerpennel, és Lyonnal szemben elnyertük az 1920. évi olimpia rendezési jogát.

 • 1912. június 24-én a Stefánia Yacht Egylet nevét Magyar Yacht-Clubra változtatták, ezzel egy időben a Club Angliában Királyi Magyar Yacht Club néven az I.Y.R.U.-tól tagságot, és a vitorlázás magyar sporthatósága címet kapta (a klub 1913-tól itthon hivatalosan a Királyi Magyar Yacht Club (KMYC) elnevezést viselte, működéséhez a későbbi években hat helyen létesített telepet).

 • 1912-től a klub felújította a hagyományos vitorlásversenyeket, ez az újjászületés a Széchenyi Emil gróf commodore (a Kishamis akkori tulajdonosa) által irányított vezetőségnek volt köszönhető.

 • 1912 nyarán Balatonvilágoson mozgalom indult annak érdekében, hogy a Balatonon legalább két klub legyen, ezt követően december 17-én, Budapesten megalakult a Balatoni Yacht Club (BYC). Az alakuláskor ugyan az elnöki tiszt betöltetlen maradt, de Balatonszemesen ekkor már 70 jolléval vitorláztak. A klub az évek folyamán nyolc helyen létesített telepeket.

 • 1912-ben a különböző hajók egymással történő versenyeztetése érdekében dr. Jordán Károly megkonstruálta az ún. "sebességi szám" képletet (a módszert 1914-ben az I.Y.R.U. elveihez igazították).

 • 1913-ban Benzsay Kálmán elkezdte egy hazai vitorlásszakszótár szerkesztését.

 • 1914-ben A háborús helyzet ellenére az Adrián vitorlásversenyeket még is rendeztek.

 • 1914-1916 között az új egyesületek alapítása itthon törvényileg is tiltva volt, majd egészen 1919-ig is csak hadviseléssel vagy a hadi jótékonysággal kapcsolatos egyesületek alakulására nyílt lehetőség.

 
Szervezet és tagság:
 

A Haditengerészet részeként működő Jachtraj félkatonai struktúrát alakított ki. Az elit klub élén a Commodore állt: 1891-1899 között Károly István főherceg, tengernagy, 1899-1914 között Ferenc Ferdinánd trónörökös, 1914-1916 között pedig Miksa főherceg (Károly, az utolsó osztrák császár és magyar király öccse). A tagság tiszteletbeli, alapító, első- és másodosztályú tagokra oszlott. Tagnyilvántartása szerint ("Liste der Ehrenmitglieder, Stifter und Mitglieder des k.u.k. Yachtgeschwaders, Berichtigt bis Ende Jänner 1903", Buchdruckerei J. Krmpotić & Co. in Pola, 1903) a szervezet összetétele azt tükrözi, hogy a k.u.k. Yachgeschwader leginkább egy nemzetközi arisztokrata-közösség volt. Tiszteletbeli tag volt II. Vilmos német császár és porosz király, valamint VII. Edward brit uralkodó, de számos további főherceg, herceg, gróf és báró is megfordult a tagok között (pl.: I. Albert monacói herceg, stb.). Rajtuk kívül leginkább több magas rangú kormányzati tisztviselő és különböző országok befolyásos plutokratái (pl.: 2 párizsi, 2 bécsi Rothschild és 2 Vanderbilt New Yorkból) érdekes keveréke volt a szervezet.

Meglepő módon az osztrák-magyar haditengerésztisztek létszáma nem volt különösebben jelentős: a 120 alapító és első osztályú tag között csupán 15 (5 tengernagy – Oskar Cassini gróf, Egon Chorinsky gróf, Franz von Minutillo báró, Rudolf Montecuccoli-Polinago degli Erri gróf és Hermann von Spaun báró). Az 57 másodosztályú tag között pedig csak 16 a haditengerésztisztek száma, ami azt jelenti, hogy (1903-ban legalábbis) a tengerésztisztek aránya a klubban csak 17,5%! A Jachtraj Intézőbizottsága (a "Komitee") ehhez képest mégis 10 tengerésztisztből (3 admirálisból: Cassini, Chorinsky és Minutillo), és csak 3 civil tagból állt (ebben persze nyilván az is közrejátszott, hogy a szervezet székhelye Polában, a haditengerészeti bázison működött és a tengerésztisztek voltak egyedül igazi professzionisták a klubban, mindenki más csak "passyonatus yachtista").

Másrészről, a szervezet 5 ún.: zászlóstisztje (Flaggenofficiere) közül egy sem volt aktív (Ferenc Ferdinánd Commodore; Alfred Harrach gróf Osztrák Vice-Commodore; Szász-Coburg-Gothai Fülöp herceg Magyar Vice-Commodore; Karl Buquoy von Longueval gróf Osztrák Contre-Commodore; Andrássy Géza – a "sportgróf" – Magyar Contre-Commodore). Szintén érdekes adalék, hogy a Jachtraj kiadványainak borítóját az Osztrák-Magyar Haditengerészet emblémája (az admirális horgony felett lebegő császári korona) díszítette, aminek azt kellett sugallni, hogy a raj ténylegesen a flotta része (természetesen csak névlegesen, tiszteletbeli módon – eltekintve a háború esetétől, amikor a hajókat ténylegesen is át kellett adni a Haditengerészetnek).

A Jachtraj legnagyobb hatású vezetője kétségkívül Ferenc Ferdinánd trónörökös volt, aki először 1892-ben került kapcsolatba a haditengerészettel, amikor a flotta egyik hajóján (a KAISERIN ELISABETH cirkálón) utazott világkörüli útra. Attól fogva a tengerészet fejlesztésének elkötelezett híve lett és haláláig az is maradt.

Rajta kívül a legfontosabb személy volt a rajnál az alapító – egyben a szervezet „szíve és lelke” – Károly István főherceg, II Lipót császár leszármazottja, József nádor unokája, I. Ferenc József unokatestvére, aki kivételes érdeklődést és tehetséget mutatott a hajózás és a tenger iránt. Mint a haditengerészet tisztje, elérte a legmagasabb – a nagyadmirálisi – rangot. A flotta tengernagyaként, egyúttal az uralkodócsalád tagjaként számos katonadiplomáciai küldetést teljesített külföldön a haditengerészet flottakötelékeit vezetve. A rajnál 15 éven keresztül 6 jacht tulajdonosa volt, s részt vett számos angliai regattán.

 

 
10. Kép: Károly István főherceg és családja. Felesége Mária Terézia főhercegnő – mint "keresztanya" (Taufpatin) – többször vett részt az osztrák-magyar haditengerészet hadihajóinak vízrebocsátásán
 
 

 
11., 12. Kép: Károly István főherceg idős kori képe, és az új Commodore, Ferenc Ferdinánd trónörökös.
 

Hozzá hasonlóan a dinasztia tengerész tagjaként vett részt a szervezetben a Habsburgok toszkán ágából származó Lajos Szalvátor főherceg, aki egyébként a Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigeteken élt, azok nép- és természetrajzát kutatta és publikálta. A Jachtrajhoz tartozó NIXE nevű gőz-jachtján – amely az első világháborúban ténylegesen hadiszolgálatot teljesített, mint a természetes vízforrással nem rendelkező dalmát szigetek helyőrségének ivóvíz utánpótlását szállító ellátó-hajó – az egész Földközi-tenger medencéjét bejárta.

Az első osztályú tagok közül az egyik legtekintélyesebb Karl Alfred Harrach gróf (1831-1914) volt, híres ősi cseh katonacsalád tagja, melynek gyökereit a XII. században említették először. A XIX. század végén több kastélyt, villát, hatalmas erdőket, és mezőgazdasági termőterületeket, valamint több iparvállalatot birtokoltak. Alfred az állami végrehajtásban dolgozott. Családjával Bécsben élt, de villát tartott fenn Abbáziában (ma: Opatija) is. Felesége Anne Lobkowitz hercegnő, bátyja pedig Jochann Harrach, a híres politikus volt, a Habsburg Monarchia egyik legismertebb alakja, aki Dalmácia gazdasági fejlesztését szorgalmazta (és a terület Magyarországhoz történő visszacsatolásának legnagyobb ellenzője volt).

S, hogy a horvátokról se feledkezzünk meg: A polai Jachtraj tagja volt a haditengerészet egyik tisztje, Niko Dubokovic kapitány is, aki egyben a Lessina (ma: Hvar) szigetén fekvő hasonló nevű település, Lessina (ma: Jelsa) polgármestere is volt. Károly István főherceg ezen lessinai tartózkodása alatt ismerkedett meg Dubokovic-csal 1894-ben, amikor a főherceg jachtja éppen Dubokovic háza előtt vetett horgonyt a kikötőben. Miután összeismerkedtek, a főherceg javasolta a kapitány felvételét a rajba.
 

Hajók:
 

A Jachtraj magántulajdonú hajókból, elsősorban sportvitorlásokból állt. A szervezet statútuma azonban a klasszikus vitorlások mellett a gőz (és később a motoros) hajók tartását is megengedte. 1913-ban már összesen 73 különböző típusú hajó tartozott a rajhoz. Legtöbbjük honi kikötője Pola, illetve Trieszt volt. A hajótulajdonosok között többnyire osztrákokat találunk. Volt azonban szép számú magyar, olasz, horvát és több külföldi állampolgár is.

Természetesen nem minden adriai jacht tartozott a cs. és kir. Jachtrajhoz (a trieszti és fiumei kikötőhatóságnál számos egyéb adriai sporthajót is nyilvántartottak). A Trieszti Tengerészeti Hatóságnál például 51 vitorlás, 8 gőz- és 16 motoros jachtot lajstromoztak, a fiumei Magyar Királyi Tengerészeti Hivatalnál pedig további 11 hajót tartottak nyilván.

A legnagyobb "hajósgazda" Alfred Harrach volt, aki a legtöbb hajó bejegyzett tulajdonosa volt a Jachtrajnál (az övé volt a Winklben bejegyzett Alfred-Anna gőzjacht, a Baucis sóner és a Mariane kutter, valamint a Voloscában bejegyzett Anna motorjacht, a Drazica gőzjacht és a Triton kutter). Néhányat ezek közül a Lloyd’s Registerben is nyilvántartottak.

A birtokolt hajók számát tekintve nem tartoztak a nagy hajótulajdonosok közé, de egyébként számos érdekes jacht-utazás főszereplői voltak az alábbi magyar Jachtraj-tagok és hajóik:

 • Herczeg Ferenc író és HAJNAL (ex-TAMBOURINE) nevű, 1888-ban Angliában épült 36 tonnás kétárbocos yawl típusú vitorlása (a "Szelek szárnyán" c. csodálatos adriai útleírás SIRÁLY néven említett hajója, amelyet az író 1904-ben vásárolt, 1905-ben pedig eladott John Leard-nek a fiumei Tengerészet Hatóság osztálytanácsosának, aki a háború után egy görög borkereskedőnek adta tovább).

 • Zubovics Fedor (Zubovics Ferenc haditengerésztiszt testvére, torpedófejlesztő) és DESERTEUR nevű 12 méteres kuttere.

 • Andrássy Géza gróf és TAORMINA nevű 46 tonnás kuttere.

 • Biedermann Rezső báró és hajói – a 203 tonnás RED EAGLE sóner, a BRAVO kutter (amely egy polai vitorlásversenyen Horthy Miklós kormányzása alatt összeütközött Andrássy Géza TAORMINA-jával, amely átszáguldott rajta) és a SIRÁLY nevű kutter.

 • Horhty Miklós és ARÁM nevű szlúpja, amelyet 1904-ben vásárolt, s amelyet 1908-ban – amikor kinevezték a balkáni status quo fenntartására Konstantinápolyban állomásozó Taurus hadihajó parancsnokává – a Balatonról Polába, majd onnan Konstantinápolyba szállíttatott, s amellyel 1909 októberéig, szárnysegédi kinevezéséig az összes helyi versenyt megnyert.

 • Károlyi Antal és PELIKÁN nevű 21 tonnás motoros jachtja.

 • Mailáth László és STEPHANIE nevű 1,2 tonnás gőzbárkája.

 • Pauler Ákos egyetemi tanár, filozófus (az egyetlen sporthajós, akinek korabeli útinaplója a Nemzeti Múzeumban máig fennmaradt) és IBIS nevű kuttere, valamint BOLYGÓ nevű 15 tonnás kuttere, amelyet 1914. július végén Cattaró (ma: Kotor) felé haladtában a – még az ultimátum előtt útnak indult és arról mit sem sejtő – vitorlást kémnek néző osztrák-magyar hadihajó kis híján legázolt. (A hadihajó olyan közel robogott el a BOLYGÓ mellett, hogy az árboc kiálló rúdját letörte! Tévedését felismerve a hadihajó később visszafordult, óvatosan megállt a jacht mellett és parancsnoka teljes díszbe öltözve bocsánatot kért a történtek miatt.)

Bár a felsoroltakon kívül még több magyarnak volt adriai jachtja (Györök Leo KURUL-ja, Szapáry László gróf, fiumei kormányzó GITANA nevű háromárbocos gőzöse és Festetics Rudolf gróf TOLNA nevű hajója), ezek azonban nem tartoztak a Jachtraj kötelékébe, s a világháború végén ezeket is sorra eladták. A magyar tengeri sporthajózás ezzel hosszú időre megszűnt (az 1930-as években ugyan Stadler folyamőrkapitány és néhány társa felépítette az ATTILA nevű kuttert, amelyet motorral is felszereltek azzal a céllal, hogy Budapesttől a Dunán a Fekete-tengerig, s onnan Polába az Adriára hajózzanak, de három hónap alatt is csak Vidinig jutottak el, ahol végül eladták a hajót).

A horvátokat Dubokovic kapitány és Mica nevű kuttere képviselte (a mintegy 8 méter hosszú hajó 1878-ban épült Lessinán).

Az első világháború kitörése előtt több jacht legénységét tengerészkadétok adták – természetesen csak a magántulajdonú hajókon kívüli 6 azon jacht esetében, amelyeket a haditengerészet vásárolt meg (jellemzően korábbi K.u.K. Yachtgeschwader-tagoktól, vagy az özvegyeiktől). Ezek a hajók a következők voltak:

 • AJAX (1,5 tonnás egyárbocos A-osztályú hajó szlúp vitorlázattal, Berghoffer ellentengernagytól megvásárolva 1910-ben),

 • FREDA (120 tonnás kétárbocos yawl, Karl Buquoy de Longueval gróf özvegyétől megvásárolva 1912-ben, 1920-ban Olaszországba viszik),

 • LILY (133 tonnás kétárbocos sóner, Károly István főhercegtől megvásárolva 1895-ben, 1914-1918 között a polai kikötői műszaki zár őrhajója, 1920-ban Olaszországba viszik),

 • MUSMÉ (12 tonnás egyárbocos kutter, Emmerich Thun-Hohenstein sorhajózászlóstól megvásárolva 1903-ban, 1907-től a Torpedónaszád-parancsnokság hajója, 1909-ben lebontják),

 • SEN (121 tonnás kétárbocos sóner, Károly István főhercegtől megvásárolva 1904-ben, 1097-től a Hajóraj, 1909-től az Újonciskola, 1916-tól pedig lakóhajó, 1918-ban a polai kikötői műszaki zár őrhajója, 1920-ban Olaszországba viszik),

 • SOPHIE (kétárbocos sóner, 1891-ben megvásárolva, 1910-ben lebontják).

A K.u.K. Yachtgeschwader statútuma szerint a tagoknak a hajóikat háború esetén a Haditengerészet rendelkezésére kellett bocsátani. Az 1914-ig az Adrián maradt hajók többsége ennek következtében az első világégésben eltűnt.

Utolsó ismert fennmaradt példányuk az 1912-ben a Balatonra felhozott Tramontana 8mR (nem minden hajó volt ilyen szerencsés: a balatoni flotta egyik büszkesége, az Álmom például 1911-ben Balatonfüreden tűzifaként és szőlőkaróként hasznosítva végezte). A Tramontana 8mR-t Karl Bouquoy de Longueval gróf, a K.u.K. Yachtgeschwader Osztrák Contre-Commodore-ja részére építették. Típusmegnevezése elfogadott "R" szabály híján akkor még "A" osztályú versenyjacht, a szabály hatálybalépését követően "Alte R Yacht" volt. 1905 májusától ismerjük adriai versenyeredményeit, melyeket 1905-1906-ban Horthy Miklós, 1907-1909 között többnyire Preuschen kormányzásával ért el. A DSV saját szabványának megfelelő legújabb elképzelések alapján 1910-ben Bouquoy felépíttette a Tramontana II 8mR-t. Régi hajója ekkor került Széchenyi Imréné tulajdonába és a Balatonra, ahol ma is megtekinthető.

 

 
13. Kép: A SEN sóner, a FREDA yawl és a LILY sóner Polában
 
 

 

 
14., 15. Kép: Az AJAX és a MICA
 
 

 

 
16., 17. Kép: A FREDA és a SEN
 
 
Lobogók:
 

Bár az uralkodó a jachtraj tagjainak megengedte, hogy a közös cs. és kir. Haditengerészet lobogóját használják, ennek ellenére a raj saját lobogókészlettel is rendelkezett. Ez azért is szükséges volt, mert számos olyan hajótulajdonos és hajó is a rajhoz tartozott, akik/amelyek nem rendelkeztek osztrák-magyar honossággal (számukra tehát az osztrák-magyar államot reprezentáló színek használata nem, illetve csak bizonyos feltételekkel volt megengedhető). A hajók ugyanis a lajstromozási kikötőjük alapján voltak jogosultak a haditengerészeti lobogó (Kriegsflagge) használatára, vagyis idegen hajók a hadilobogót nem használhatták, csak akkor, ha a hajó az osztrák-magyar vizeken tartózkodott és a tulajdonosa a klub tagja volt.

A jachtraj saját házi lobogókészlete – a lobogók alakja, színösszeállítása és jelképei segítségével –jelenítette meg a rajban viselt tisztségeket. Összesen kilenc rangjelző lobogó tartozott a készlethez. Egy a Commodore (a legmagasabb rangú klubtag) számára, és két négydarabos széria az alacsonyabb rangú tagoknak külön Ausztriában és külön Magyarországon (a lobogókat két nagy csoportba sorolták: a magasabb tisztségeket viselők – a Vice-Commodore és a Contre-Commodore – számára fecskefarkú lobogók, "Cornetten", az alacsonyabb rangúaknak – a tiszteletbeli- és alapító tagok, valamint a rendes tagok számára – árbocszalag, "Wimpel" járt). Az osztrák és a magyar sorozat között a korona és a címer használatában, valamint a színekben volt különbség – Ausztria esetében az osztrák császári koronát és a fekete kétfejű sast, Magyarország pedig Szent István koronáját és a magyar címert használták. A lobogók színe Ausztriában fehér alapon vörös Szent György kereszt, Magyarországon a vörös kereszt körül egy vékony zöld sávval.

 

 
18. Kép: A cs. és kir. Jachtraj lobogói
 

Az osztrák tengerparton – az Isztrián és Dalmáciában – az osztrák verziót használták, míg a Fiumében és a horvát tengerparton lajstromozott hajók a magyar változat alatt közlekedtek (a jachtraj tagjainak a Balatonon lévő hajói is ez utóbbi lobogókészletet alkalmazták). Mivel Pola volt a központi hadikikötő, természetesen ott élt a legtöbb magas rangú osztrák haditengerésztiszt, akik egyúttal a Jachtrajban is a legmagasabb tisztségeket viselték. A magyar jelvények reprezentációja nyilván kisebb volt, hiszen Fiume (ma: Rijeka), esetleg Porto ré (ma: Kraljevica) kivételével aligha volt más kikötő, ahol fontos osztrák-magyar tengerésztiszt rendszeresen megfordult volna.

A hadilobogó használata, illetve a rajbeli lobogóhasználat rendjét illetően persze még így is maradnak ma már nehezen megválaszolható, nyitott kérdések. Nem tudjuk például, hogy volt-e lobogóhasználati joga a jachtraj hajójának, ha nem tartózkodott a fedélzetén a jachtraj valamely tagja (a tulajdonos, stb). Ugyanígy nem tudjuk azt sem, hogy ha a jachtraj tagja egyben magasabb rangú haditengerésztiszt volt, akkor a jachtján használhatta-e a haditengerészetben a tisztsége azonosítására szolgáló szolgálati lobogóját is vagy csak a felségjelzést (Kriegsflagge). Az sem világos, hogy a jachtraj magasabb rangú tisztségviselőjének a jachtról történő távozása után a jacht hajózhatott-e továbbra is a rajban viselt magasabb tisztséget azonosító lobogó alatt, vagy fel kellett vonnia a rendes tagok számára rendszeresített – általános – lobogót.

  A magyar hadihajós alakulat továbbfejlesztésével, valamint az al-Duna fegyveres védelmét ellátó román fegyveres erőkkel való együttműködési képességek kialakításával azonban ez az ellentmondás feloldható lenne, s a magyar hadihajózás egy, a NATO és az EU keretén belül kifejezetten a Duna felső és középső szakaszának fegyveres védelmére létrehozott alakulattá válhatna, lehetővé téve a Duna - mint Európai nemzetközi fő közlekedési vízi út és a rajta bonyolódó kereskedelmi forgalom - biztonságának és védelmének garantálását.

 
Egyenruha:
 

Az jachtraj statútuma szigorúan meghatározta a klub egyenruha-szabályzatát is. Külön egyenruhát írt elő például a Commodore, a Vice-Commodore és a Contre-Commodore, és a többi tag számára.

 

 
19. Kép: A cs. és kir. Jachtraj egyenruha-szabályzatának részlete és az egyenruha képe
 

Az egyenruhákon különbözött a nadrágok arany paszománya, valamint a kabátujjon a sújtások száma. A haditengerészettől eltérően a jachtraj tiszti kabátjain a rangjelzéshez nem kör alakú Elliot-karika, hanem körte vagy szilvamag alakú hurok tartozott. A ruhához kék és fehér nadrág és kabát tartozott hosszúkás gombokkal, a tagok esetén rangjelzések nélkül. A legénység kék gyapjú inget viselt, amelyen a mellkas-részre írva a jacht neve szerepelt, alatta nagybetűkkel a K.u.K. Y.G. hímzés pirossal. A matróztrikó vízszintes piros (nem pedig kék) csíkokat viselt. A tengerészek nadrágja szintén kétféle, kék és fehér volt, sapkájukon egy fekete selyem szalag a hajó nevével, arany betűkkel. Az egyenruhákat a bécsi Franz Thill és unokaöccse, valamint a londoni John Morgan & Fiai cég gyártotta. A bécsi cég székházát – amelynek homlokzatán máig látható a cs. és kir. Jachtraj jelképe (a horgony és kötél a felette lebegő osztrák császári koronával) – 1947-ben nemzeti emlékműnek nyilvánították. Az 1960-as években bútoráruház működött az épületben, 1987-ben azonban a bécsi Raiffeisen Bank vásárolta meg és újította fel az épületet.

 

 

 
20., 21. Kép: A cs. és kir. Jachtraj utolsó fennmaradt hajója, a TRAMONTANA, jelenleg a Balatonon fut.
 
 

 

22., 23., 24. Kép: A cs. és kir. Jachtraj tisztikara az 1903-as évkönyvből, beszámoló az 1896. április 21-25-i regattáról a Vasárnapi Újságból és az 1912. évi versenyeredmények összesítése.  


III. Források:
 • Csernussi Gábor: Stefánia és kora - a magyar vitorlázás kezdetei a XIX. század végén, a XX. század elején, in.: Yacht Magazin 2007/2

 • Csernussi Gábor: Pólától Amszterdamig - a sportág hazai fejlődése – évszázados múlt, in.: Yacht Magazin 2007/6.

 • Lukrecija Benkovic Dubokovic: Sketches from Jelsa's maritime history – home,family from jelsa's history – The Mayor of Jelsa Sir Niko Duboković (Knight) and the elite yacht club k.u.k. „Yacht-Geshwader“, in.: Arhiv Dubokovic Nadalini Jelsa & Digitalis: multimedia&design: http://www.nikodubokovic.com/yacht-geshwader%20-%20elite%20yacht%20club.html

 • Reményi Antal: A Cs. és Kir. Yacht-raj, in.: Vasárnapi Újság, Budapest, 1896. 15. szám, 225-226. és 228-229. és 230. o.

 • Dr. sc. Stanko Piplovi: K. und k. Yachtclub in Pula zur Zeit der österreichischen Verwaltung in DRUŠTVENE AKTIVNOSTI HAD SPLIT http://www.hadrijeka.hr/pdf/glasnik24_str.33-34.pdf

 • Szerző Nélkül: Liste der Ehrenmitglieder, Stifter und Mitglieder des k.u.k. Yachtgeschwaders, Berichtigt bis Ende Jänner 1903", Buchdruckerei J. Krmpotić & Co. in Pola, 1903.

 • Tomasz Wyżyński, Zeljko Heimer,: K.u.K. Yachtgeschwader (Imperial and Royal Yacht Squadron) 14 March 2004. http://www.crwflags.com/fotw/flags/ah~yct.html

 • Wladimir Aichelburg: Von Abbondazza bis Zrínyi, Register der K.(u.)K. Kriegsschiffe, Wien 2002.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat