Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Kiss László:
A DREADNOUGHT-tól a HOOD-ig: Anglia csatavívó flottája

 

  A XX. század elején a világ legerősebb tengeri hatalmának a Brit Birodalom számított, amely uralmát a tengereken Nelson 1805-ben Trafalgarnál megvívott győztes csatájával egy évszázadra biztosította. A szigetország a XIX. században a "two-power standard" elvet követte; ennek értelmében az angol hadiflottának legalább tíz százalékkal erősebbnek kellett lennie, mint az őt követő két legerősebb tengeri hatalom - ez 1900-ban Franciaország és Oroszország volt - flottájának együttvéve. Erre azért volt szükség, hogy a brit fölény bármely két, az angolok ellen szövetkező állam tengerészetével szemben biztosított legyen. A szigetország előnye azonban a századforduló után anyagi okokból tarthatatlanná vált. Új vetélytársak jelentek meg a tengeren, az Egyesült Államok, Japán, valamint a császári Németország. Bár arra kicsi volt az esély, hogy ennyien esnek neki Angliának egyszerre, ennyi ország flottájával szemben nem lehetett a korábbi elv megtartásával a tengeri fölényt biztosítani.

  Németország, a britek új és veszélyes riválisa, gyors ütemben kezdte kiépíteni flottáját. Ez természetesen nem kerülte el Anglia figyelmét; a brit flottát egytizedével kívánták megnövelni, és a világon szétszórt hajórajokból Anglia központtal egy ütőképes hazai flottát terveztek létrehozni.

  1904. október 20-án Sir John Arbuthnot Fisher (1841-1920) lett az Admiralitáson az első tengeri lord, azaz a Királyi Hadiflotta főnöke.

  Az agresszív, öntörvényű Fisher tevékenysége nyomán a flotta radikálisan megváltozott. Sok elavult hajót kiselejteztek - a tengernagy saját szavaival megfogalmazta: olyan hajókat, amelyek "sem harcolni, sem elmenekülni nem tudtak"[1] -, jónéhány, a világon szétszórva elhelyezkedő hajórajt megszüntettek, a többit összevonták. A felszabadult pénzösszegből a hazai vizek hajóhadát erősítették meg új páncélosokkal, így Anglia jóval erősebb flottával rendelkezett az Európa körüli vizeken, mint Németország. A brit haditengerészet Fisher alatt elpuhult tisztek klubjából ütőképes erővé nőtte ki magát.

  A XIX.-XX. század fordulóján az ütközetek megvívására szolgáló hajótípus a sorhajó volt. Ez a 12-15000 tonna vízkiszorítású, vastag oldalpáncélzattal védett, viszonylag lassú hajó általában négy 305 milliméter átmérőjű ágyúval rendelkezett, melyeket kettesével egy orri és egy tati lövegtoronyban helyeztek el. Ezen főtüzérség mellett a páncélos másodlagos fegyverzete 8-16 darab kisebb űrméretű ágyúból állt; a legelterjedtebbek a 15 cm-es lövegek voltak. Ezeket ritkábban lövegtornyokban, gyakrabban a hajó középrészén egy erősen védett részben, az ún. kazamatában csoportosították, a csövek fele az egyik oldalra, a maradék pedig a másik oldalra tudott tüzelni. A sorhajó fegyverzetéhez tartozak még lövegpajzzsal védett kis űrméretű ágyúk, és torpedók is.

  A XIX. század legvégén még úgy gondolták, a tengeri csatákat a sorhajók 1,5-2 kilométer távolságból vívják majd meg, bár a nehézágyúik lőtávolsága már jóval meghaladta ezt a távot. Mégis az ennél távolabbra lévő cél eltalálása inkább volt köszönhető a szerencsének, mint a technikának. Rohamos fejlődésnek indult azonban egy, a XIX. század utolsó harmadában megjelent új fegyver, amely komoly veszélyt jelenthetett a nagy és lassú sorhajókra: a torpedó. Bár a torpedó még jó ideig inkább félelmet keltő, mint hatásos fegyver maradt, minden tengeri hatalom tengerészeti vezetésében felrémlett a kép, melyben néhány olcsó torpedó drága páncélosok sorát süllyeszti el a tengeri ütközetekben. A torpedóktól való félelem volt az oka, hogy a flottáknál egyre gyakrabban tartottak olyan tüzérségi gyakorlatokat, ahol a torpedók hatótávolságánál messzebb lévő célokat kellett eltalálni. Néhány éven belül a tüzérségi gyakorlatok szokásos lőtávja már meghaladta a 7 kilométert.

  A nagyobb lőtáv azonban újabb problémákat vetett fel. A kisebb kaliberű ágyúk kevésbé bizonyultak hatásosnak nagy távolság esetén. A századforduló utáni években a sorhajók ezért tovább erősödtek: a másodlagos tüzérség felfejlesztésével megjelentek az erősített másodlagos fegyverzetű páncélosok. A korábbi 15 cm űrméretű, általában kazamatába épített ágyúkat nagyobbakkal cserélték fel, 20,3-asokkal, 23,4-esekkel, majd 25,4-esekkel; ezek már gyakran külön lövegtornyokba kerültek. Bár a sorhajók a nagyobb lőtávú és rombolóerejű másodlagos tüzérséggel látszólag erősödtek, a közel azonos méretű ágyúkkal a pontos célzás gyakorlatilag lehetetlenné vált. Nagyobb távolság esetén ugyanis nem lehetett biztosan megkülönböztetni a 30 cm-es főtüzérséghez, illetve a 20 cm fölötti űrméretű másodlagos tüzérséghez tartozó ágyúk lövedékeinek csobbanásait.[2] Ha pedig nem tudják, melyik löveg gránátja hol csapódott a vízbe a célhajó körül, akkor nem tudják pontosítani a következő lövést sem. A problémát úgy lehetett megoldani, hogy nagy rombolóerejű, azonos űrméretű ágyúkat alkalmaznak.

  Vittorio Cuniberti, az olasz haditengerészet főkonstruktőre már így gondolkodott. Elképzelései hazájában nem találtak megértésre, azonban azt nem tiltották meg neki, hogy nézeteit máshol kifejtse. Az Angliában rendszeresen megjelenő Jane's Fighting Ships 1903-as kiadásában a főtervező "Az ideális csatahajó a brit haditengerészet számára" című cikkjében felvázolt egy 17000 tonna vízkiszorítású, 24 csomó sebességű, 30 cm vastag oldalpáncélzattal rendelkező, 12 darab 30,5 cm-es űrméretű ágyúval felszerelt hadihajót. Az olasz mérnök szerint egy ilyen forradalmi páncélos technikailag kivitelezhető, ám egy divíziónyi ilyen egység megépítése meglehetősen drága; ezért ajánlotta ő megvalósításra a technikailag fejlett és gazdag Angliának. Az ötletet a szigetországban kezedetben érdekesnek, bár túl extravagánsnak találták.

  Hírek kezdtek azonban keringeni arról, hogy Japánban, Oroszországban és az Egyesült Államokban is születtek elképzelések hasonló kialakítású, vagyis uniformizált nehézfegyverzetű páncélos létrehozására. Részben a tengerészeti előny elvesztésétől való félelem hatására, részben a német flottafejlesztések hatására, részben pedig azért, mert a radikálisan új hajó ötlete hasonlóságot mutatott Fisher korábbi hajóterveivel, az első tengeri lord új irányt szabott a brit hajótervezőknek, akik elképzeléseit formába is öntötték. A konstruktőröknek a tengernagy feladatul szabta egy uniformizált nehézfegyverzetű páncélos megtervezését. Az első tengeri lord 25,4 cm-es főfegyverzetben gondolkodott, aztán meggyőzték róla, hogy a 30,5 cm-es űrméret megfelelőbb lenne, mivel a nagyobb ágyúk tűzgyorsasága nem sokkal kisebb, rombolóereje azonban lényegesen nagyobb, mint a kisebb kaliberű lövegé. A hajó számára 21 csomó sebességet írtak elő, további kritérium volt az, hogy nem kerülhetett többe, mint a legutoljára elkészült sorhajó, méretének pedig alkalmazkodnia kellett a hajógyárak meglévő dokkjainak nagyságához. Az új hajóegység terve elfogadtatásának elősegítésére Fisher 1904 végén neves tengerészeti szakértőkből - akik az ő nézeteit vallották - bizottságot állított össze az elkészült tervek véleményezésére. A bizottság feladata nem az új koncepció létjogosultságának eldöntése volt, hanem hogy ajánlást készítsen az új hajó végleges tervére. Több tervezet létezett, ezek között szerepeltek gőzgépes és turbinás típusok is, a főtüzérség csőszáma 10-12 között mozgott, középvonali emelt helyzetű, és nem középvonali elhelyezésű lövegtornyokkal egyaránt. 1905. január 25-iki ülésén a bizottság apróbb módosításokkal egy olyan tervet fogadott el, amely egy 160 méter hosszú, turbinával meghajtott, 28 cm-es övvérttel rendelkező, öt ikerlöveges toronyban elhelyezett 10 db 30,5 cm űrméretű nehézlöveggel felszerelt hadihajót takart.

  Egy évvel és egy nappal építésének kezdete után, 1906 októberében a szolgálatba állítást megelőző próbákra várva horgonyzott a portsmouth-i hajógyárban a DREADNOUGHT, a Fisher által megszabott irány alapján megtervezett és megépített páncélos. A 18110 tonna vízkiszorítású hajó rekordidő alatt készült el, ugyanis építésénél a LORD NELSON-osztályú[3] sorhajók közeljövőben megépítendő egységeihez már legyártott elemeket használták fel.

  Fél évszázaddal korábban, az 1860-ban szolgálatba állított francia LA GLOIRE és a rá adott angol válasz, az 1861-ben elkészült WARRIOR egy csapásra elavulttá tette a fából készült, több ütegsoros vitorlás hadihajókat. A DREADNOUGHT hozzájuk hasonlóan az összes előtte épített nehéz hadihajót elavulttá tette; minden eddigi sorhajónál erősebb és gyorsabb volt. Az új páncélos a kor csúcstechnikáját jelentette, benne testesültek meg a második ipari forradalom vívmányai. A különleges, Krupp-féle cementált acélpáncéllal[4] védett hajót a nemrég megalkotott gőzturbina hajtotta. A gőzturbina számos előnnyel rendelkezett a gőzgéppel szemben. Kisebb tömegű volt, kevesebbe került, csöndesebben, megbízhatóbban működött, tisztább, könnyebben kezelhető, nagy sebességnél gazdaságosabb. Üzemeltetése kevesebb személyzetet igényelt. Amellett, hogy nagyobb teljesítményre volt képes, (függőlegesen) kevesebb helyet foglalt el, ezért kevesebb páncélvédelmet igényelt. Az új hajtómű révén a DREADNOUGHT átlépte a csatahajók számára addig elképzelhetetlen 20 csomós sebességhatárt; magasabb sebességét hosszú távon is tartani tudta.[5]

  Gépekkel mozgatott lövegtornyainak ágyúiból gyérfüstű lőporral lőtte ki gránátjait; tüzérsége célzását mechanikus számítógépek segítették, növelve a találati pontosságot, és rombolóerőt.

  Fegyverzete szinte csak nehézlövegekből állt; 10 db 30,5 cm-es ágyút kapott, öt lövegtoronyban kettesével elhelyezve. A nehéztüzérség mellett 7,6 cm-es űrméretű lövegekkel szerelték fel az ellenséges rombolók ellen.

  Míg egy sorhajó előre, vagy hátra kettő, oldalra pedig négy, addig a DREADNOUGHT előre és hátra 6-6, oldalra 8 nehézlöveggel lőhetett egyszerre.[6] Ez kompromisszum volt a Fisher-féle idea, azaz a minél több ágyú előre-hátra való kilövési lehetőséggel, illetve a hagyományos sorhajó-elrendezés között, melynél a tüzérség legalább fele képes egy oldalra tüzelni. Az öt lövegtornyot egymástól viszonylag távol helyezték el, ezzel csökkentve az egy telitalálattól üzemképtelenné váló ágyúk számát.

  A sorhajóknál a főtüzérség két lövegtornyát egyszerűen csak elülső, illetve hátulsó toronynak nevezték, a DREADNOUGHT öt tornya azonban új jelölést kívánt. A lövegtornyok jelzésére, megkülönböztetésére az abc betűit használták; a betűjelekből lehetett következteni a tornyok elhelyezkedésére is a páncéloson. "A" és "B" a hajó elejénél lévő tornyokat jelölte elölről hátrafelé - ha egy lövegtorony helyezkedett el elöl, akkor az az "A" jelzést kapta. "P" és "Q" betűkkel a hajóközepi tornyokat jelölték, szintén elölről hátrafelé kiosztva - egy hajóközepi torony esetén az a "Q" betűt kapta. Nem középvonali elrendezés esetén a bal oldali torony volt a "P" jelű, a jobb oldali pedig a "Q". A tat tornyai az "X" és "Y" betűjelzést kapták - egyetlen tati lövegtorony jelzése "Y" volt, ha a főfedélzet szintjén állt, és "X", ha magasabban, bár a források kissé ellentmondásosak e téren. Az öttornyos DREADNOUGHT toronyképlete tehát APQXY volt, ami egy orri, két hajóközepi és két tati tornyot jelentett.

  A közepes tüzérség elhagyása tömegcsökkenést eredményezett, ez, és a turbinahajtás miatt megnövekedett teljesítmény a hajóra vastagabb páncélzat felszerelését tette lehetővé. A DREADNOUGHT-ra 5000 tonnányi páncélzatot szereltek fel, 800 tonnányival többet, mint az őt megelőzően befejezett LORD NELSON-osztályú sorhajóra.[7]

  Az új hajó páncélozásánál még a régi elveket vették figyelembe; e szerint az ütközeteket 10 km-nél kisebb távolságból vívják meg, tehát a lapos röppályán, oldalról érkező gránátok ellen kell védettséget biztosítani. A századforduló táján a nehéz hadihajók védelme három pilléren nyugodott. Az egyik a hajó oldalát annak teljes hosszában, vagy részben beborító, a vízvonal alá leérő övpáncél. A másik a páncélfedélzet, amely nagyjából a vízvonal szintjén helyezkedett el a hajóban, és keresztirányban domború volt, vagy sík, de a hajó oldalainál lefelé hajló. A harmadik a hajó oldalsó rekeszeiben tárolt szén, mely a tervezők szerint az övpáncél mellett a hajó oldalvédelmét erősítette.[8]

  A DREADNOUGHT nem került sokkal többe, mint egy sorhajó; a LORD NELSON-osztály hajóit 1,5 millió fontért építették meg, a DREADNOUGHT-ot pedig 1,8 millióért.[9] Ezért a pénzért viszont egy nagy sebességű, a sorhajóknál védettebb, és sokkal nagyobb tűzerejű hajóegységet kapott a brit hadiflotta.

  A forradalmian új hajó a megjelenését követő hihetetlenül felgyorsult fejlődés következtében az első világháború kitörésének idejére már gyakorlatilag elvaultnak számított. A páncélos végigszolgálta az első világháborút, ám nem játszott jelentős szerepet a harcokban. Egyetlen haditette a híres német tengeralattjáró-parancsnok, Otto Weddigen U-29-ének legázolása és megsemmisítése volt, 1915. március 18-án. Érdekesség, hogy ez az egyetlen eset, amikor csatahajó pusztított el tengeralattjárót. A DREADNOUGHT-ot még a háború befejezése előtt kivonták az aktív szolgálatból, majd 1922-ben szétbontották.

  A DREADNOUGHT elkészülte végzetes csapást mért az összes állam flottájára. Azonnal elavult minden haditengerészettel rendelkező ország minden nagy hadihajója. Ironikus módon az új páncélos megjelenése Britanniát érintette a legsúlyosabban. A csatahajó szolgálatba állásakor, 1906 végén flottájában 34 sorhajó teljesített szolgálatot; ez messze megelőzte bármely állam sorhajóinak számát.[10] A DREADNOUGHT előtt flottája uralta a tengereket, most azonban sorhajói gyakorlatilag nem voltak egyebek, mint acéltömegek, amelyek hasznot már nem hoztak, de a pénzt nyelték. Anglia tehát saját maga alatt vágta el a fát.

  A Brit Birodalom ebben a helyzetben csak előre futhatott. Minél hamarabb meg kellett szilárdítania vezető helyét a tengeri hatalmak között, úgy, hogy dreadnought-okat kezd el építeni - többet, mint bárki más. Ezt az elhatározást siettette az is, hogy Németország villámgyorsan reagált, és sorhajó-építésével felhagyva DREADNOUGHT-mintájú hajókat kezdett gyártani.

  A német flottafejlesztések lassítására tett angol kísérletek rendre kudarcot vallottak, sőt, 1908-ban egyre több tény utalt arra, hogy Németország nagyobb sebességre kapcsolt a hajógyártás terén. Különböző forrásokból arról értesültek, hogy Németországban nikkelt halmoztak fel ágyúk és páncél gyártásához. 1908. december 23-án a konstantinápolyi katonai attasé a következő üzenetet küldte Londonba: "az elmúlt években (bizonyíthatóan) hatalmas mennyiségű gépet vásárolt a Krupp Művek, nem más céllal, mint hogy nehézágyúkat és lövegtornyokat gyártson hadihajókhoz. A jelenlegi gépállományuk messze meghaladja a mostani német haditengerészeti program igényeit. A német lövegtornyok egyszerűbb konstukciójúak, mint az angoloké, és a tervezésüknél különös hangsúlyt fektettek arra, hogy gyorsan le lehessen gyártani azokat. Egy csatahajó elkészülési ideje nagyban függ a hajóágyúk és a lövegtornyok gyártási idejétől. A hajó építési ideje körül-belül a fele az ágyúk és lövegtornyok elkészítési idejének... A megszerzett információk alapján biztonsággal állítható, hogy az uralkodó célja, vagy célja volt titokban elkészíteni a lövegtornyokat, hajótesteket, páncéllemezeket, lőszert, stb. a Krupp Műveknél, majd hirtelen olyan sok hajó építését elkezdeni, amely elég ahhoz, hogy legalábbis kiegyenlítse az Anglia haditengerészeti erejével szembeni hátrányukat."[11] A felhalmozott készletekről szóló jelentések, a hajóépítési szerződések száma, és a tengerészeti programba áramló pénzmennyiség elgondolkodtatta az angliai politikusokat. A páncéllemezeket és ágyúkat előállító Krupp üzem felfejlesztésével számítások szerint a Császári Haditengerészetnél a csatahajók építési ideje lecsökkent három évről alig több, mint két évre. A brit szakértőket nyugtalanította az a becslés is, mely szerint a németek rendelkeznek olyan kapacitással, amely lehetőve teszi évi 8 dreadnought építését, ami megegyezett Anglia építési potenciáljával.[12] Ez annyit jelentett, hogy 1912 májusára a németek 17 DREADNOUGHT-mintájú hajót küldhetnek a tengerre, sőt, ha a teljes kapacitásukat kihasználják, akkor 21-et. Ezzel szemben Angliának 16 csatahajója lesz, ha négy új hajót kezdenek el építeni 1909-ben, és kettővel több, ha hatot.[13] Bár Németország állította, hogy az 1908-as flottatörvénye értelmében 13 csatahajóval fog rendelkezni, de csak 1912 végére, ezt a britek nem látták bizonyítottnak, mivel a németek elzárkóztak minden ellenőrzés elől. Az 1909-es év januárjában ezért a tengeri lordok a tengerészeti minisztertől 8 csatahajó megépítését kérték az 1909-10-es pénzügyi évben. A miniszter hat hajót javasolt, a kabinet viszont csak négybe egyezett bele. Végül kemény vitákat követően az a megállapodás született, hogy négy dreadnought-ot elkezdenek építeni, és indokolt esetben lefektetik további négy gerincét. A döntés ellen erős sajtókampány kezdődött, melynek jelszava a "nyolcat akarunk, és nem várhatunk" volt. Ennek hatására végül mind a nyolc csatahajó építését megkezdték, mondván, hogy szükség van rájuk Olaszország és a Monarchia hajóhadának erősödése miatt.[14] Az 1909-es angliai hangulatot Winston Churchill tömören így jellemezte: "Az Admiralitás hat hajót követelt, a közgazdászok négyet ajánlottak, végül az a kompromisszum született, hogy legyen nyolc".[15] Mint később bebizonyosodott, a pótlólagos négy DREADNOUGHT-mintájú hajóval tudta a szigetország biztosítani csekély előnyét a németekkel szemben a háború kitörésekor. A britek 1911-ben már a tizennyolcadik dreadnought-juk gerincét fektették le. Bár túlbecsülték a német építési kapacitást, ez évben a Császári Haditengerészet a tizenhatodik csatahajóját kezdte el építeni.

  A tengeri hatalmi sorrend megváltozása, és a DREADNOUGHT megjelenése miatt revideálni kellett a hagyományos angol alapelvet, a "two-power standard"-et. A korábban második és harmadik helyen álló Franciaország, és Oroszország visszaesett, helyüket az Egyesült Államok és Németország foglalta el. Egy USA elleni háború azonban gyakorlatilag elképzelhetetlennek tűnt. 1912-ben hivatalosan is elfogadták az új elvet, mely szerint a Royal Navy-nek 60 %-kal nagyobbnak kell lennie, mint a (jelenleg) harmadik legerősebb flottával rendelkező, ellenséges Németország haditengerészetének.[16]

  A Brit Birodalom sok, és változatos csatahajóval, illetve csatacirkálóval rendelkezett.

  Már a DREADNOUGHT-on is megfigyelhető az angol páncélosok szembetűnő jellegzetessége: a háromlábú árboc, és a hajóközépre helyezett második kémény. A három lábon álló, úgynevezett tripod árboc kellően stabil volt, hogy a központosított tűzvezető rendszer fontos elemét, a Megfigyelő-állást és később az itt elhelyezett Irányzó Tornyot biztosan megtartsa.

  A britek, mint a tenger urai, és mint a legnagyobb tengerészettel rendelkező állam, gyakorlatilag bárhol és bárkivel szemben túlerejű flottát tudtak mozgósítani, ezért hajóik is ennek megfelelően épültek. Mivel lehetséges ellenségeik szinte biztosan gyengébb flottát tudtak volna ellenük küldeni, ezért jobb esetben üldözésre, rosszabb esetben pedig angol túlerővel megvívott csatára kerülhetett sor. Mindkét alkalommal a tűzerő és a sebesség lényeges elem, ezért a brit nehéz hadihajók erős tüzérséggel és viszonylag nagy sebességgel rendelkeztek. Bár kísérleteztek a háromcsöves lövegtornyokkal, megmaradtak a kétcsöves megoldás mellett, mert úgy gondolták, a középső löveg töltése lassítaná a tűzgyorsaságot. A dreadnought-ok átlagos páncélvédettséggel rendelkeztek, a csatacirkálók viszont igen vékony páncélzatot kaptak, és ez a világháború tengeri ütközeteiben meg is bosszulta magát. A hadihajók alacsony metacentrikus magassága nyílt vizeken az utasszállítóknál tapasztalható lassú, békésnek tűnő imbolygást okozott, ezért kevésbé tengerállóbbak a németekéinél, viszont célzás szempontjából stabil ágyúplatformok. Páncélosaik hossza nagyobb, szélessége viszont kisebb a német hajókénál. Ennek főleg anyagi okai voltak. Angliában nem álltak rendelkezésre megfelelő pénzforrások, hogy a régi, viszonylag keskeny dokkok helyére szélesebbeket építsenek, a németek újabban épült dokkjai viszont eleve szélesebbre készültek. A brit tervezőknek a meglévő dokkok méreteit figyelembe véve kellett hajóikat tervezniük, és ez bizonyos szempontból behatárolta lehetőségeiket.

  Donald MacIntyre kapitány a brit és a német csatahajók közötti különbségeket így írta le a bokszolók analógiájára: "a brit bajnok magas, karcsú, ...magasabb az ellenfelénél, hosszabbak a karjai és nagyobbakat üt; elve: üss először, üss keményen és megállás nélkül. A német alacsonyabb, zömök testalkatú, kissé hátrányban van a közvetlen küzdelemben, karjai rövidebbek, csapása gyengébb, de ellenfelénél jobban állja az ütéseket."[17]

  Az angol hajók belső védelmét nem csak a keskenyebb voltuk gyengítette, hanem az is, hogy a kényelmi szempontokat a biztonság elé kellett helyezniük, hiszen szükséges volt, hogy hajóikat az egész világon bárhol be lehessen vetni, ezért azoknak hosszú utak megtételére is alkalmasaknak kellett lenniük; a személyzet elhelyezésénél tehát fokozottabban kellett ügyelni az emberek kényelmére, és ez is csak a védelem rovására történhetett meg.

  A hangsúly a nagy hajók építésében a csatahajó felé tolódott, mivel a fő ellenség, Németország sok sorhajóval, később pedig sok csatahajóval rendelkezett, és ellenük nehéz hajók kellettek. A korábbi riválisokkal, Franciaországgal és Oroszországgal, amelyek ellen megfeleltek volna a csatacirkálók is, rendeződött a viszony.

  A britek a németekkel kialakuló versengés során úgy próbáltak meg rövid idő alatt sok hajót építeni, hogy egy kialakított modell mintájára több hasonló egységet, vagy osztályt építettek. A DREADNOUGHT-ot két, gyakorlatilag ugyanolyan hajóosztály követte. A három BELLEROPHON-osztályú csatahajó 1906-1909 között épült meg és a mintaadóénál vékonyabb, 25,4 cm vastag övpáncélt kapott. Viszont a DREADNOUGHT-nál csak szakaszosan meglévő, torpedók elleni válaszfal ezeknél a páncélosoknál a hajótest szinte teljes hosszában végigfutott, és nem csak a lőporraktárakat, hanem a hajtóművet is védte. Azon megfontolásokból, hogy a DREADNOUGHT a főtüzérsége mellett csak 7,6 cm-es ágyúkkal rendelkezett, amely nem biztos, hogy elégséges az ellenség kisebb támadó hajóinak megállításához, ezeket a hajókat erősebb, 10,2 cm-es könnyűtüzérséggel látták el.

  A háromtagú ST. VINCENT-osztály 1907-1910 között készült el. A legfontosabb változás az előző csatahajókhoz képest a megnövelt csőhosszúságú nehéztüzérség volt. A 45-ös helyett 50-es kaliberhoszúságú 30,5-es lövegeknél a páncélátütés mértéke némileg nőtt, viszont a hosszabb cső lövéskori erősebb kilengése nagyobb pontatlanságot eredményezett. Az osztálynál az orr és a tat oldalpáncélzatának vastagságát lényegesen csökkentették, és a hajóközép vastag övpáncéljának két végét keresztirányú páncélfallal zárták le; hátul egy 20 cm-essel, elöl pedig egy 10 és egy 12 cm-essel.

  Az 1909 és 1911 között megépült NEPTUNE védelem szempontjából megegyezett az őt megelőző hajóosztállyal, a fegyverzet tekintetében azonban komoly változtatásokat eszközöltek. A hajóközepi két lövegtornyot a páncélos hossztengelye mentén egymáshoz képest eltolva építették be; így elvileg ezen tornyok képesekké váltak azonos oldalra tüzelni. Ez azonban csak elvi lehetőseg volt, mivel az oldalsó tornyok ellenkező oldalra történő tüzelésekor a lökéshullámok komoly kárt is tehettek a fedélzetben; az ilyen irányú kilövéseket kizárólag ütközetek idején engedélyezték, amikor a nagyobb tűzerő fontosabb volt, mint a hajóban a lövések nyomán fellépő fedélzeti károk. A NEPTUNE az első angol csatahajó, amely emelt helyzetű lövegtornyokkal rendelkezett. Mivel a hajó hossza a hajóközepi eltolt helyzetű tornyok miatt nagyon megnőtt volna, ezért a hátsó két lövegtorony közötti távolságot lecsökkentették úgy, hogy az orrhoz közelebb esőt megemelték. Az emelt helyzetű elrendezés nem csak előnyökkel járt. Mivel az angol lövegtornyoknál a lövegtávcsöveket a toronytető elülső részére építették be, ezért az emelt helyzetű torony ágyúcsövei bizonyos szögben túl közel kerültek az alsó torony távcsöveihez, amelyek a felső torony tüzelésekor a légnyomás miatt akár tönkre is mehettek - nem beszélve az alsó torony személyzetét érő hatásokról. Ezért a britek az emelt tornyok tüzelését korlátozták úgy, hogy azok csak a páncélos hossztengelyétől jobbra és balra számított 30 fokos szögtartományon kívül tüzelhettek. Ez a hadihajó kapott először Directort, vagyis a korábbiaknál fejlettebb, teljesen központosított tűzvezető rendszert.

  A szintén 1909-1911 között elkészült COLOSSUS-osztály két egysége a NEPTUNE testvérhajói lettek volna, de végül a változtatások miatt önálló osztályba sorolták. A COLOSSUS-ok elődjüktől főként a páncélzat tekintetében különböztek. A hajóközepi övpáncél 2,5 cm-rel vastagabb lett, növelték a lövegtornyok barbettáinak védettségét is. Cserébe a DREADNOUGHT óta nem alkalmazott szakaszos - csak a lőporraktárakat védő - torpedók elleni válaszfalat építettek be; ezen felül a hajóorr legeleje és a tat legvége semmilyen oldalpáncélzatot nem kapott.

  A minőségi ugrást az 1909-ben építeni kezdett és 1912-ben befejezett, négytagú ORION-osztály jelentette, melynél a lövegtornyokat a hajó középvonalában helyezték el - két emelt helyzetű tornyot elöl, egyet középen és két emelt helyzetűt hátul; így bármely oldalra a teljes nehéztüzérséggel lehetett lőni. Emellett a fő fegyverzet űrméretét 34,3 centiméteresre növelték, amely a nagyobb lőtáv és rombolóerő elérésére való törekvés eredménye. A csatahajók számára a korban elfogadott vélekedés szerint ideálisnak mondható 30,5 cm űrméretű ágyúknál a nagyobb lőtávot hosszabb cső alkalmazásával, vagy a gránát kilövéséhez szükséges lőpormennyiség növelésével lehetett megvalósítani. A több lőpor alkalmazása azonban nagyobb nyomást okozott az ágyúcsőben; ez, és a 30,5-ös lövedék egyébként is nagy kezdősebessége a lövegcső nagyobb igénybevételét, ezáltal gyorsabb elhasználódását eredményezte. Nagyjából száz leadott lövés után a csőhuzagok kikoptak, az ágyúcső belseje több méter hosszan teljesen símává vált. Ez nagy mértékben rontotta a találati pontosságot, hiszen kilövéskor a gránát a cső belsejében lévő huzagoktól (a cső hosszában spirálisan haladó bemélyedésektől) tengely körüli forgásra kényszerült, és ez stabilizálta röppályályán. A gyengébb találati pontosság a gyakorlatban azt jelentette, hogy az elhasználódott ágyúkból kilőtt, kevésbé stabilizált lövedékek repülésük során kevésbé is tartottak össze, így a cél körül nagyobb területen csapódtak be, azaz megnőtt a szóródásuk. Tapasztalatok szerint hasonló eredménnyel, vagyis nagyobb szóródással járt a hosszabb ágyúcsövek használata is, a lövéskori erősebb kilengés miatt.

  A megoldást a nagyobb űrméretű ágyú és ezáltal nagyobb tömegű lövedék alkalmazásában látták; így ugyan csökkent a gránát kezdősebessége, de a csőben keletkező nyomás is, és ez az ágyú élettartamát hosszabbította meg. A nehezebb lövedék tovább megtartotta a sebességét, távolabbra is repült, és nem csökkent a rombolóereje sem. A sortűz gránátjainak szóródása is kisebb volt; a jobban összetartó gránátok a cél körül becsapódva pedig nagyobb eséllyel érnek el találatot.[18] A nagyobb űrméretből (gránáttömegből) adódó további előny az oldalsortűz tömegnövekedése is.[19]

  A 30,5 cm-es övvérttel rendelkező ORION-okat jó angol szokás szerint két, hasonló felépítésű, némileg növelt méretű, 4-4 egységből álló hajóosztály követte: a KING GEORGE V-ek 1911-1913 között, és az IRON DUKE-ok 1912-1914 között. Utóbbiaknál a fő fegyverzet melletti másodlagos tüzérséget megerősítették; a 10,2 cm-eseket felváltották a 15,2 cm-es ágyúk.

  Ezután újabb ugrás következett a dreadnought-ok fejlődésében; 1912-ben lefektették a QUEEN ELIZABETH-osztály első tagjának gerincét. Az osztályának nevet adó hajó több merész újdonsággal szolgált. A korábbi páncélosokon megszokott öt lövegtorony helyett csak négyet kapott; a hajóközepit elhagyták, az így felszabaduló helyre pedig kazánokat építettek, egy gyors csatahajót hozva létre, amely elérte a dreadnought-ok számára megközelíthetetlen 25 csomós sebességet. Hogy kompenzálják a nehézágyúk lövegszámának csökkenését, elhatározás született a 38,1 cm űrméretű lövegek alkalmazásáról. Ezek a hajóágyúk még annyira újak voltak, hogy a gyári próbáik még véget sem értek, amikor a QUEEN ELIZABETH-et építeni kezdték. Jól döntöttek; az új hajó nyolc lövegcsövével nagyobb gránáttömegű sortüzet tudott lőni, mint az őt megelőző IRON DUKE-ok a 10 nehézágyújukkal.[20] Ezen felül a cső hosszabb élettartammal rendelkezett és nagyobb pontosságot tett lehetővé.

  Javítottak a páncélzaton is. 33 cm vastag övpáncéljuk mellett ezen hajóknál a tervezők visszatértek a hajó szinte teljes hosszában végigfutó torpedók elleni válaszfalhoz.

  Az öt egységből álló QUEEN ELIZABETH-osztály tagjai (1912-1916) olajtüzelésű kazánokat kaptak. Fisher már korábban szorgalmazta a széntüzelésről az olajtüzelésre való áttérést, annak ellenére, hogy Anglia kiváló minőségű szenet adó bányákkal bírt, viszont nem rendelkezett olajmezőkkel, így importra szorult és ez egy háborúban hátrányt jelenthetett. A tengernagy meglátta, hogy a jövő az olajtüzelésé, hiszen ugyanannyi tüzelőanyag-mennyiség esetén az olajtüzelésű hajó 30-40 %-kal több távolságot képes megtenni. Szenet csak viszonylag nyugodt időjárási körülmények között lehetett berakodni a hajókba, amely a teljes legénységet igénybe vevő nehéz, és piszkos munka volt, minden tengerész rémálma. Olajjal haladás közben is fel tudták tölteni a hajót. További előnye az olajtüzelésnek, hogy a páncéloson csökkenteni lehetett a fűtők létszámát.

  A QUEEN ELIZABETH-eket követő, öttagú REVENGE-osztály egységeit 1913-14 folyamán kezdték el építeni és 1916-17-ben állították szolgálatba. A brit hajóknál szokatlan egy kéményes megoldást leszámítva külsőre az elődre hasonlítottak, azonban a hagyományos, lassabb csatahajókat képviselték. Övpáncéljuk 33 cm-es volt, úgy, mint a QUEEN ELIZABETH-eknek. Mivel 1914-ben úgy gondolták, hogy a kirobbant háború rövid ideig fog tartani, az eredetileg nyolc egységesre tervezett osztály első öt tagjának fektették le a gerincét. További kettőt csatacirkálóként kívántak megépíteni, az utolsót pedig törölték. Bár széntüzelésűnek tervezték őket, Fisher 1914-es Admiralitásra való visszatérése után olajtüzelésű kazánokat kaptak. Az osztály egyik tagját, a RAMILLIES-t látták el elsőként egy új angol találmánnyal, az úgynevezett torpedó elleni dudorral. A hólyag névvel is illetett újítás tulajdonképpen a hajótest oldalára, a vízvonal alá felszerelt külső rátét, torpedók elleni védelem céljából. A kezdetben üreges, később nyomáscsökkentő anyaggal (például üreges fémcsövekkel) kitöltött dudor volt hivatott megvédeni a hajót egy torpedótalálat esetén úgy, hogy a torpedó a rátéten robban, a robbanás által keltett lökéshullám pedig a dudor hosszában elnyelődik, így a tényleges hajóoldal épen marad. A dudor hátránya az 1-2 csomós sebességcsökkenés, amit a hajók áramvonalasságának romlása okozott.[21]

  Angliában a háború kitörésekor több, külföldi megrendelésű csatahajó állt építés alatt. Ezek mindegyike végül a Nagy Flotta állományába került.

  1910 novemberében Brazília számára kezdtek építeni egy különleges dreadnought-ot, RIO DE JANEIRO néven. A megrendelése idején ez volt a leghosszabb és a legnagyobb vízkiszorítású csatahajó a világon. Hét középvonali elrendezésű lövegtornyot terveztek rá: kettőt elöl, kettőt a hajó közepén, és hármat hátra. Miután a brazil-argentín fegyverkezési verseny mindkét országot az anyagi csőd szélére juttatta, Brazília 1913-ban árverésre bocsátotta a félkész dreadnought-ot. A legtöbbet Törökország kínálta érte, így török megrendelésre folytatták építését, átkeresztelve SULTAN OSMAN I névre. A világháború előtti években a brit befolyás Törökországban csökkent; helyüket a németek vették át. A háború kitörését követően az Admiralitás az átadás késleltetésre szólította fel az építő hajógyárat, mivel minden elkészülő csatahajóra a briteknek volt szükségük. Egy nappal a törököknek való átadás előtt, 1914. augusztus 1-én egy brit gyalogos század eltávolította a török személyzetet a hajóról. A páncélost Anglia lefoglalta, és némileg átépítve szeptemberben a saját flottájába sorolta, AGINCOURT néven.[22] A dreadnought kirítt a többi angol hajó közül. Különleges kinézete miatt a Scapa Flow-i hadikikötőben a többi egység tájékozódási pontként használta. A kivitelezése is eltért az angol tradícióktól. Csak 22,9 cm vastag oldalpáncélt kapott; máshogy helyezték el a személyzetet, ezért jelentősen meggyengítették a víz alatti védelmét is. Emiatt feltehetőleg egy torpedótalálat is komoly veszélybe sodorta volna a hajót. A flottánál a díszes, már-már fényűző berendezése miatt "The Gin Palace" (szabad fordításban: Mulató) becenévvel illetett páncélos hét lövegtornya sem a briteknél szokásos jelölést kapta. A tornyokat a hét napjairól nevezték el, így ezek elölről hátra a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday elnevezést kapták, az ABPQXYZ helyett.

  Törökország flottafejlesztési programja keretében rendeltek meg két dreadnought-ot angol hajógyáraktól 1911-ben; az ország anyagi helyzetének romlása miatt végül egy egység építését folytatták, RESHADIJE néven. A csatahajó tulajdonképpen az angol IRON DUKE-osztály némileg kicsinyített változatának tekinthető, bár annál nagyobb szélességgel rendelkezett. A török hajót a brit osztály egységeivel egyenértékű fegyverzettel és páncélzattal látták el, a kisebb vízkiszorítást a kazánok számának és a szénkészlet mennyiségének csökkentésével érték el. 1914. augusztusában az angolok a SULTAN OSMAN I mintájára ezt az elkészült hajót is lefoglalták és némi módosítást követően a Nagy Flotta állományába sorolták be ERIN néven.

  A dél-amerikai államok flottafejlesztésének híre nem hagyta hidegen Chilét sem, ezért az ország 1910-ben két csatahajót rendelt meg angol hajógyáraktól. Az 1911-ben és 1913-ban építeni kezdett páncélosok a brit IRON DUKE-osztály némileg megnövelt változatai voltak, 35,6 cm-es főtüzérséggel, ám a mintaadóénál vékonyabb, 22,9 cm-es övpáncéllal. A háború kitörésekor a dreadnought-okon végzett munkálatok leálltak. A hagyományosan jó chilei-angol viszonyra való tekintettel a félkész ALMIRANTE LATORRE csatahajót 1914. szeptember 9-én a britek megvásárolták[23], és nem lefoglalták; a páncélost építése befejeződését követően, 1915-ben CANADA néven saját flottájukban szolgálatba állították. A másik chilei hajón a munkálatok leálltak, végül az angolok 1917-ben ezt is megvették, és repülőgép-hordozóként fejezték be.

  A DREADNOUGHT elkészülte után egy évvel a britek megkezdték az INVINCIBLE nevű hadihajó építését. Létrejöttében szerepet játszott az a tapasztalat, hogy a XIX.-XX. század fordulója környékén lezajlott tengeri ütközetekben a páncélos cirkáló kevésbé felderítő, mint inkább a sorhajókat ütközetben támogató szerepkörben fordult elő. Több államnál ezért megfigyelhető volt a páncélos cirkálók fegyverzetének növekedése a nagy sebesség megtartása mellett. Fisher ezért egy, a többi államénál gyorsabb és erősebb fegyverzetű páncélos cirkálót akart létrehozni. A végeredmény az INVINCIBLE lett, amely a DREADNOUGHT-hoz hasonlóan uniformizált, 30,5 cm-es főtüzérséggel épült meg.

  Néhány nagyon fontos különbség azért akadt. A hajó öt ikerlöveges torony helyett négyet kapott: egyet az orr-részre, egyet a tatra, és kettőt a hajó középrészén elhelyezve, de a DREADNOUGHT-tal ellentétben nem egymás mellett, hanem egymáshoz képest a hajó hossztengelye mentén eltolva; így előre-hátra 6-6, oldalra pedig minimum hat csővel lehetett tüzelni. Oldalpáncélzata mindössze 15,2 cm vastag volt. A 17330 tonna vízkiszorítású páncélost a fegyverzet és páncélzat rovására erősebb hajóművel látták el, így elérte a 26 csomós sebességet, ezáltal nem csak a páncélos cirkálóknál, de a kiscirkálónál is gyorsabbá vált.

  Fisher nagyon fontos elemnek tartotta a nagy sebességet egy hadihajó esetében. 1912. január 16-án ezt írta Churchillnek: "A tengeri ütközet csupán józan ész kérdése, melynek első szükséges feltétele a sebesség, így képessé válunk harcolni, amikor szeretnénk, ahol szeretnénk, és ahogy szeretnénk."[24] Máskor így fogalmazott: "a sebesség védelem".[25]

  Az INVINCIBLE a DREADNOUGHT-hoz hasonlóan egy új kategória első képviselőjévé vált. A csatahajó-cirkálónak, később csatacirkálónak nevezett páncélosok feladatául a cirkálók elleni harcot szabták; nekik kellett alkotniuk a flották elővédjét is. Ez a típus lényegesen erősebb volt a cirkálóknál, a dreadnought-okkal pedig majdnem egyenértékű. A csatahajónál kisebb hajókategóriákkal (sorhajó, páncélos cirkáló, nagycirkáló, kiscirkáló) szemben fölényben lévő csatacirkáló a csatahajókkal (legalábbis elvileg) felvehette a harcot, vagy nagyobb sebessége révén elmenekülhetett előlük. A DREADNOUGHT miatt a sorhajók avultak el, az INVINCIBLE pedig a páncélos cirkálókat tette túlhaladottá.

  Az angolok jóval kevesebb csatacirkálót építettek, mint csatahajót.

  Az INVINCIBLE-t, a kategória első képviselőjét és két testvérhajóját (a három hajó 1906-1909 között készült el) a szinte ugyanolyan, bár kissé növelt méretű, háromtagú INDEFATIGABLE-osztály követte, 1909-1913 között.[26] Az osztály hajói közül a NEW ZEALAND építését Új-Zéland állta, az AUSTRALIA pedig a déli kontinens pénzén épült. Utóbbi az ausztrál haditengerészet zászlóshajója lett, bár az első világháború idején a Nagy Flotta állományában szolgált. A páncélosokon a hajóközepi lövegtornyokat kissé eltávolították egymástól, hogy lehetővé tegyék bármely oldalra a teljes oldalsortűz leadását. Ez azonban csak elméletileg volt lehetséges, mivel ezen tornyok másik oldalra való tüzelésekor a lökéshullámok komoly károkat okoztak volna a fedélzetben. A fő fegyverzet 50-es kaliberhosszúságú 30,5-es ágyúkból állt.

  Az 1909-ben építeni kezdett és 1915-ig befejezett, a haditengerészetnél Remek Macskák néven illetett LION-osztályú hajóegységek az ORION dreadnought-on alkalmazott újításokkal rendelkeztek. A négy ikerlöveges tornyot a hajók középvonalában helyezték el; bennük 34,3 cm-es ágyúk kaptak helyet. A növelt tüzérséghez növelt méretű hajók páncélzata vastagabb volt az őket megelőző csatacirkáló-osztályokénál; az övvértjük 22,9 cm-esre nőtt. Ez a hajóosztály az egyetlen a brit DREADNOUGHT-mintájú egységek közül, amelyik kezdetben oszlopárboccal rendelkezett, mivel a tripod szerencsétlen elhelyezése és a sok kazán miatti forró füst nem csak a Megfigyelő-állásban való tartózkodást, hanem az oda való feljutást is lehetetlenné tette. Az első kémény mögötti háromlábú árbocot ezért a kémény elé helyezett oszlopárbocra cserélték. A háború folyamán aztán ebből tripodot alakítottak ki.

  A LION-osztály negyedik hajójára, a TIGER-re (épült 1912-1914 között) a brit tervezésű japán KONGO-k erőteljesen hatottak, a páncélos így végül áttervezését követően önálló hajóként készült el. A LION-ok hajóközepi, két kémény közé beépített, és így korlátozott kilövési lehetőséggel rendelkező lövegtornyát a TIGER-nél az utolsó kémény mögé helyezték, jelentősen javítva a nehézfegyverzet elhelyezésén. A TIGER a legnagyobb szénkészlettel rendelkező, ám a legnagyobb fogyasztású DREADNOUGHT-mintájú angol hadihajó.

  A REVENGE-osztály csatacirkálóvá áttervezett két tagjának építését a leállított csatahajók elkészült elemeiből 1915-ben kezdték el és 1916-ban fejezték be. Az alacsony merülésű RENOWN-okat Fisher a Balti-tengerre való behatolásra szánta. A két páncélos 3-3 ikerlöveges tornyot kapott, ez azonban épphogy csak elég volt a hatásos sortüzek leadásához.[27] Az erős, 38,1 cm-es tüzérség a gyenge szerkezettel párosulva nem eredményezett sikeres hajót. A két egység a sok problémája miatt annyi időt töltött a hajógyárakban, hogy kiérdemelte a Repair (Javítás) és a Refit (Rendbehozás) gúnynevet. A hajók páncélvastagsága az INVINCIBLE-ekével egyezett meg. Ezek az első hajóegységek, amelyeket már eleve torpedók elleni dudorral terveztek meg, méghozzá úgy, hogy az nem rátétként szerepelt, hanem a hajótest részét alkotta.

  A jütlandi csata napján fektették le az ún. tengernagy-osztály négy tervezett hajója első tagjának, a HOOD-nak a gerincét. Az egységeket 38,1 cm-es főtüzérségű gyors csatahajóként kezdték tervezni, majd csatacirkálóként tervezték tovább, mivel utóbbi típusra volt inkább igény. Az építést szinte azonnal leállították, és Jütland tapasztalatai alapján további 3450 tonnányi páncélzatot szántak rá, végül egy korabeli csatahajó nagyságát és erejét meghaladó méretű hajót létrehozva.[28] Fő fegyverzetének elhelyezése, csőszáma és űrmérete megegyezett a QUEEN ELIZABETH-ével, páncélzata - az övvértje ugyan csak 30,5 cm vastag volt, ám befelé döntött - a csatahajóénak megfelelt. A páncélos csak az első világháború után, 1920-ban készült el, és hamarosan óriási hírnévre tett szert, megtestesítve a Brit Birodalom méltóságát, nagyságát és erejét. A világ a HOOD-ot azonosította Nagy-Britanniával és Nagy-Britanniát a HOOD-dal.

  Fisher ötletéből kezdték tervezni 1915 januárjában a COURAGEOUS-t, melyet a flotta főnöke a Balti-tengerre szánt, cirkálók elleni harcra. Az igen gyors, 30 csomó feletti sebességű, 18600 tonna vízkiszorítású, viszonylag kis merülésű hajó négy 38,1 cm-es löveget kapott, két ikerágyús toronyban elhelyezve. A páncélos méretei ellenére nem számított csatacirkálónak, mivel igen vékony, 76 mm-es övvértjével még a kevésbé páncélozott csatacirkálóknál is sokkal védtelenebb volt. A COURAGEOUS és testvérhajója, a GLORIOUS (mindkettő 1917-ben állt szolgálatba) talán csak a kiscirkálókkal vehette volna fel sikerrel a harcot, bár fegyverzetük a kiscirkálókhoz képest túl erősnek, mi több, ormótlannak bizonyult, a tűzvezetés pedig 30 csomó körül mindössze négy lövegcsővel nem lehetett túl hatásos. A könnyű csatacirkálónak, vagy nagy [méretű] kiscirkálónak besorolt hajók építése és fenntartása igen sokba került. Ehhez járult hozzá a harcban való alkalmazhatatlanságuk, bár 1917 novemberében átestek a tűzkeresztségen. A két páncélost a flottánál csak OUTRAGEOUS (Szörnyű)-osztályként emlegették .[29]

  A COURAGEOUS-hoz hasonló elvek alapján tervezett, 1915-1917 között megépült FURIOUS-t, mely eredetileg 45,7 cm-es ágyúkat kapott volna, két, egylöveges toronyban elhelyezve, már építése közben repülőgép-hordozóvá alakították át.

  Az első világháború végén a Brit Birodalom rendelkezett a legtöbb DREADNOUGHT-mintájú hadihajóval. A háborút követően a hatalmas flotta fenntartása az eladósodott szigetországnak komoly anyagi terhet jelentett. Mivel a csatahajók és csatacirkálók fejlődése azok árának növekedésével is járt, a nagy flottával rendelkező államok számára egy újabb tengerészeti fegyverkezési verseny katasztrófát jelentett volna. Ezért, és Japán csendes-óceáni terjeszkedésének megakadályozására Washingtonban 1920-21-ben konferencia zajlott le. Itt meghatározták a tengeri hatalmak haditengerészeteinek méretét és tíz éves építési moratóriumot vezettek be. A konferencia rendelkezéseinek értelmében Britannia nehéz hadihajóinak túlnyomó részét megsemmisítette. Az első világháború idején meglévő, vagy építés alatt álló DREADNOUGHT-mintájú páncélosok közül csak a QUEEN ELIZABETH-, a REVENGE-osztály csatahajói, a RENOWN-osztályú csatacirkálók, és a HOOD maradtak meg. Ezekkel az egységekkel, és a húszas években épített NELSON-osztály, valamint a harmincas években megrendelt KING GEORGE V-osztály csatahajóival lépett be a Brit Birodalom a második világháborúba.

 

  1 Hough, Richard: The Great War at Sea (Birlinn Ltd., 2000), 8. oldal
 
  2 Gibbons, Tony: The Complete Encyclopedia Of Battleships And Battlecruisers (Salamander Books, 1983), 161. és 166. oldal; Parkes, Oscar: British Battleships (Seely Service & Co., 1970), 428. és 466. oldal; The Eclipse Of The Big Gun (Chartwell Books Inc., 2001), 14. oldal
 
  3 Hajóosztály: ugyanazon tervek alapján épített, egymástól legfeljebb csak kis mértékben eltérő hajók csoportja. Az osztálynak általában a legelőször elkészült hajó adja a nevét. Nehéz hadihajók esetén az osztály 2-9 hajóból áll. Kisebb hajótípusoknál az osztályba többtíz hajó tartozhatott.
 
  4 Krupp által a századforduló környékén szabadalmaztatott páncél. A kohóban fehérizzásig hevített acéllapok közé magasnyomású világítógázt (hidrogénből, metánból, oxigénből, nitrogénből, és egyéb összetevőkből álló gázkeverék) fújtak. A gáz reakcióba lépett az acéllal, így a hirtelen hűtést követően az acél felülete mintegy 5-7 cm mélységig üvegkeménységűvé vált. A cementált acélpáncél a hagyományos páncélnál mintegy 30 %-kal erősebb volt (Beck Zoltán: A hadihajók tüzérsége [Magyar Adria Egyesület, 1916], 8-9.oldal).
 
  5 A gőzgéppel hajtott sorhajók csak rövid ideig tudtak 18-19 csomóval haladni, de hajógépeik meghibásodásának gyakorisága már nyolc órán át tartó 14 csomós sebességnél is megnőtt.
 
  6 A nyolccsöves sortűz csak elméletben létezett, mert a brit nehéz hajók még az első világháborúban is csak félsortüzeket lőttek, azaz a sortűzben tornyonként egy ágyú vett részt. A teljes sortűz ritkaság volt.
 
  7 Breyer, Siegfried: Battleships and Battle Cruisers 1905-1970 (Doubleday, 1973), 115. oldal.
 
  8 Révai Nagy Lexikona, 9. kötet (reprint, Szépirodalmi és Babits Könyvkiadó, 1991), 361.oldal, Hajóvért címszó.
 
  9 Preston, Antony: Battleships of World War I (Arms and Armour Press, 1972), 113. és 116. oldal.
 
10 Parkes, i. m. adatai alapján. Tartalékban állt még 12 régi, csökkent harcértékű sorhajó.
 
11 Padfield, Peter: Battleship (Birlinn Ltd, 2000), 197. oldal.
 
12 Hough, i. m. 14-15. oldal.
 
13 Padfield: Battleship, 198. oldal.
 
14 Brown David K.: The Grand Fleet (Naval Institute Press, 1999), i. m. 13. oldal.
 
15 Keegan, John: A tengeri hadviselés története (Corvina, 1998), 107. oldal.
 
16 Brown, i. m. 10-11. oldal.
 
17 Tarrant, V. E.: Jutland - The German Perspective (Naval Institute Press, 1995), 17. oldal.
 
18 Padfield, Peter: Guns at Sea (Hugh Evelyn Ltd., 1973), 232. oldal.
 
19 Hogg, Ian V.: Naval Gun (Blandford Press Ltd., 1978), 117-118. oldal.
 
20 Az IRON DUKE nehéztüzérsége oldalsortüzének tömege 6350 kg volt, a QUEEN ELIZABETH-é pedig 6968 kg (a http://www.navweaps.com weboldal adatai alapján).
 
21 Később, a két világháború között nem csak a britek, hanem számos más tengeri hatalom látta el hajóit torpedó elleni dudorral.
 
22 Az Admiralitás augusztus 3-án jelentette be, hogy "átvette" és átnevezve a saját flottájában állítja szolgálatba a törökök számára épült két csatahajót. Az AGINCOURT mellett a másik elkobzott egység a RESHADIJE volt, amely az angoloknál az ERIN nevet kapta (Brassey's Naval Annual 1915 - War Edition [William Clowes and Sons Ltd., 1915], 28-29. oldal).
 
23 Az üzlet létrejöttét Churchill november 27-én jelentette be az Alsóházban (Brassey's Naval Annual 1915, 29. oldal).
 
24 Hough, i. m. 26. oldal.
 
25 Howarth, David: The Dreadnoughts (Time-Life books, 1990), 49. oldal.
 
26 Az osztály névadójának 1908-ban ellopták a terveit. Sem arra nem derült fény, hogy kik voltak a tettesek, sem arra, hogy kiknek a kezébe kerültek a tervek (Bellairs, Carlyon: The Battle of Jutland - The Sowing and the Reaping [Stoughton Ltd., é. n.], 52. oldal).
 
27 Úgy tartották, egy sortűzben legalább három ágyúnak kell részt vennie, hogy a becsapódások jól megfigyelhetők legyenek és a tüzelést pontosítani lehessen.
 
28 Az 1916. április 7-én elfogadott specifikációban 10100 tonna össztömegű páncélzat szerepel, a végleges, 1917. augusztus 30-án elfogadott specifikációban pedig 13550 tonna (John Roberts: The Battlecruiser Hood [Conway Maritime Press, 2001], 12. oldal).
 
29 Jane's Fighting Ships of World War I (reprint, Military Press, 1990), 50. oldal.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat