Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Krámli Mihály:
Az osztrák-magyar vörös-tengeri expedíciók 1895-1898

 

  Az egykori osztrák-magyar haditengerészet történetében az északi-sarkvidéki expedíciók után vitathatatlanul a legnagyobb tudományos jelentősége az S. M. S. POLA hajóval a Földközi-tenger keleti medencéjében, illetve a Vörös-tengeren 1890-1898 között végrehajtott tudományos kutatóutaknak volt. Írásomban e nagy jelentőségű feltáró munka második szakaszáról, az 1895-1898 között a Vörös-tengerre vezetett két expedícióról kívánok szólni. Szándékom szerint nem csak a szóban forgó expedíciók történetét és eredményeit kívánom vázolni, hanem röviden bemutatni a haditengerészet viszonyát a tudományos kutatómunkához, a szervezés kérdéseit, illetve a háttérben meghúzódó problémákat
 
  A vörös-tengeri expedíciók ismertetése előtt bevezetőként illik röviden megemlékezni az expedíciósorozat első részéről, a Földközi-tenger keleti medencéjének tudományos kutatásáról, mivel a két téma szorosan összefügg. Feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy ezek, bár nevükben osztrák-magyar, valójában csak osztrák expedíciók voltak. Magyarnak annyiban tekinthetők, hogy az expedíciókat kivitelező haditengerészet költségvetésének 1/3-át Magyarország állta. A vörös-tengeri utaknak nem volt magyar résztvevője, míg az egyik földközi-tengeri úton a tisztikar tagja volt Kászon és Jakabfalvi László Elemér sorhajóhadnagy.
 
  A Földközi-tenger keleti medencéjének tudományos, oceanográfiai, a császári és királyi haditengerészet bevonásával megvalósítandó kutatásának ötlete a Bécsi Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi osztályán fogalmazódott meg 1889 áprilisában. A tervezett expedíciókat természetesen erősen motiválta, hogy a Monarchia számára a hatalmi és gazdasági terjeszkedés egyetlen potenciális területe a Balkán, illetve a Földközi-tenger keleti medencéje volt. Mindezt erősítette az a tény, hogy a Földközi-tenger, elsősorban a keleti-medencéje tekintetében, az 1880-as évek végén oceanográfiai tekintetben még mindig szűz területnek számított.
 
  A Bécsi Tudományos Akadémia tudományos expedíciós terveivel, mint a legfontosabb potenciális támogatóhoz, a császári és királyi haditengerészethez fordult támogatásért. A tudósok közül többen úgy gondolták, a haditengerészetnek kötelessége a tengerkutatás elősegítése. Mindez persze szépen hangzik, de a valóságban a haditengerészet hozzáállása a kérdéshez nem mindig volt pozitív. Ekkor, 1889-ben azonban szerencsés pillanatban állt elő az Akadémia az expedíciók tervével. A haditengerészet élén ugyanis Max von Sterneck tengernagy állt, aki 1872-ben maga is résztvevője volt egy tudományos útnak, Weyprecht és Payer északi-sarkköri expedíciójának előkészítőjeként, s emellett személy szerint is érdeklődött a tudományos kérdések iránt. Sterneck később az 1872-es expedíciót "életem legszebb időszaka"-ként emlegette. Mindezen túl, nem elhanyagolható az sem, hogy a liberális Sterneck egy politikai platformon volt az Akadémia vezetésével, mely ekkoriban már a régi liberális eszmék utolsó rezervátuma volt Ausztriában. Ezek fényében érthető, hogy a haditengerészet parancsnoka kétszeres szimpátiával viseltetetett a tervezett expedíciók irányába.
 
  Az expedíciók előkészítésére 1889 tavaszán létrehozták a mélytengeri bizottságot (Tiefseekomission), melybe, a haditengerészet is delegált egy tagot. Viszonylag hamar, májusban megegyeztek haditengerészet részvételéről és a támogatás mértékéről. Eredetileg három, egyenként négy hetes kutatóutat terveztek, 1891 és 1893 között évente egyet. Az Akadémia utanként 5000 Ft-tal járult hozzá a költségekhez, míg a haditengerészet a hajót adta. A hajó négyheti használata a számítások szerint 6700 Ft-ba került, emellett a haditengerészet állta a hajó átalakításának 1000 Ft-os költségét. A műszereket az Akadémia vásárolta. Végül a tervezett háromból négy út lett 1890-1893 között, s az egyes utak időtartamát is jelentősen túllépték, az expedíciók négy helyett nyolc-tíz hétig tartottak.
 
  A földközi-tengeri expedíciók lezárulta után, 1894 szeptemberében, a Német Természettudósok és Orvosok Társaságának bécsi kongresszusán merült fel "az egyik legforgalmasabb és legkevésbé ismert" tenger, a Vörös-tenger tudományos kutatásának az ötlete. A korábban jelentéktelennek elkönyvelt Vörös-tenger stratégiai fontosságra az 1869-ben megnyitott Szuezi-csatornával tett szert. Ausztria, felismerve egy esetleges csatorna jelentőségét, már viszonylag korán érdeklődést mutatott a Vörös-tenger iránt. 1857-ben Wilhelm von Tegetthoffot, a későbbi híres tengernagyot azzal a titkos céllal küldték a Vörös-tenger tanulmányozására, hogy keressen jó szenelőhelyeket, illetve alkalmas támaszpontot a Habsburg birodalom haditengerészete számára, amely előnyös pozícióba juttatja a Monarchiát a tervezett csatorna megnyitása után. Tegetthoff Sokotrát, illetve Massuát javasolta visszatérte után. Az 1859-es és az 1866-os háború, valamint a birodalom katasztrofális gazdasági helyzete azonban keresztülhúzta ezeket a terveket. A csatornát üzemeltető társaságban az osztrák befolyás biztosítása sem sikerült: a 400 000 részvényből ugyan 50 000-t Ausztria számára rezerváltak, de ebből végül csak 1246 került tényleges jegyzésre.
 
  Negyed századdal a Szuezi-csatorna megnyitása után, 1894 szeptemberében maga Sterneck, a haditengerészet parancsnoka kezdeményezte a Vörös-tenger kutatását. Nem véletlenül tette ezt, ugyanis a haditengerészet 1892 óta folytatott a Vörös-tenger partvidékén intenzív geofizikai és meteorológiai megfigyeléseket. Ezt a haditengerész tisztek által végzett munkát kívánták kiegészíteni zoológiai, kémiai és fizikai kutatásokkal és adatgyűjtéssel, a földközi-tengeri expedíción részt vett tudósgárda segítségével. A tervezett expedíciók így jóval inkább katonai jelleget öltöttek, mint a korábbiak, mivel fontos feladatukul szabták a Vörös-tenger parti vizeinek haditengerészeti célú feltérképezését. Még az ősz folyamán kidolgozta a haditengerészet az expedíció fő irányelveit, melyet megküldtek az Akadémiának. Az Akadémia, bár az újabb expedíció nem kevés pénzébe került, üdvözölte a tervet, és elfogadta a benne való részvételt. Az már az első perctől kezdve világos volt, hogy a terület nagysága miatt két expedíciót kell szervezni, mégpedig a téli hónapokban, amikor elviselhetőbb a klíma. Az első expedíció feladata a Vörös-tenger Dzsiddától északra fekvő részének kutatása, míg a másodiknak a Dzsidda és Bab el Mandeb szoros közötti tengerrésznek a vizsgálata volt. Az is világos volt, hogy a célterületek és a hazai bázis nagy távolsága miatt nem érdemes a kutatást kettőnél több expedícióra bontani. Így egy-egy expedíció tervezett ideje fél évre rúgott.
 
  Komoly problémát jelentett a Vörös-tengeren uralkodó rendkívüli hőség. Ekkoriban - bár hűtőkamrák léteztek - még nemigen volt légkondicionálás. Az expedíciók szempontjából szerencsés volt, hogy a vállalkozás kijelölt hajója, az S. M. S. POLA még fatesttel épült, ezért nem forrósodott annyira át, mint egy vastestű hajó. A második úton azonban így is követelt egy halálos áldozatot a hőség.
 
  A mélytengeri bizottság 1895. január 10-i ülésén összeállt az expedíciók tudományos stábja: Franz Steindacher, Berthold Hatschek zoológusok, Konrad Natterer kémikus, és Josef Luksch, illetve Julius Wolff, akik fizikai oceanográfiával foglalkoztak. Utóbbi kettő haditengerész, és a fiumei Haditengerészeti Akadémia tanára volt. A tudományos vezető Steindacher lett. A szintén feladatként kitűzött gravitációs, földmágnesességi és meteorológiai megfigyelésekkel három haditengerésztiszt volt megbízva, akik már korábban is jártak a Vörös-tengeren. Az expedíciók hajója, akárcsak korábban a Földközi-tengeren, a POLA lett. Az időközben előléptetett Wilhelm Mörth helyett a hajó új parancsnokot kapott, Paul Edler von Pott fregattkapitány személyében.
 
  Az Akadémiának az első expedíció 8300 forintjába került. Ennek az összegnek a felét a régi eszközök javítása, illetve új műszerek beszerzése tette ki. A haditengerészet költségei jóval magasabbra rúgtak: csak a Szuezi-csatornán való áthaladás díja 3000 forintot tett ki. A POLA vörös-tengeri útjának összes költségei meghaladták a 40 000 forintot.
 
  A vörös-tengeri expedícióhoz természetesen meg kellett szerezni a Magas Porta hozzájárulását is. A hozzájárulást sikerült megkapni, de a törökök kikötötték, hogy a POLA legénysége csak olyan helyen szállhat partra, ahol vannak török hatóságok, és a török tengerészeti minisztérium két
 

Az expedíció hajója: az S. M. S. POLA
 

  Az 1889-ben a Bécsi Tudományos Akadémia és a haditengerészet között létrejött megállapodás alapján a kutatóhajót a haditengerészet biztosította az expedíciók részére, s szintén a haditengerészet állta a hajó üzemeltetési költségeit. A feladatra a haditengerészet az 1869-71-ben épült gőzös-vitorlás szállítóhajót, az S. M. S. POLÁ-t jelölte ki. E hajó már korábban is végzett tudományos célú küldetést, az első nemzetközi poláris év keretében a Jan Mayen szigeten telelő osztrák állomás szállítóhajója volt. A 920 tonnás POLA főbb adatai a következők: hossza 53 m, szélessége 9 m, merülése 3,8 m. Fénykorában 950 lóerős gőzgépével 10,3 csomós sebességet ért el. A vörös-tengeri expedíció előtt tartott állapotfelmérő próbaúton a hajó már csak 8,4 csomós maximális sebességre volt képes, s tartósan csak 5,5 csomós utazósebességet tudott tartani, ráadásul fajlagos szénfogyasztása igen tetemes volt. Mindez már-már az expedíció végrehajthatóságát veszélyeztette, mivel sokkal messzebbre kellett eltávolodni a honi bázisoktól, mint a földközi-tengeri utak idején. Pott fregattkapitány ezért egy korszerűbb, háromszoros expanziós gőzgép beépítését javasolta. A haditengerészet azonban a túl nagy költségek miatt a javaslatot visszautasította. Pott csak annyit ért el, hogy nem utasították takarékoskodásra, mint elődjét, Mörth fregattkapitányt a Földközi-tengeren, hanem szabad kezet kapott a szénfelhasználás tekintetében.
 
  A POLA átalakításra 1889-90-ben került sor. A hajó nagy rakodónyílásának helyére egy felépítmény került, ebben kapott helyet a közel 30 négyzetméteres kémiai-biológiai laboratórium. A hajón felszerelt mérőeszközöket és műszereket Ausztria mellett Franciaországból és Németországból szerezték be. A Le Blanc-féle mélységmérő például Párizsban készült, a hozzá való rendkívül erős, speciális drótkötél pedig Berlinben: a mélységmérő ugyanis 200 kg-os súllyal működött. Csak érdekességképp: 3000 méteres mélységnél a mélységmérés több mint egy óráig tartott. Felszerelték emellett a hajót egy nagyméretű daruval és különféle halászhálókkal a tengerbiológiai kutatásokhoz. A mélységmérő, illetve a halászhálók kezelését egy 30 lóerős gőzcsörlő segítette. A vörös-tengeri expedíciók előtt a POLA az elhasználódottak helyett új halászhálókat kapott, valamint felszerelését meteorológiai és csillagászati műszerekkel egészítették ki. A trópusi klíma miatt a hajón kialakítottak egy hűtőkamrát a romlandó élelmiszer tárolására. Az átalakítások során a hajó korábbi fegyverzetét leszerelték, a földközi-tengeri utakat fegyvertelenül tette meg. A vörös-tengeri expedíciók előtt, tekintettel a Vörös-tenger partvidékén uralkodó állapotokra, a POLÁ-t két, 25 mm-es Palmkrantz-féle szórólöveggel látták el. Mint az később kiderült, szükség is volt rájuk.
 

Az első expedíció 1895. október 6. - 1896. május 18.
 

  A POLA 1895. október 6-án reggel indult az első vörös-tengeri útjára. Először Port Saidba hajózott, ahol fedélzetére szállt a két török tiszt. A Szuezi-csatornán való átkelés után, november 2-án érkezett meg az út legdélibb pontjára, egyben az expedíció kiinduló bázisára, Dzsiddába. Dzsiddában a POLA tisztjei felállítottak egy meteorológiai állomást. Az előzetes tervek alapján Dzsiddából kiindulva, öt, egyenként 15-30 napos kutatóutat hajtottak végre északi irányban a következő hónapokban.
 
  Érdekességképp említhetjük a következő epizódot: az egyik ilyen út alkalmával két tengerparti oázis közt a török hatóságok egy beduin tevés csendőrt vezényeltek a hajóra. A beduint a hajón olyan halálfélelem fogta el, hogy először a vízbe ugrott, bár nem tudott úszni, s úgy kellett kihalászni. Ezután az arab révkalauz kabinjába zárták, ahol az ágy alatt remegte végig az út hátralévő részét.
 
  A POLA 1896. május 7-én érkezett meg Port Szaidba, majd egy erős viharban folytatva útját, május 18-án a Monarchia fő hadikikötőjébe, Polába. Steindacher és Natterer nem tért vissza a hajóval, hanem Port Szaidban kiszálltak, és további utazást tettek Szíriába, majd Görögországba.
 
  A POLA az expedíció során 7475 tengeri mérföldet tett meg, ebből 4780-at a Vörös-tengeren. Eközben 27 szárazföldi és 270 tengeri mérőhelyen végeztek méréseket. Elvégeztek 103 nyílt tengeri és számtalan partközeli mélységmérést. 1376 alkalommal mérték a víz hőmérsékletét, és 688 kémiai analízist végeztek. 97 alkalommal halásztak különféle hálókkal, melyek során 4000 halat fogtak, melyek 320 fajba tartoztak.
 
  Az expedíció hazatérte után a POLA tisztikarát képletesen szólva bezárták a haditengerészet vízrajzi hivatalába, hogy Pott kapitány irányításával dolgozzák fel az expedíció adatait, illetve készítsék elő a második expedíciót. A második expedíció tervezett programját Pott 1897 márciusában terjesztette a tengerészeti osztály elé. Pott a Vörös-tenger déli részén uralkodó időjárási viszonyokra tekintettel korábbi, szeptember eleji indulást javasolt. A Bab el Mandeb-szoroson keresztül novembertől-áprilisig betörő, gyakran viharos erejű délkeleti szél ugyanis a nyílttengeri kutatásokat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Miután a POLA-expedíció ezúttal Adent és Eritreát is érinteni kívánta, a Porta mellett London és Róma engedélyeire is szükség volt. A két európai állam heteken belül a maximális támogatásáról biztosította az osztrák-magyar haditengerészetet, míg a török engedély csak az utolsó pillanatban, augusztusban érkezett meg.
 

A második expedíció 1897. szeptember 4. - 1898. március 24.
 

  A szeptember elsejére tervezett indulást műszaki hiba miatt három nappal el kellett halasztani. Miután szeptember 17-én a POLA átkelt a Szuezi-csatornán, 21-én érték el az első, Dzsiddától délre eső munkaállomást. A nyílt tengeri méréseket október 1-én kezdték meg. Október végén az olaszok birtokában lévő Massuában vetettek horgonyt, majd a következő kutatóút folyamán az angol kézen lévő Adent keresték fel. A rossz idő, a viharos délkeleti szél november közepén érkezett meg, ezért a további nyílt tengeri kutatásokkal fel kellett hagyniuk. Part közeli mérések után december 7-én tértek vissza Adenbe. Még aznap este táviratilag értesültek az expedíció fő támogatója, Sterneck tengernagy váratlan haláláról. Hogy mit jelentett Sterneck halála a tudományos expedíciókra nézve, az hamarosan kiderült a résztvevők számára is.
 
  December 12-én visszaindult a POLA a Vörös-tengerre. Még hátra volt az expedíció legveszélyesebb szakasza, a Ras Turfa környéki korallzátonyok vizsgálata. Eközben, 1898. január 11-én, egy partraszállás és táborverés közben tűzharcba keveredtek a beduinokkal. A hajón lévő szórólövegek segítségével, saját veszteség nélkül sikerült visszaverniük a támadókat. A munkát befejezve februárban elhagyták a Vörös-tenger déli részét, s miután Dzsidda környékén néhány napig vonóhálóval halásztak, március 11-én átkeltek a Szuezi-csatornán. A POLA március 24-én délelőtt érkezett vissza Polába.
 
  Az expedíció során a POLA 9020 tengeri mérföldet tett meg, ebből 6284-et a Vörös-tengeren. Eközben 22 szárazföldi és 124 tengeri mérőhelyen végeztek méréseket. Elvégeztek 55 nyílttengeri és számtalan part menti mélységmérést. 538 alkalommal mérték a víz hőmérsékletét, és 307 kémiai analízist végeztek. 90 alkalommal halásztak különféle hálókkal.
 
  A POLA expedíciók tudományos eredményeinek publikálását rögtön megkezdték, s elindult az összegyűjtött anyag feldolgozása. Az anyag mennyiségére jellemző, hogy a zoológiai gyűjtemény feldolgozásával csak az 1960-as évek elején végeztek a bécsi Természettudományi Múzeumban. A vörös-tengeri expedíciók egyik első, kézzelfogható eredménye az angol vörös-tengeri kalauz (Red Sea Pilot) 1900-as, javított kiadásában testesült meg, mely jórészt a megküldött osztrák-magyar térképek és adatok felhasználásával készült.
 
  Mint azt már említettük, Sterneck halálával gyökeresen megváltozott a haditengerészet hozzáállása a tudományos kutatóutakhoz. Ennek köszönhetően a POLA-expedíció lett a haditengerészet utolsó, nagy szabású tudományos vállalkozása. Az új haditengerészeti parancsnok, Hermann von Spaun tengernagy nem folytatta elődje politikáját. Spaun elsődleges feladatának a riválisaihoz képest meglehetősen gyengécske haditengerészet megerősítését tekintette, és ennek rendelt mindent alá. Ráadásul Spaun 1898 tavaszán politikai vereséget szenvedett, mert a delegációk nem támogatták nagyszabású flottaprogramját. Miután a legfontosabbnak a páncélos hajók építését tekintette, minden más területen a költségek lefaragását rendelte el. Ilyen körülmények között Spaun a tudományos kutatás támogatását csak púpnak tekintette a hátán, és jellemzően azon lamentált, hogy a POLA a második vörös-tengeri útja során 1300 tonna szenet fogyasztott el. Spaun nem csak az újabb expedíciók támogatásától zárkózott el, de leállította az 1892-óta folytatott geofizikai méréssorozatot is. Egyetlen gesztusként 2000 forintot adott az 1890-1898-as expedíciók eredményeinek publikálására. Spaun utódai közül Anton Haus volt az, aki nagyobb mértékben támogatta a tudományos kutatást, de alig másfél évvel a hivatalba lépése után kitört az első világháború, mely végérvényesen véget vetett az egykori osztrák-magyar haditengerészet és a tudomány kapcsolatának.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat