Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Krámli Mihály:
A 24 500 tonnás csatahajóterv - favorit három felvonásban

 

  A navalizmus és a felfokozott haditengerészeti versengés légkörében a TEGETTHOFF-osztályú csatahajók költségeinek megszavazásakor egy pillanatig sem volt kétséges, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiának a jövőben újabb dreadnought-típusú csatahajókat kell építenie. Mindezt első sorban a hatalmi státusz fenntartása, és a legfőbb riválisnak számító Olaszország flottafejlesztése indokolta. Az újabb, immár 24 500 tonnás, négytagú csatahajóosztály megszavazására, nem kevés politikai küzdelem után, 1914 tavaszán került sor. Az első két egység gerincfektetését 1914 őszére - 1915 elejére tervezték a Stabilimento Tecnico Triestino illetve a Ganz-Danubius hajógyárakban. A világháború kitörése megakadályozta az építési munkák megkezdését, és lényegében már 1914 decemberében döntés született a program törléséről. A 24 500 tonnás csatahajókat, akárcsak néhány évvel később az Osztrák-Magyar Monarchiát és haditengerészetét, elfújta a történelem vihara.
 
  E rövid írás keretében az 1911-1914 között született számtalan alternatív csatahajóterv közül, mint a címben szereplő favorit utal rá, a végső, befutó variáns megszületését és változásait kívánjuk végigtekinteni. A számtalan egyéb, a haditengerészet, illetve a magángyárak által készített tervek ismertetéséről eltekintünk, azokra csak a szükséges mértékben hivatkozunk.
 
  Az új csatahajóosztály építésére az első javaslat érdekes módon nem magától a haditengerészettől, hanem egy magáncégtől, a Skodától származik. A flotta részére a lövegeket és lövegtornyokat gyártó vállalat 1911 áprilisában kereste meg a haditengerészet vezetését 34,5 cm-es iker és hármas lövegtornyok terveivel és a leendő csatahajókra vonatkozó egyéb javaslatokkal. A Skoda elsődleges célja ezzel a folyamatos megrendelések biztosítása volt. A haditengerészet vezetése, már csak presztízs okokból is, visszautasította a Skoda-féle javaslatot.
 
  A tengerészeti osztály ezt követően hivatalosan 1911. június 3-án adott utasítást tengerészeti műszaki bizottságnak az új csatahajók első előterveinek kidolgozására. 1911 decemberére három tervvariáns született, majd 1912 februárjában és májusában újabb öt, 22 000 és 25 200 tonna közötti vízkiszorítással. A főtüzérség kalibere 30,5 cm, illetve 34,5 cm volt e tervekben. 1912. május 7-én a tengerészeti osztály újabb, módosított előirányzatot adott ki a csatahajótervekre vonatkozóan. Ebben többek között az szerepelt, hogy a vízkiszorítás lehetőleg ne haladja meg a 25 000 tonnát. 1912 májusában a korábban a Skoda által ajánlott 34,5 cm-es kalibert felemelték 35 cm-re. Ennek legfőbb oka abban keresendő, hogy a német Kruppnál már régóta fejlesztés alatt állt a 35 cm-es ágyú, melyet elsőként a tervezett, de végül meg nem épült MACKENSEN-osztályú csatacirkálókba szántak. Logikus volt, hogy a két szövetséges hatalom egységes, ne pedig eltérő kalibert alkalmazzon.
 
  1912 októberében a haditengerészet parancsnoka, Rudolf von Montecuccoli egy újabb, 1920-ig szóló ambiciózus flottaprogramot nyújtott be. A terv szerint a flottának 1920-ra 16 csatahajót és 12 cirkálót számláló állományt kellett elérnie, méghozzá úgy, hogy a csatahajók közül a legidősebb 20, a cirkálók közül pedig 15 éves lehetett. Ez 4 új csatahajó és 8 új cirkáló megépítését feltételezte 1920-ig. Montecuccoli a már épülő 4 olasz dreadnought mellett 1912-ben megkezdett két újabb csatahajó ellensúlyozására, illetve a kiöregedett MONARCH-osztály két régebbi tagjának leváltására két új csatahajó építését javasolta. A haditengerészet ezen felül tervbe vette egy új, 40 000 tonnás úszódokk beszerzését is Németországból, 8,5 millió koronáért. Montecuccoli javaslatai, bár élvezték a trónörökös, Ferenc Ferdinánd támogatását, anyagi okokra hivatkozva elbuktak.
 
  A Montecuccolit 1913 februárjában a haditengerészet élén felváltó Anton Haust a trónörökös, Ferenc Ferdinánd márciusban megpróbálta rávenni, hogy az új, immár négytagúra tervezett csatahajóosztály építését, akárcsak az előző osztályét, a delegációkat megkerülve, az építő cégek "saját kockázatára" kezdjék meg. Az érdekelt cégek, a STT, a Skoda és a Witkowitzi Kohászati Művek ismét szívesen vállalkoztak volna erre. Haus azonban, Montecuccolival ellentétben nem volt hajlandó a politikusok megkerülésére. Haus tudta, hogy elsősorban a nagyobb ellenállást tanúsító magyar politikusokat kell megnyernie, és már eleve egy gesztusnak szánta, hogy a titokban történő megrendelés helyett felkereste őket az új osztály tervével. A csatahajók érdekében először Teleszky János pénzügyminiszterrel, majd Lukács László miniszterelnökkel tárgyalt. Teleszky némi hajlandóságot mutatott hosszabb távon a megegyezésre, Lukács azonban mereven elzárkózott. [1] Áprilisban, miután a magyar kormány tudomást szerzett arról, hogy ismét szóba került a delegációk megkerülésével való megrendelés lehetősége, Teleszky is keményebb hangnemre váltott át. Mint arra később még visszatérünk, áprilisban a közös minisztertanácson Lukács tiltakozása miatt ismét elbukott az új csatahajóosztály ügye.
 
  Még Montecuccoli hivatali idejének utolsó napjaiban, a májusi előirányzatok alapján, és a Monarchia első dreadnoughtjának, a VIRIBUS UNITIS-nek a próbajárati tapasztalatait figyelembe véve készült el az addigi nyolc után egy újabb terv 1913 januárjára. A tervet, akárcsak a többit, a tengerészeti műszaki bizottság készítette, és Franz Pitzinger, a flotta vezető hajótervezője jegyezte. Ez a terv volt az első, mely már az új, 35 cm-es főtüzérséget tartalmazta, illetve, ami ennél jóval fontosabb, e tervezet, illetve a hozzá kapcsolódó tanulmány adja az első konkrét válaszokat a VIRIBUS UNITIS-nél tapasztalható hiányosságokra. E variáns vízkiszorítása 24 500 tonna, teljes hossza 173,2 méter, szélessége 28,5 méter volt. Fegyverzete 10 db, két alsó hármas-, és két felső ikertoronyban elhelyezett, 35 cm-es, 45-ös kaliberhosszúságú ágyúból, 18 darab, két szinten, kazamatákban elhelyezett, 15 cm-es ágyúból, 20 darab 9 cm-es ágyúból, valamint 6 darab víz alatti torpedóvető csőből állt. Övpáncélja 310 mm, és a parancsnoki torony páncélzata 320 mm vastag volt. A páncélzat további adatairól még részletesebben lesz szó a hajó passzív védelmének ismertetésekor. Gépberendezése 6 olajtüzelésű és 9 széntüzelésű, három kazántérben elhelyezett Yarrow vízcsöves kazánból, és négy, egymástól vízmentesen elválasztott Parsons turbina-csoportból állt. Az elméleti számítások alapján a gépektől 31 000 lóerőt, a hajótól pedig a haditengerészet által előírt 21 helyett 21,5 csomós sebességet vártak. 12 csomós sebesség mellett a hatótávolsága 5000, a tartalék üzemanyag felhasználásával 6000 tengeri mérföld lett volna. Személyzete a tervezet szerint 38 tisztből, 16 törzsaltisztből és 1106 főnyi alacsonyabb rangú altisztből és legénységből állt volna.
 
  A tervezet eredetileg két alternatívát vizsgált meg, a lövegtornyok elhelyezkedésén kívül minden azonos volt. Készült ugyanis egy változat, melynél a hármas lövegtornyok kerültek felülre, az ikertornyok mögé. Az indokok szerint ez az elrendezés jobban követte a test vonalát. A számítások alapján még ennél az elrendezésnél is jóval alacsonyabban volt a hajó súlypontja, mint a VIRIBUS UNITIS-é. A VIRIBUS UNITIS-nél tapasztalt stabilitási problémák miatt azonban a haditengerészet vezetése a tervezésnek már ebben a fázisában arra utasította a műszaki bizottságot, hogy első sorban a megemelt ikertornyos változatra koncentráljon.
 
  Az 1913. januári terv ugyanakkor alternatívát jelentett az 1912. májusi, 25 200 tonnás, 4 darab hármas toronnyal ellátott változathoz képest, méghozzá kisebb, egyszerűbb, és ennek következtében jóval olcsóbb alternatívát. A 24 500 tonnás terv ráadásul "bonuszként" tudott olyat, amit a 25 200 tonnás nem: meg lehetett emelni a haditengerészet meglévő úszódokkjával. Mint már említettük, 1912-ben a haditengerészet egy újabb, 40 000 tonnás úszódokk beszerzését tervezte, de ezt pénzügyi okokból el kellett napolni. Ideiglenes megoldásként a meglévő dokk emelőképességét kívánták 23 200 tonnára fokozni. A 24 500 tonnás konstrukciós vízkiszorítású csatahajó vízkiszorítását fél készletekkel, lőszer nélkül 23 107 tonnára lehetett leszorítani, anélkül, hogy veszedelmesen instabillá vált volna, így még éppen belefért a dokkba.
 
  A TEGETTHOFF-osztállyal összevetve a tervezők egy relatíve karcsúbb, elegánsabb vonalú, és szubjektíve tekintve szebb hajótestet alkottak. Míg a hajótest szélesség-hosszúság aránya a TEGETTHOFF-nál 1:5,6 volt, addig a 24 500 tonnás hajóknál ez 1:6,1-re adódott. A tengerállóság javítása érdekében, mely az elődjének nem tartozott az erősségei közé, az előfedélzetet megemelték egészen a hátsó ikertoronyig, ezzel a szabad oldalmagasság 1 méterrel nagyobb lett, mint az előző osztálynál. A súlycsökkentés érdekében a hátsó fedélzet 1 méterrel alacsonyabbra került, mint a TEGETTHOFF-osztálynál. A további súlycsökkentés érdekében elhagyták a hátsó parancsnoki tornyot és árbocot, előbbi feladatát a hátsó felső lövegtorony vette át. Súlycsökkentést jelentett még, hogy a 15 cm-es lövegek tűzvezetését a kazamatákba integrálták, az előző osztály különálló tornyai helyett. A VIRIBUS UNITIS-nál a dokkoláskor tapasztalt torzulások miatt a hajótest hátsó részét egészen másként alakították ki. A vízvonal alatt a gerinc emelkedő szakasza csak 17 méter volt, szemben a VIRIBUS 27 méterével, és a hátsó rész teherviselő szerkezetét is jelentősen megerősítették, hogy dokkoláskor elkerüljék a hajótest hátsó részének torzulását.
 
  A passzív védelem tervezésekor, a tengerészeti osztály intencióinak megfelelően, szemben a TEGETTHOFF-osztállyal, már messzemenően figyelembe vették a Koudelka-misszió során 1909-ben átadott német adatokat és tapasztalatokat. Ez legjobban a hajó torpedóvédelmén látszik. A 2×18 mm vastag torpedófalat, korabeli elnevezésével páncélozott aknafeneket a korábbi 1,7 méterrel szemben a németek által javasolt 4 méterre helyezték el a hajó oldalától. A torpedófal és az övpáncél aljáig felvezetett kettős fenék közt volt a 340 tonnányi tartalék szén tároló helye, mely a torpedóvédelem erősítését szolgálta. A tartalék szenet szükség esetén a torpedófalon lévő páncélozott tolóajtókon lehetett a kazánokhoz juttatni. Mivel az ajtóknál a torpedófal védelme gyengült, eléjük páncélozott előkamrákat terveztek, melyeket újabb páncélozott tolóajtók zártak le. A torpedófal anyagául szóba jött a vanádiummal ötvözött acél lehetősége is, de túl kicsi nyújthatósága és csillagászati ára miatt elvetették. A páncélfedélzet alatt lévő összesen 21 vízmentes válaszfalat jóval erősebbre tervezték, mint az előző csatahajóknál. A páncélfedélzetet viszont meglehetősen vékonyra méretezték, mindössze 2x18 milliméteresre. A terv készítésekor már figyelembe vették az új harceszköz, a légi jármű jelentette fenyegetést, ezért a felső fedélzet a páncélfedélzettel azonos vastagságú és anyagminőségű volt. A légibombák ellen a kémények tetejét páncélozott rácsokkal kívánták ellátni.
 

  A 24 500 tonnás csatahajó övpáncélját az előző osztályhoz képest 30 milliméterrel növelve 310 mm-esre tervezték. Ez a tervezés idején épülő olasz dreadnoughtok 30,5 cm-es ellen megfelelő védelmet nyújtott. A parancsnoki torony felső része 320 mm-es, az alsó része 280 mm-es páncélzatot kapott. A legvastagabb, 340 mm-es páncéllemezeket a lövegtornyok homlokán helyezték el. A lövegtornyok oldalpáncélzata nem volt egyforma, a hármas tornyoké 300, az ikertornyoké 250 mm, hátsó részük egységesen 300, míg tetejük 80 mm volt. Egyes vélemények szerint e 80 mm már ekkor sem számított elégségesnek, később ezen változtattak is. A lövegtornyok barbettái 300 mm-es páncélt kaptak, szemben a 25 200 tonnás terv 340 mm-ével. A kazamaták páncélvastagságát az előző osztályhoz képest 180 mm-ről 150 mm-re csökkentették, ez egybecsengett Tirpitz 1909-es javaslatával. A belső páncélozott válaszfalak vastagsága 150 és 120 mm volt. A páncélzat anyaga 110 mm-től felfelé Krupp cementált (KC), ez alatt K, illetve úgynevezett speciálacél volt.
 
  Mint a fentiek alapján megállapítható, a páncélzatot meglehetősen konzervatív elvek szerint szerkesztették. Az "all or nothing" irányzatot az osztrák tervezők nem vették át. A páncélvédelem főként az alacsony szögcsoportból érkező lövedékek ellen koncentrált. A nagyobb szögből érkező lövedékek ellen nem volt túl hatásos, elsősorban a rendkívül vékony páncélfedélzetnek köszönhetően. Különösen veszélyes hely volt ebből a szempontból az öv és a kazamaták közti, 2 méteres vízszintes lépcső, amit csak 2×18 mm acéllemez védett. Az itt becsapódó lövedék gyakorlatilag akadálytalanul juthatott el a kazánokhoz és gépekhez, sőt a 35 cm lőszerkamrákhoz is.
 

  A 24 500 tonnás csatahajók fő támadóerejét a 10 darab 35 cm-es 45-ös kaliberhosszúságú ágyú képezte. Ugyan született két előterv, mely 30,5 cm-es ágyúkkal számolt, világos volt, hogy a 30,5 cm-es löveg elérte fejleszthetőségének határait. A dreadnought-korszak beköszöntével a csatahajók mérete látványos növekedésnek indult, és ezzel párhuzamosan páncélzatuk is egyre vastagabb lett. A korábban sztenderdnek számító 30,5-es lövegek páncélátütő képességét, különösen nagyobb, 10 000 méter feletti lőtávolságon már nem lehetett fokozni, a vastagabb páncélok áttörése csak a kaliber emelésével volt lehetséges. A Monarchia haditengerészete számára a lövegeket gyártó Skoda 1911-ben, saját iniciatívájára javasolta a 34,5 cm-es ágyú kifejlesztését. Mint azt már említettük, a kalibert a németekkel közös 35 cm-re emelték fel a következő esztendőben. A tervezés időszakában ez a kaliber tökéletesen elegendőnek látszott az építés alatt álló olasz és francia dreadnoughtok páncélzatának átütésére.
 
  A fő fegyverzet tervezésekor a 25 200 tonnás tervhez képest egyszerűbb és olcsóbb megoldáshoz tértek vissza a hármas lövegtornyoknál. A 4 darab hármas toronnyal ellátott 25 200 tonnás terv esetén a lövegtornyoknál a csőemelkedési szögtől független töltéssel kísérleteztek. A britek már közel egy évtizede alkalmaztak hasonló rendszert, de csak ikertornyokban, és a gyakorlatban ezzel sem lehetett 5 foknál nagyobb állásszögben tölteni. [2] Az emelkedési szögtől független töltőberendezés és az ehhez szükséges forgó lőszeradagoló, illetve a jóval bonyolultabb mechanizmus miatt nagyobb toronygyűrű-átmérőre és nagyobb toronyra volt szükség, ez nagyobb súlyt és jóval nagyobb költséget jelentett. A 24 500 tonnás tervnél visszatértek a fix állásszögű töltéshez, így a toronygyűrű-átmérőt 11 200 mm-ről 10 300 mm-re lehetett csökkenteni, és összességében 600 tonnás súlymegtakarítást elérni. Az ikertornyok esetében azokat tágasabbra tervezték, mint a brit 34,3 cm-es ikertornyokat, toronygyűrű-átmérőjük 560 mm-rel haladta meg a britekét. A 18 darab 15 cm-es löveg közül 14-et az alsó kazamatákban, négyet a felső fedélzeten, a parancsnoki torony tövében lévő redutban helyeztek el. A lövegállásokat úgy alakították ki, hogy előre egyszerre 12, hátra egyszerre 6 darab 15 cm-es ágyú tüzelhessen. A felső ikertornyos változat könnyű tüzérsége 20 darab 9 cm-es ágyúból állt, közülük 4 a felső lövegtornyok tetején kapott helyet. A 20 közül 8 darab 9 cm-es ágyú légvédelmi célokat is szolgált. E fegyverzetet 6 darab víz alatti 53,3 cm-es torpedóvető-cső egészítette ki, egy elöl, egy hátul, kettő-kettő pedig oldalanként az első lövegtornyok mögött.
 
  Mint azt már említettük, a két 24 500 tonnás változat közül a haditengerészet eleve azt favorizálta, melynél az ikertornyokat felül helyezték el, így ennek 1913 áprilisára elkészítették egy némiképp módosított változatát. A tervezés során ez az áprilisi változat képviselte a második felvonást. A januári tervhez képest nem sok változtatás történt. A lövegtornyok barbettáinak páncélzatát 300-ról 320 mm-re növelték, illetve némiképp módosították a 9 cm-es lövegek elhelyezését, így a légvédelmi célú ágyúk száma 8-ról 10-re nőtt.
 
  Az áprilisi változat elkészültét követően egy héttel az újabb csatahajóosztály ügye a közös minisztertanács elé került. A magyar miniszterelnök, Lukács László tiltakozására az osztály pénzügyi fedezetét szolgáló rendkívüli hitel tervét levették a napirendről. Úgy tűnt, hosszú időre elnapolódik az újabb dreadnought-osztály építése. 1913 nyarán azonban a haditengerészet számára két kedvező változás következett be. A Monarchiában megváltozott a pénzügyi év rendszere, áttértek a naptári év helyett a júliustól-júniusig tartó pénzügyi évre, valamint a kompromittálódott Lukács Lászlót Tisza István követte a miniszterelnöki székben, aki nem kívánt fiskális jellegű akadályokat gördíteni a flottafejlesztés útjába. Az 1913. októberi közös minisztertanácson zöld utat kapott a csatahajókat fedező 426 millió koronás rendkívüli hitel terve. A minisztertanács döntését követően a haditengerészet az áprilisi változat terveit elküldte a három nagy hajógyárnak, a STT-nek, a Ganz Danubiusnak és a monfalconei CNT-nek az építési ár megállapítása végett.
 
   A hitel kvóta szerinti felosztásának tárgyalásain sikerült a magyarokat megnyugtatni, akik attól tartottak, hogy a csatahajók megrendelését a két osztrák gyár kapja. A megállapodás alapján a négyből két csatahajó építése a Ganz Danubiusnak jutott. A csatahajók ára egyenként 81,5 millió koronára rúgott, kivéve az első egységé, mely 2 millióval drágább volt. Ebbe építették be a torpedóvédelem tesztelését célzó 1:1 szekciókísérlet árát. 1914 májusában mind az osztrák, mind a magyar delegáció szinte ellenvetés nélkül megszavazta a rendkívüli hitelt. Egyedül az osztrák szociáldemokraták szavaztak ellene, e szép retorikai fordulattal mondván, hogy "újabb költséges hajókat bocsátanak vízre az államadósság tengerére".
 

  A harmadik felvonást, a végső változatot, a hitel megszavazását követően alakították ki. A legnagyobb változást a felső fedélzeten lévő redut elhagyása okozta, így a közepes lövegek száma 14-re csökkent. Az így megtakarított súlyt a páncélzat és bizonyos válaszfalak megerősítésére használták fel. A kétemeletes parancsnoki torony alsó szintjének páncélját 320 mm-re, az iker lövegtornyok oldalpáncélját a hármas tornyokéval megegyező 300 mm-re vastagították. A lövegtornyok erősebb, 110 mm-es, K helyett KC minőségű tetőpáncélt kaptak. A gyenge páncélfedélzeten viszont érdekes módon nem változtattak. A hajó kapott egy alacsony hátsó árbocot, ami megkönnyítette a rádióantennák elhelyezését. A hajóosztály további sorsának mintegy szimbólumaként, a végső változatot éppen a szarajevói merénylet napján keltezték.
 
  A hadüzenetet követően lényegében minden, új hajók építésére irányuló munkával leálltak. A programot gyakorlatilag 1914 decemberében, hivatalosan 1915. február 3-án leállították. Egyedül a Skodánál az első egység számára megrendelt 10+1 db 35 cm-es ágyúból készült el 4 db, illetve a torpedóvédelmet tesztelő 1:1 arányú szekció épült meg.
 
  A tervezett 24 500 tonnás csatahajóosztály harcértékben nagyjából az 1911-12 építeni kezdett brit KING GEORGE V és IRON DUKE osztályokkal (23 500 t és 25 000 t, 10×34,3 cm) és az 1912-ben építeni kezdett francia BRETAGNE-osztállyal (23 200 t, 10×34 cm) volt egyenértékű. A Monarchia ezen európai hatalmakhoz képest két-három éves lemaradásban volt. A legfőbb, és közvetlen rivális Olaszország ugyanakkor egy lépéssel ismét megelőzte későbbi ellenfelét, ekkor még szövetségesét. A háború előtt, illetve részben alatt, a Monarchia négy, összesen 48 db 30,5 cm-es ágyúval ellátott dreadnoughtot épített, míg az olaszok hatot, összesen 77 db 30,5 cm-es ágyúval. Olaszország tovább növelte előnyét, hogy a tervezett, sőt 1914-15-ben megkezdett új csatahajóosztállyal átugorva a dreadnoughtok fejlődésének egy stációját, a legújabb trendeknek megfelelő, az osztrák-magyar tervekhez képest egy újabb generációt képviselő csatahajók építésébe fogott. Míg az első osztrák-magyar és olasz dreadnoughtok harcértéke nagyjából hasonló volt, a tervezett új hajók esetén az olasz csatahajók harcértéke messze meghaladta az osztrák-magyarokét. A brit QUEEN ELISABETH-osztály (29 000 t, 8×38,1 cm) által inspirált négytagú FRANCESCO CARACCIOLO-osztály vízkiszorítása 32 800 tonna, fegyverzete pedig 8×38,1 cm L/40 ágyú volt. A "gyors csatahajó" koncepció alapján a védettségből áldoztak fel a sebesség oltárán, így övpáncélja csak 300 mm-es volt, viszont a tervek szerint sebességének el kellett érnie a 25 csomót. Mint már említettük, 1914-15-ben mind a négy hajón megkezdték a munkákat, de 1916-ban az egész programot leállították. Az elkészült lövegtornyokat úszó ütegekbe építették be.
 
  Végezetül néhány szót kell ejteni e tervezett, de meg nem épült osztály, illetve egyes egységeinek neve körüli zűrzavarról. Az osztály leggyakrabban használt, ám egyáltalán nem hivatalos elnevezését az Osztrák Flottaegyesület lapjának, a "Die Flagge"-nek egyik vezércikke címe után kapta, mely így hangzott: "A Monarch-osztályt pótolni kell!". Széles körben ezért terjedt el az ERSATZ MONARCH-osztály név. Bár valóban a MONARCH-osztályt volt hivatva pótolni, az osztrák-magyar haditengerészetben ez az elnevezési gyakorlat nem volt szokás, ez inkább a császári német haditengerészetben dívott. Tudni kell viszont, hogy a Die Flagge-ban igen erős volt a német hatás, gyakran a német szólamok és frazeológia köszönt vissza az osztrák egyesület lapjában. A haditengerészetben először semmilyen hivatalos neve nem volt az új osztálynak, majd 1912-től "megerősített Tegetthoff típus"-nak nevezték, egységeit pedig római VIII-XI. számú csatahajóknak. Az egyes egységek nevére vonatkozó találgatások teljesen spekuláción alapulnak, mivel a haditengerészet gyakorlata szerint a névkiválasztásra nem sokkal a vízrebocsátás előtt került sor. A névadások két legmeghatározóbb személye, Ferenc József és Ferenc Ferdinánd pedig a névadások tervezett idején már halott volt.
 


  1 Haus a tárgyalásokat követően naplójában a magyar miniszterelnököt "jammerliche Figur"-nak (szánalmas alak) titulálta, Teleszkyről viszont pozitívan nyilatkozott.
 
  2 A britek még a 19. század legvégén vezették be az íves felvonóból, illetve a meghosszabbított lövegbölcsőbe integrált töltöláncból álló rendszert, amellyel elméletileg minden állásszögnél lehetett tölteni. Mivel a lövedék nagy állásszögnél hajlamos volt visszacsúszni, 5 fokban korlátozták a töltés szögét. A brit rendszert használó japán és olasz flottában is ilyen volt a töltőberendezés. A brit rendszerre vonatkozó információkért szerző külön köszönettel tartozik Kiss László úrnak. A britek a háború után épült NELSON és RODNEY csatahajók 40,6 cm-es, hármas tornyokban elhelyezett lövegeinél visszatértek a fix csőemelkedési szögű töltőberendezéshez.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat