Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Krámli Mihály:
A "megerősített TEGETTHOFF-osztályú" csatahajók torpedóvédelmének tesztelésére végzett szekciókísérlet és jegyzőkönyve*

 

  Mint az manapság történelmi közhelynek számít, de már a kortárs szakemberek számára is nyilvánvaló volt, az Osztrák-Magyar Monarchia első dreadnought-típusú csatahajóinak, a TEGETTHOFF-osztálynak a hiányos torpedóvédelem, és a hajótest gyenge konstrukciója jelentette az Achilles-sarkát. A négytagú osztály két hajója, a magyar építésű SZENT ISTVÁN és az osztály első egysége, a flotta zászlóshajója, a VIRIBUS UNITIS víz alatti robbanás miatt süllyedt el. A SZENT ISTVÁN két 45 cm-es olasz torpedó találata következtében merült a tenger fenekére 1918. június 10-én, míg a VIRIBUS UNITIS-t a polai hadikikötőben olasz búvárok által a hajótest víz alatti részére erősített két időzített robbanótöltet süllyesztette el 1918. november 1-én. A SZENT ISTVÁN elvesztéséért elsősorban a hajó tervezőjét, Siegfried Poppert okolták, felróva neki, hogy túlságosan gyengére tervezte az osztály torpedóvédelmét, de a hivatalos vizsgálat a háború végéig nem zárult le.
 
  A haditengerészet vezetése számára már a TEGETTHOFF-osztály első egységeinek építése idején nyilvánvaló volt, hogy e dreadnoughtok torpedóvédelme nem megfelelő, ezért a következő csatahajóosztály tervezésekor jóval nagyobb figyelmet fordítottak erre a kérdésre. A korábbi, kézzelfogható eredményeket nem hozó 1:10 arányú modellkísérletekkel szakítva, német mintára, a jóval költségesebb 1:1 arányú kísérletre szánta el magát a haditengerészet. Ennek keretében megépítették a tervezett csatahajók testének egy kb. 8×8 méteres szekcióját, s ezen hajtották végre a kísérleti robbantást 1914 júniusában. A kísérletről, a puszta tényén kívül mind a mai napig igen keveset tudtunk, ugyanis a cs. és kir. haditengerészet iratanyagából még valamikor 1919-1920 táján feltehetőleg valamelyik antant állam szakértőiből álló bizottság kiemelte a kísérletre vonatkozó teljes iratcsomót. A téma eddig megjelent szakirodalmában a kísérlet említése mellett csupán néhány fotó került publikálásra.[1]
 
  A Közlekedési Múzeum, 2009. január 1-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményében, Mladiáta János mérnök, folyamőr főkapitány hagyatékában, némiképp félrevezető cím alatt megtalálható a szekciókísérlet jegyzőkönyve, néhány melléklet kíséretében. Mladiáta, a hadtengerészet, pontosabban az Arzenál építésvezetőségének mérnökeként ugyanis részt vett a kísérletet lefolytató és értékelő bizottságban. Az előkerült dokumentumok alapján pontosan megismerhetjük a kísérlet lefolytatásának körülményeit és annak eredményeit, viszont számos kérdés így is nyitva marad. További kutatásokat (és szerencsét) igényel ugyanis annak a folyamatnak a feltárása, hogy hogyan és mikor jutott el a haditengerészet vezetése addig a döntésig, melyben rászánta magát a költséges szekciókísérletre, és miként készítette azt elő, illetve pontosan mennyibe került. Ezekben a kérdésekben néhány utalás szintű támpont alapján továbbra is csak feltételezésekbe - melyek korántsem biztos, hogy helytállóak - bocsátkozhatunk. Jelen rövid tanulmányban fő célként a szekciókísérlet ismertetését, valamint az osztrák-magyar dreadnoughtok torpedóvédelmével kapcsolatos ismeretek összefoglalását tűztük ki, kiegészítve, a fentebb említett témákban néhány, hipotetikusnak tekinthető feltételezéssel. A tanulmány mellékleteként magyar fordításban közreadjuk a kísérlet bizottsági jegyzőkönyvét.
 

A RADETZKY- és a TEGETTHOFF-osztály torpedóvédelme

  Az önjáró torpedó, bármilyen zseniális találmány volt is a maga nemében, létének első évtizedeiben inkább képzelt, mintsem valóságos fenyegetést jelentett. Hamar bebizonyosodott a gyakorlatok során, hogy a 400-800 m hatásos vetőtávolságú torpedókkal felszerelt felszíni torpedónaszádok tömeges támadása, különösen nappal, nem jelent igazán komoly veszélyt a nagy páncélos hajókra. Ennek megfelelően a 20. század első éveiig viszonylag kevés gondot fordítottak a csatahajók torpedóvédelmére. A hajótest víz alatti védelme ekkoriban még elsősorban a kos elleni védelemre koncentrált. A kos körülbelül hasonló méretű lék ütésére volt képes a külső héjon, mint a korabeli torpedók, de mivel nem járt robbanással, a beáramló víz feltartóztatására elegendő volt egy megfelelő távolságra elhelyezett, a külsővel párhuzamos belső falazat, mely csak épp annyira volt vastag (9 mm), hogy ellenálljon a víznyomásnak.
 
  A torpedó igazán hatásos fegyverré 1906. után, a fűtőkészülék alkalmazásával vált. A sűrített levegővel táplált torpedó-motorok beáramló levegőjében elégetett gyúlékony folyadék (alkohol, petróleum) segítségével a hatótávolság a kétszeresére növekedett. Az intenzív fejlesztés következtében az orosz-japán háború korának torpedóihoz képest a hatásos vetőtávolság a tízszeresére, a robbanófej tömege pedig a két-háromszorosára növekedett az első világháború idejére.[2] A torpedó valódi fenyegetéssé válása a harctávolság növekedését és a passzív védelem eszközeinek fejlesztését vonta maga után. A torpedók veszélyességének fokozása irányában hatott az új fegyver, az egyre kiforrottabb és hatékonyabb tengeralattjárók megjelenése is, bár e fegyvernem igazi jelentőségét csak a háború alatt ismerték fel. A háború előtti gondolkodásban a csatahajók esetében kevésbé a tengeralattjárótól, sokkal inkább az ellenséges csatahajókról kilőtt torpedóktól tartottak, így ezek hatásos vetőtávolsága határozta meg a hipotetikus harctávolságot, mely az 1910-es évek elejére 9-10 km-re nőtt.[3] A torpedó és tengeri akna jelentette veszélyre válaszul, nagyjából a DREADNOUGHT megjelenésével egy időben előtérbe került a passzív védelem eszközeinek fejlesztése. Az aknák és torpedók elleni védelem fő eszközévé a korábbi egyszerű vízmentes falazatot felváltó, annál jóval vastagabb (30-50 mm), páncélozott falazat, az úgynevezett torpedófal lépett elő. A csatahajókat építő nagyobb tengeri hatalmak egyike-másika ugyan kísérletezett másfajta megoldásokkal, a legáltalánosabb védelmi eszköz a torpedófal volt.
 
  A torpedófal ötlete az 1890-es években Bisher francia mérnök nevéhez fűződik. Az első torpedófallal ellátott hajó az Oroszország részére Franciaországban épült CEZAREVICS volt, ezt követte a francia HENRY IV partvédő páncélos. A torpedófal szélesebb körben csak a DREADNOUGHT megjelenése után terjedt el. Maga a DREADNOUGHT nem rendelkezett torpedófallal, de utódai többnyire igen. Az Egyesült Államok a WYOMING-osztálytól, a németek első dreadnoughtjaiktól, a NASSAU-osztálytól, az oroszok is első dreadnoughtjaiktól, a GANGUT-osztálytól vezették be a torpedófalat. Az első világháborút megelőző időszakban a víz alatti védelem terén a legnagyobb eredményeket talán a németek érték el, akik az 1890-es évektől nagy figyelmet szenteltek ennek a területnek, illetve csatahajóik túlélőképességének.
 
  A víz alatti védelem fontosságára világítanak rá az első világháború veszteségadatai. A baleseteket figyelmen kívül hagyva, "in action" három dreadnought-típusú csatahajó, illetve négy csatacirkáló süllyedt el a háború folyamán. Dreadnought tüzérségi tűz hatására egy sem süllyedt el, mindhárommal víz alatti robbanás végzett. A brit AUDACIOUS aknára futott 1914 októberében, a másik két áldozat az osztrák-magyar SZENT ISTVÁN és VIRIBUS UNITIS volt, 1918-ból. A négy csatacirkáló Skaggeraknál (Jütland) veszett oda, három brit (INDEFATIGABLE, QUEEN MARY, INVINCIBLE) tüzérségi találatok által, a német LÜTZOW pedig súlyos sérülései miatt torpedóval végrehajtott önelsüllyesztés következtében. A dreadnought előtti csatahajók közül, ideszámítva az osztrák-magyar WIEN partvédő páncélost, 21 veszett oda. Közülük mindössze egy süllyedt el kizárólag tüzérségi tűz hatására, a többivel nagyobbrészt torpedó, kisebb részt akna végzett. Túlélték viszont a torpedó vagy aknarobbanást a következő hajók: a brit MARLBOROUGH és a francia JEAN BART csatahajók, a brit INFLEXIBLE, valamint a német GOEBEN, SEYDLITZ és MOLTKE csatacirkálók.
 
  Az Osztrák-Magyar Monarchia első, torpedófallal ellátott egységei a haditengerészet első, hivatalosan csatahajónak minősülő (Schlachtschiff I-III) hajói, a 14 500 tonnás RADETZKY-osztály tagjai voltak. Ez az osztály volt az utolsó, melyet Popper még a haditengerészet alkalmazásában tervezett. A TEGETTHOFF-osztály terveit 1907-es nyugalomba vonulása után, a trieszti magángyár, a Stabilimento Tecnico Triestino (STT) tanácsadójaként készítette el. A RADETZKY-osztály torpedóvédelme elméleti úton, gyakorlati tapasztalatok, kísérleti eredmények figyelembe vétele nélkül került kialakításra. E vegyes nehéztüzérségű csatahajók végleges koncepciója valamikor 1905. legvégén került kialakításra, mikor a novemberben megállapított 13 500 tonnás vízkiszorítást 14 500 tonnára növelték, a másodlagos főtüzérség kaliberét pedig 19 cm-ről 24 cm-re emelték. A részletes tervek kidolgozása 1906-ban történt meg. A cs. és kir. haditengerészet, a némettel ellentétben, takarékossági okokból nem végzett 1:1 arányú víz alatti robbantási kísérleteket, csak 1:10 arányú modellkísérleteket, illetve 1906 augusztus-novemberében hajtott végre robbantási kísérleteket a KAISER MAX hulkon. E kísérletek egyike sem hozott kézzelfogható eredményt,[4] ráadásul e kísérletek jó része már a torpedóvédelem megtervezése után zajlott, így azt már érdemben nem befolyásolhatták.
 
  Mint említettük, Popper ennél az osztálynál alkalmazta először a torpedófalat, vagy ahogy ő nevezte, a páncélozott aknafeneket (gepanzerte Minenboden). A torpedófal ráadásul valamivel vastagabb volt a más tengeri hatalmak által alkalmazottaknál: az átlagos 30-40 mm helyett 50 mm (25+25 mm). A baj nem is ezzel volt, hanem az elrendezéssel. Mint az később kiderült, a torpedófal távolsága a hajótest külső és belső héjától messze nem volt elegendő. Az irodalom szerint a RADETZKY-osztályon a torpedófal a páncélfedélzetig felhúzott kettős fenék belső héjazatától 1,6 méterre volt. Az eredeti rajzokat (1:100 főborda metszet) nézve ez a távolság inkább csak 1,2-1,3 méternek tűnik. A torpedófal és a külhéj közötti távolság pedig körülbelül 2,5 méter volt. Ráadásul a belső héj és a torpedófal közti, sikátornak (Wallgang) nevezett részt üresen hagyták, ahelyett, hogy szénnel töltötték volna meg. Ez az elrendezés, mint az később az átadott német kísérleti eredmények alapján, majd pedig a hasonlóan konstruált SZENT ISTVÁN elsüllyedésekor kiderült, nem volt képes hatásos védelmet nyújtani a torpedók és az aknák ellen. A túl közel elhelyezett torpedófal ugyanis nem volt képes ellenállni a robbanáskor keletkező lökéshullámnak.
 
  A cs. és kir. haditengerészet újabb, immár dreadnought-típusú csatahajóinak tervezési előkészítő munkái 1908 májusában kezdődtek meg. 1908 júliusában a haditengerészet mérnökei számára tervpályázatot írtak ki, majd 1908 novemberében bevonták a munkába a STT-t, azaz voltaképpen az ott főtanácsadóként dolgozó Poppert. Így lényegében az első dreadnoughtok tervezése kicsúszott a haditengerészet kezéből, és ezt a nyugállományban lévő Popper végezte el. A haditengerészet vezetése azonban nem akart kizárólag Popperre és a STT-ra, illetve saját mérnökeire támaszkodni.
 
  1909 tavaszán a tengerészeti osztály a berlini osztrák katonai attasén, Karl Bienereth grófon keresztül kieszközölte, hogy a cs. és kir. haditengerészet részéről valaki betekinthessen a legújabb német csatahajótervekbe, természetesen a legnagyobb titoktarás mellett. Berlinből az engedély áprilisban érkezett meg, és a haditengerészet parancsnoka, Rudolf von Montecuccoli gróf titkárát és bizalmasát, Alfred von Koudelkát bízta meg a feladattal. Koudelkát személyesen Alfred von Tirpitz fogadta, és szövetségesek közt is ritkaságszámba menően sok információval látta el. Tirpitz a megbeszélések során folyamatosan a torpedóvédelem fontosságát hangsúlyozta. A németek több, 1:1 léptékű szekciókísérletet hajtottak végre a megfelelő torpedóvédelem kialakításához. Az elvégzett kísérletek azt mutatták, hogy a detonáció nyomán a külső héjazat darabjai erősen megrongálják a belső héjazatot, ezért a kettő között két méter távolságot tanácsos kialakítani. A lökéshullám csillapítása véget a belső héjazat, és az ettől szintén legalább két méterre elhelyezett torpedófal között szenet kell tárolni. Az így kialakított torpedóvédelem mellett Tirpitz felhívta a figyelmet az erős konstrukciójú vízmentes válaszfalak fontosságára, melyeket semmi esetre sem szabad ajtókkal gyöngíteni, már csak azért sem, mert ha véletlenül nyitva maradnak, a válaszfalak nem érnek semmit. Koudelka bemutatta Tirpitznek a STT által márciusban készített előterveket. Tirpitz e terveket nem találta megfelelőnek, az övpáncélt túl gyengének ítélte, és a torpedóvédelmet sem találta megfelelőnek. A megbeszélések végén Tirpitz még egyszer külön felhívta a távozó Koudelka figyelmét a torpedóvédelem fontosságára.[5]
 
  Koudelka révén a cs. és kir. haditengerészet számos fontos adathoz jutott hozzá, melyek megszerzéséért különben költséges kísérleteket kellett volna végezni. Ezek után annál inkább furcsának tűnik, hogy az első dreadnought-osztálynál gyakorlatilag semmi sem hasznosult ebből az értékes tudásból, pedig a tervezés még csak a kezdeti fázisban járt. E rejtély megoldásával máig adós a történelemtudomány. Mindenesetre tény, hogy Popper nem volt hajlandó tudomást venni ezekről az adatokról, már ha ismerte ezeket, de esetleg elképzelhető, hogy nem is tudott a "szigorúan tikos" minősítésű jelentésről. Ugyanakkor a haditengerészet vezetése sem tartotta fontosnak a német eredmények felhasználását/felhasználtatását a tervezés során. A későbbi TEGETTHOFF-osztály alapkoncepciójának kialakítása során egyébként úgy tűnik, a fő prioritás a tűzerő növelése, annak a tervezett olasz dreadnoughtokéhoz való igazítása volt, a maximális elérhető páncélvédelem és szigorú vízkiszorítási limit mellett, minden egyebet ezeknek rendeltek alá. Mégsem lehet azt mondani, hogy a hajótest gyenge konstrukciója, a vízmentes válaszfalak és a torpedóvédelem hiányosságai kizárólag e prioritások teljesen egyenes következményei lettek volna. A vízmentes falakat ugyan súlytakarékosságból csak a lehető legvékonyabbra méretezték, de például akkor sem volt feltétlenül szükséges ajtókat vágni beléjük. Ugyanígy nem járt volna igazi súlynövekedéssel a torpedóvédelem gondosabb kialakítása, a páncélfedélzet alatti széntárolók áthelyezésével, akár a torpedófal vastagságának 50 mm-ről 36-40 mm-re való csökkentésével. Szerepet játszhatott e hiányosságok kialakulásában a kapkodás, mivel a részletes tervek kidolgozására nagyon kevés idő állt rendelkezésre, illetve bizonyos fajta nemtörődömség is, miközben a terveket készítők maguk is tudták, hogy nem jó, amit csinálnak. Ez utóbbi részbeni nyílt beismerésének is tekinthetők a következő csatahajó-osztály előkészítő tanulmányaiban a torpedóvédelem és a vízmentes válaszfalak jelentős megerősítésére vonatkozó részek.
 


 
A TEGETTHOFF-osztály főbordametszete, jól látható a túl közel lévő torpedófal és a páncélfedélzet hiányossága.

 

  Bárhogy is történt, a Monarchia első dreadnought-osztálya gyakorlatilag egy az egyben megörökölte a RADETZKY-osztály torpedóvédelmét. A 25+25 mm-es torpedófal a külhéjtól nagyjából 2,5 méterre húzódott, és a belső héj valamint a torpedófal között nem volt széntároló. A főborda magasságában (ez nagyjából a hátsó kazánház közepe) a torpedófaltól befelé nagyjából 1 méterre egy 9 mm-es válaszfal következett, mögötte a tér három szintre volt osztva, alul és felül a tartalék szén tárolója, középen pedig a 15 cm-es lőszerek tárolója volt. A kazánok felé ezeket egy szintén 9 mm-es válaszfal zárta. Amint ebből az elrendezésből látszik, bizonyos tér rendelkezésre állt hatásosabb, a német elrendezéshez jobban hasonlító torpedóvédelem kialakítására. A külhéjhoz túl közel húzódó torpedófal mögött elhelyezett tartalék szén inkább veszélyt, mint védelmet jelentett. Az így tárolt szén már nem képzett mechanikai akadályt a robbanás útjában, viszont, ha a torpedófal átszakadt, és a víz eljutott a szénhez, az megszívva magát, jelentős súlynövekedésével a hajó stabilitását veszélyeztette. Ezzel szemben, mint azt a német, majd az 1914-ben végrehajtott osztrák-magyar kísérlet is megmutatta, a kettős fenék (oldalfal) és a torpedófal között elhelyezett szén hatásosan csillapította a torpedó hatását, mivel a robbanás energiájának egy része a szén szétporlasztására és a léken való kiszórására fordítódott, mielőtt a lökéshullám elérte a torpedófalat.
 
  A SZENT ISTVÁN csatahajót ért végzetes torpedótalálatok pontos hatását, különösen a hajó belsejében, a roncshoz lemerült búvárexpedíciók eredményei ellenére sem ismerjük teljesen, s a roncs állapotának romlása miatt lehetséges, hogy nem is fogjuk soha. Vita tárgyát képezi még az is, hogy valójában hány torpedó találta el a SZENT ISTVÁN-t, ugyanis a hajótesten a két, egyértelműen torpedó robbanása okozta lék mellett az orr, illetve a tat irányában egy-egy jóval kisebb léket találtak. A horvátok által képviselt elmélet szerint ezeket a kis lékeket az olasz MAS-21 fel nem robbant két torpedója okozta. A magyar elmélet szerint a lékek utólag keletkeztek, a torpedótalálatok következtén meggyengült oldalfalban, a vízzel elárasztott és a még levegővel telt terek határán, a külső vízréteg több atmoszférányi túlnyomása hatására.[6] Szerző ehhez csak annyit tehet hozzá, az első világháború előtt folytatott osztrák-magyar torpedókísérletek anyagában talált utalások, illetve fel nem robbant, eltorzult torpedók fényképei alapján, hogy a horvát elmélet feltehetően igen gyenge lábakon áll. Gyakorlatilag fizikai képtelenségnek nevezhető, hogy a 400-500 kg-os, kb. 50-60 km/h-s sebességgel becsapódó torpedó a puha, néhány milliméter vastag bronz fejrészével komoly sérülést okozzon a 16 mm vastag acéllemezből készült külső héjazaton. Egy ilyen találat maximum csak "megkopogtatni" volt képes egy csatahajót.
 
  Rátérve a végzetes, valódi torpedótalálatokra,[7] a következőket állapíthatjuk meg. Az egyik torpedó a hátsó kazánház első részénél, azt az első kazánháztól elválasztó vízmentes válaszfalhoz közel, de nem pontosan annak a vonalában robbant fel. A másik torpedó a jobb oldali turbinagépház elejénél, az azt a hátsó kazánháztól elválasztó vízmentes válaszfal közelében csapódott be. A vízbetörés következtében a hátsó kazánházat húsz perc múlva el kellett hagyni, de az első kazánházba csak szivárgott a víz, itt a találatok után két órával is csak térdig ért.[8] Az mindenesetre bizonyos, hogy a robbanások a külső és a belső héjazat mellett a túl közel, a külhéjtól 2,5 méterre lévő torpedófalat is átszakították, valamint az ettől kb. 1 méterre lévő 9 mm-es válaszfalat, mely a szénraktárak külső fala volt. Ez utóbbit éppen a torpedófal befelé repülő darabjai rongálhatták meg könnyedén. Az is bizonyos, hogy a szénraktárak belső, a külhéjtól 6 méterre elhelyezett, 9 mm-es hosszanti irányú falát a robbanások közvetlenül áttörni már nem tudták, különben a hátsó kazánházat perceken belül elárasztotta volna a víz. A lökéshullám azonban ahhoz elegendő volt, hogy ezt a belső válaszfalat, esetleg az ezen lévő, a kazántérbe nyíló szenelő ajtó mentén annyira megrongálja, hogy 20 perc múlva 1,5-1,8 m magasan álljon a víz.[9] Éppen a robbanás vonalában e válaszfalban volt egy felülnézetből lépcső alakú törés, itt a fal kb. 1,5 méterrel közelebb volt a külhéjhoz, valamint e törés mellett helyezkedett el a két szenelő ajtó közül az egyik. Ez a konstrukció, illetve a hosszanti válaszfal kérdéses minősége (megfelelő szegecselés, merevítő szögvasak száma és méretezése) a hátsó kazánház gyors elárasztásához vezetett. A két kazánház közti vízmentes keresztválaszfal (9 mm) átszakadása, és az első kazántér hirtelen eláradása véglegesen megpecsételte a hajó sorsát, felgyorsítva és visszafordíthatatlanná téve a borulási folyamatot. Azt valószínűleg már sosem tudjuk meg, hogy a torpedótalálat okozta sérülés, a válaszfal hibás konstrukciója és/vagy kivitelezése, esetleg mindkettő együttes hatása okozta a válaszfal átszakadását. A két kazánház együttes elárasztása elégséges volt a hajó elsüllyedéséhez,[10] nem beszélve arról, hogy a másik torpedó találata következtében a jobboldali turbinagépház feltételezhetően hamar megtelt vízzel.
 
  A torpedófal elhelyezkedése, és a gyenge válaszfalak mellett a TEGETTHOFF-osztály torpedóvédelmének volt egy másik Achilles-sarka, amely viszont mindezidáig jóval kevesebb publicitást kapott. A roncshoz lemerült búvárok megállapították, hogy a páncélfedélzet lefelé ereszkedő ferde síkjának alsó széle leszakadt, és befelé hajlott.[11] Ezzel egyidejűleg minden valószínűség szerint a torpedófal vonalában lévő, a páncélfedélzet feletti, hosszanti válaszfal (6,5 mm), mely a fő szénbunkerek külső fala volt, szintén átszakadt, vagy pedig elvált a deformálódó páncélfedélzettől. Ezzel víz nyomult a vízvonal feletti széntárolókba, amely fokozta a kialakult dőlést. Egy túlélői visszaemlékezés alapján, mely szerint a kazánház elhagyásakor, a kazánház feletti fedélköz, melynek a "padlója" a páncélfedélzet volt, már víz alatt állt, feltételezhető, hogy a jobb oldali szénbunkerbe benyomuló víz átszakíthatta a tároló belső, vékony (5 mm) válaszfalát. Mint az a 2008-as magyar expedíció jelentésének mellékletében megállapításra kerül: "...a Szent István azért süllyedt el, mert a robbanások kritikus szélességben utat nyitottak a víz előtt a hajótest vízvonal feletti, jelentős elárasztási tényezőjű (nagy köbtartalmú) helyiségeibe, a két kazántér közötti válaszfal átszakadása pedig felgyorsította és visszafordíthatatlanná tette ezt a folyamatot."[12]
 
  Eddig sokan értekeztek a torpedófal hiányosságairól, de nem sok figyelmet fordítottak a páncélfedélzet hiányosságára, amire az 1914-es szekciókísérlet eredménye vet éles fényt. A tervezett 24 500 tonnás csatahajón a 2×18 mm-es páncélfedélzet, melyet a torpedófaltól kifelé vízszintesen vezettek, egészen a külhéjig ér, lezárva felülről a kettős oldalfalat, közvetlen az övpáncél alsó vége alatt. Ez a konstrukció túlélte a kísérleti robbantást, ugyan a kettős oldalfal feletti részen részben leszakadt az alsó lemez, de a felső lemez továbbra is maximum csak szivárgott. A fényképek alapján látható, hogy a fő szénbunkerbe a 7 mm-es, hosszanti válaszfalon nem jutott be víz, mert a bunker oldalait a külső víz nyomása az elsüllyedés után benyomta, tehát ott levegő volt. Felmerül a kérdés, ha a 2×18 mm-es páncélfedélzet ellenállt, miért nem állt ellen a vastagabb 18+30 mm-es a SZENT ISTVÁN-on? Az eredeti rajzokra pillantva rögtön megkapjuk a választ: e csatahajóknál ugyanis a ferde, ereszkedő rész utolsó, kb. 1 méterén elhagyták a felső, 30 mm-es lemezt. A kettős oldalt mintegy fele részben csak egy 18 mm-es lemez zárta le, ráadásul ennek az anyagminősége gyengébb volt, mint a szekciókísérletnél.[13] Hogy ezt a furcsa, érthetetlen konstrukciót mi motiválta, egyelőre rejtély. Talán 200-250 m2 30 mm-es acéllemez megspórolása? Mindenesetre e konstrukciós hiányosság nem kis mértékben járult hozzá a SZENT ISTVÁN elvesztéséhez. A VIRIBUS UNITIS esetében is megállapítható a roncsról készült rajzról, hogy a torpedófal és a mögötte lévő válaszfal átszakadása mellett a páncélfedélzet ferde szakaszának alsó része leszakadt, illetve lefelé hajlott a robbanás következtében.[14]
 
  A TEGETTHOFF-osztály torpedóvédelme, annak ellenére, hogy torpedófala a korszakban alkalmazottak közül az egyik legvastagabb volt, a gyakorlatban hatástalannak bizonyult. A hajó oldalától való elégtelen távolság miatt a torpedófal átszakadt, és nem tudta megvédeni a létfontosságú belső részeket. Ehhez járult még hozzá a páncélfedélzet fentebb ismertetett problémája. A konstrukció hiányosságai különösen annak a fényében válnak érthetetlenné, hogy a németek még jóval a végleges tervek kidolgozása előtt átadták a torpedóvédelemre vonatkozó gyakorlati kísérleti eredményeiket az osztrák-magyar haditengerészetnek.
 

A 24 500 tonnás csatahajók torpedóvédelme

  A cs. és kir. haditengerészet vezetése hivatalosan 1911. június 3-án adott utasítást az új csatahajóosztály első előterveinek kidolgozására. 1911 decemberére három tervvariáns született, majd 1912 februárjában és májusában újabb öt, 22 000 és 25 200 tonna közötti vízkiszorítással. A főtüzérség kalibere 30,5 cm, illetve 34,5 cm volt e tervekben. 1912. július 7-én a tengerészeti osztály újabb, módosított előirányzatot adott ki a csatahajótervekre vonatkozóan. Ebben többek között az szerepelt, hogy a vízkiszorítás lehetőleg ne haladja meg a 25 000 tonnát. 1912 májusában a korábban a Skoda által ajánlott 34,5 cm-es kalibert felemelték 35 cm-re.
 
  Az 1912. júliusi előirányzatok alapján, és a Monarchia első dreadnoughtjának, a VIRIBUS UNITIS-nek a próbajárati tapasztalatait figyelembe véve készült el az addigi nyolc után egy újabb terv 1913 januárjára. A tervet, akárcsak a többit, a tengerészeti műszaki bizottság készítette, és Franz Pitzinger, a flotta vezető hajótervezője jegyezte. Ez a terv volt az első, mely már az új, 35 cm-es főtüzérséget tartalmazta, illetve, ami ennél jóval fontosabb, e tervezet, illetve a hozzá kapcsolódó tanulmány adja az első konkrét válaszokat a VIRIBUS UNITIS-nél tapasztalható hiányosságokra. E variáns vízkiszorítása 24 500 tonna, teljes hossza 173,2 méter, szélessége 28,5 méter volt. Fegyverzete 10 db, két alsó hármas-, és két felső ikertoronyban elhelyezett, 35 cm-es, 45-ös kaliberhosszúságú ágyúból, 18 darab, két szinten, kazamatákban elhelyezett, 15 cm-es ágyúból, 20 darab 9 cm-es ágyúból, valamint 6 darab víz alatti torpedóvető csőből állt. Övpáncélja 310 mm, és a parancsnoki torony páncélzata 320 mm vastag volt. Gépberendezése 6 olajtüzelésű és 9 széntüzelésű, három kazántérben elhelyezett Yarrow vízcsöves kazánból, és négy, egymástól vízmentesen elválasztott Parsons turbina-csoportból állt. Az elméleti számítások alapján a gépektől 31 000 lóerőt, a hajótól pedig a haditengerészet által előírt 21 helyett 21,5 csomós sebességet vártak. 12 csomós sebesség mellett a hatótávolsága 5000, a tartalék üzemanyag felhasználásával 6000 tengeri mérföld lett volna. Személyzete a tervezet szerint 38 tisztből, 16 törzsaltisztből és 1106 főnyi alacsonyabb rangú altisztből és legénységi állományból állt volna.[15]
 
  A tervezet eredetileg két alternatívát vizsgált meg, a lövegtornyok elhelyezkedésén kívül minden azonos volt. Készült ugyanis egy változat, melynél a hármas lövegtornyok kerültek felülre, az ikertornyok mögé. Az indokok szerint ez az elrendezés jobban követte a test vonalát. A számítások alapján még ennél az elrendezésnél is jóval alacsonyabban volt a hajó súlypontja, mint a VIRIBUS UNITIS-é. A VIRIBUS UNITIS-nél tapasztalt stabilitási problémák miatt azonban a haditengerészet vezetése a tervezésnek már ebben a fázisában arra utasította a műszaki bizottságot, hogy első sorban a megemelt ikertornyos változatra koncentráljon.[16]
 
  A páncélfedélzet és a torpedófal az 1912. júliusi előirányzatnak megfelelően, illetve az 1912 májusában elkészült 25 200 tonnás előtervhez hasonló módon lett kialakítva, mely előírások már a német kísérleti eredmények alapján lettek meghatározva. A páncélfedélzet és a torpedófal (mindkettő 2×18 mm vastag) anyagául Siemens-Martin acél helyett az úgynevezett javított minőségű speciálacélt (Spezialstahl, szilárdság 70 kg, nyújthatóság 15 %) választották. Szóba került esetlegesen vanádiummal ötvözött acél alkalmazása, de 9 %-os nyújthatóságát kevésnek találták, emellett az ára is csillagászati volt, 18 000 korona tonnánként, ami nagyjából ötszöröse a Krupp-cementált páncélacélénak. A torpedófalat az övpáncél alsó vonalától lefelé függőlegesen helyezték el, s leért egészen a kettős fenék alsó, külső lemezéig, ezzel vízmentesen elzárva a kettős feneket az övpáncélig felvitt kettős oldalfaltól.[17] Legnagyobb vízszintesen mért távolsága a hajó külhéjától kereken 4 méter volt. A kazánházak vonalában a kettős oldalfal és a torpedófal közötti térben helyezték el a tartalék szenet, oldalanként 170 tonnát. A tartalék szén áthelyezése a torpedófal és a kettős oldalfal közé szintén a német hatást tükrözi, már 1909-ben ezt tanácsolta Tirpitz Koudelkának. A tartalék szenet szükség esetén a torpedófalon lévő páncélozott tolóajtókon lehetett a kazánokhoz juttatni. Mivel az ajtóknál a torpedófal védelme gyengült, eléjük páncélozott előkamrákat terveztek, melyeket újabb páncélozott tolóajtók zártak le. A TEGETTHOFF-osztállyal ellentétben a külhéj és a torpedófal között a páncélfedélzetet nem ferdén, hanem vízszintesen vezették, az övpáncél alsó vonalában. A páncélfedélzet külső vízszintes része és a torpedófal találkozásában a derékszöget lecsapva egy ferde síkot alakítottak ki, ehhez volt szögvasakkal a páncélfedélzet ferde, emelkedő része hozzáerősítve.[18] A német adatok felhasználása (minimum 4 méter távolság, szén elhelyezése a kettős oldal és a torpedófal között) mellett egyes vélemények szerint a torpedóvédelem és páncélfedélzet kialakítása leginkább a francia csatahajókéra hasonlított.
 


 
A tervezett 24500 tonnás csatahajó főbordametszete, az újfajta torpedóvédelemmel.

 

  Mint erre az előtervekhez csatolt tanulmányban nyíltan utalnak, az előző osztályhoz képest jelentősen meg kívánták erősíteni a vízmentes válaszfalakat. A páncélfedélzet alatti teret 21 vízmentes válaszfal osztotta 22 részre. A tartalék szénkészlet elérését szolgáló ajtók mellett mindössze csak a két oldalsó torpedóterem válaszfalaiba, illetve a hátsó dinamógépház hosszanti válaszfalába vágtak vízmentes ajtóval lezárható átjárót. Itt is érvényesült Tirpitz tanácsa, illetve a józan ész.[19] E passzusok, mint erre már utaltunk, a TEGETTHOFF-osztálynál elkövetett hibák bírálata/beismerése volt. Úgy is mondhatnánk, hogy Pitzinger töredelmesen bevallotta Popper bűneit. A tanulmány így fogalmaz a válaszfalakkal kapcsolatban: "A vízmentes válaszfalak szilárdsága a legutóbbi hajókhoz képest jelentősen meg lett növelve, hogy vízbetörés esetén mindenféle külön kitámasztás nélkül is nyugodtan lehet a megfelelő teherbírásukra számítani."[20] Hogy ez a "jelentősen megnövelt" szilárdság pontosan mit jelent, az nem derül ki. Az előterv rajzain ugyanolyan 9 mm-es vízmentes válaszfalak látszanak, mint a TEGETTHOFF-osztályéin, vagy mint a korabeli hajóépítési kézikönyvek lapjain. Ezek alapján a megerősítés valószínűleg a fal konstrukciójára vonatkozik, vagyis több és erősebb merevítő szögvas alkalmazására, sűrűbb szegecselésre, nem pedig a lemezvastagságra.
 
  Ugyan készült még 29 600 tonnás, sőt 32 000 tonnás előterv is, a favorit több okból, elsősorban persze pénzügyiből, a fentebb ismertetett 24 500 tonnás változat maradt. Ezt lehetett ugyanis a haditengerészet meglévő úszódokkjával megemelni, és ennek a költségeit lehetett lenyomni az amúgy is prüszkölő politikusok torkán. A haditengerészet új parancsnoka, az 1913 februárjában hivatalba lépett Anton Haus altengernagy (1913. május 1-től tengernagy) Ferenc Ferdinánd nyomása ellenére[21] a politikusok elé tárta a haditengerészet a költségek megszavazása előtti, a cégek pro forma saját kockázatára történő építési tervét. A saját kockázatra történő építés 1913 nyarán a magyar politikusok ellenállásán megbukott, de igazából az osztrák politikusok sem örültek volna neki.[22] Az 1913. őszi politikai helyzet már jobban kedvezett a csatahajók ügyének, és az 1913. október 3-i közös minisztertanács elfogadta beterjesztett 426 millió koronás rendkívüli hitel tervét, melyet megszavazása után, az 1914/1915-ös pénzügyi évtől lehet folyósítani. Az új csatahajóosztály, ha a haditengerészet eredeti reményeihez képest némileg megkésve is, zöld utat kapott, a hitel delegációk általi megszavazása már csak formalitás (nevezhetjük színjátéknak is) volt. A 426 millió koronás rendkívüli hitel terve 4 db 24 500 tonnás csatahajót tartalmazott, így legkésőbb ekkor eldőlt, hogy milyen csatahajók épülnek. A fentebb említett, nagyobb vízkiszorítású előtervek ennek fényében már csak arra voltak jók, hogy a tengerészeti műszaki bizottság mérnökei megmutassák, ilyet is tudnak tervezni. 1914 májusában lényegében mind a két delegáció ellenvetés nélkül (csak az osztrák szociáldemokraták voltak ellene) megszavazta a rendkívüli hitelt. A magyar kormány és a haditengerészet 1914 áprilisában megállapodott a hitelből finanszírozott megrendelések felosztásáról, így a négyből két csatahajó megépítése a Danubiusnak jutott.[23] A végső tervvariáns elfogadására valamikor 1914. június-július fordulóján került sor. A legnagyobb változást a 15 cm-es lövegek számának 18-ról 14-re csökkentése, illetve a 35 cm-es lövegtornyok páncélzatának megerősítése jelentette.[24]
 
  Az 1914. július 28-i hadüzenetet követően minden, új hajók építésére irányuló munkával leálltak egy időre. Az új csatahajók építését lényegében már 1914 decemberében, hivatalosan 1915. február 3-án törölték. Az osztállyal kapcsolatban csak az első egységhez megrendelt 10+1 db 35 cm-es ágyúból 4 db, valamint a torpedókísérlethez felhasznált 1:1 arányú szekció készült el.
 

A szekciókísérlet

  Mint azt a bevezetőben említettük, a megtalált dokumentumok alapján is rendkívül keveset tudunk az 1:1 arányú szekciókísérlet előzményeiről. Csak valószínűsíteni lehet, hogy a haditengerészet vezetése, immár az új parancsnok, Haus idején felismerte, a torpedók jelentette egyre nagyobb fenyegetés mellett nem lehet megspórolni a tervezett új csatahajók torpedóvédelmének valóságos körülmények közötti tesztelését. Különösen annak a fényében nem, hogy tisztában voltak a még épülőfélben lévő TEGETTHOFF-osztály hiányosságaival. Úgy tűnik, a haditengerészet nem elégedett meg az átadott német adatok felhasználásával, hanem a nagyobb és tehetősebb tengeri hatalmak példáját követve 1:1 arányú kísérlet útján akart meggyőződni a tervekben szereplő védelem hatásosságáról. Ez lényegében racionális döntés volt, hiszen a néhány százezer korona becsült költségű kísérlet ára eltörpült a négy tagú osztály 328 millió koronás ára mellett, ugyanakkor a kísérlet eredményeként elkerülhető volt egy több mint 80 millió koronás csatahajó elvesztése torpedótalálat esetén.
 
  A kísérlettel kapcsolatban az első ismert dátum 1913. szeptember 9-e. Ekkor adott utasítást a tengerészeti osztály hadműveleti irodája (Operationskanzlei) a kísérlet előkészítésére.[25] Az utasítás tartalma nem derül ki, de valószínűleg az elkészítendő szekció, a céltárgy (Sprendobjekt) paramétereire, illetve a kísérlet végrehajtásának módjára vonatkozott. A tengerészeti műszaki bizottság (Marinetechnische Komitee) 1913 novemberére elkészítette a kísérlethez szükséges céltárgy 1:25 arányú tervrajzait.[26]
 
  A 450 tonna vízkiszorítású szekció hossza 7,875 m, szélessége 8,24 m, magassága pedig 11,22 m volt. Az ily módon elkészített céltárgy a 24 500 tonnás csatahajók egy, nagyjából a főborda környékén, valamelyik kazánház vonalában lévő, hat bordaköznyi hosszúságú szekcióját reprezentálta. Természetesen sem a céltárgy szélessége, sem a magassága nem terjedt ki a hajótest teljes szélességig, illetve magasságáig. A céltárgy szélessége nem érte el a hajótest szélességének az egyharmadát sem, de erre nem is volt szükség. A céltárgy az övpáncélt, illetve alatta a kettős hajóoldalt, a tartalék szén tárolóját, a torpedófalat, a páncélfedélzet külső, vízszintes, valamint ferde részét, illetve a páncélfedélzet ferde része alatt lévő szénraktárakat és 15 cm-es lőszerkamrát foglalta magában, az utóbbiakat a kazánháztól elválasztó vízmentes hosszanti válaszfalig, mely kb. 6,7 méterre volt a hajó külhéjától. E válaszfaltól kb. 1 méterre egy újabb vízmentes válaszfalat helyeztek el, ennek az lehetett a célja, hogy kiderüljön, a robbanás következtében bejut-e a víz a kazánházba. A kettős feneket még valamennyire e válaszfal vonalánál is jobban kivezették, az így kialakult párkányon helyezték el a céltárgy kiegyensúlyozására használt ballaszt egy részét. A céltárgy magassága is csak a páncélfedélzet feletti fedélköz magasságáig terjedt ki.[27]
 


 
A céltárgy (Sprengobjekt) vázlata, a torpedó-robbanófej, a robbanótöltetek, illetve a ballasztok elhelyezésével.

 

  A céltárgy üres tömege 133 tonna volt. Ehhez jött az övpáncél lemezeinek 61 tonnányi tömege, valamint az ellensúlyként felhasznált, a kettős fenék túlnyúló részén elhelyezett 51 tonnányi páncéllemez. Minden valószínűség szerint e célra nem rendeltek külön méregdrága páncéllemezeket, hanem valamilyen okból visszamaradt lemezeket használtak fel. A páncéllemezeket csak ideiglenes jelleggel rögzítették, alsó élüket egy szögvasból kialakított vályúba helyezték, míg felső élüket néhány konzol segítségével csavarokkal rögzítették. A kettős oldal és a torpedófal között 64 tonna szenet (brikettet) helyeztek el. A megfelelő merülést, illetve trimmelést 52 + 35 tonna ballaszt, valamint a kettős fenék celláiban 36 tonna, az övpáncél és a fő széntároló külső fala közt pedig 18 tonna víz biztosította.[28] A kísérlet végrehajtásáról felvett jegyzőkönyvben szó esik egy, a torpedófalban vágott, és páncélozott ajtóval lezárt szenelőnyílásról is, ennek azonban egyik terven sem látható nyoma, így a kialakítását csak a tervek elkészülte után rendelhették el.[29]
 
  A céltárgyon a víz alatti robbantási kísérletet eredetileg egy tengeri aknával akarták végrehajtani, melyet két pánt segítségével 4,2 méterre a vízvonal alatt közvetlenül a hajótestre csavaroztak volna. Sajnos az akna robbanótöltetének nagyságát nem ismerjük.[30] A tengerészeti osztály elnöki irodájának (Präsidialkanzlei) 1914. március 8-án kelt utasítása megváltoztatta ezt. Ez az utasítás több változtatást rendelt el, ezek közül messze a legfontosabb a robbantás végrehajtásának módjára vonatkozott. A márciusi utasítás értelmében azt már nem egy aknával, hanem egy 45 cm-es, 110 kg-os amonal[31] töltetű torpedó-robbanófejjel kellett végrehajtani. A torpedófejet egy ketrecben helyezték el, melyet két függőleges, a céltárgy oldalára erősített sínen, egy kézi csónakdaru segítségével lehetett leereszteni. Így a robbanótöltetet elegendő volt csak céltárgynak a kísérlet helyszínére való vontatása után elhelyezni, ami jelentősen csökkentette a balesetveszélyt. A robbanófejet nem pontosan a céltárgy középvonalában, hanem attól kicsit eltolva helyezték el. A kisebb változtatások közé tartozott például a függesztő szemek (10 db.) elhelyezése, melyek segítségével úszódaruval jóval egyszerűbb volt megemelni, illetve kiemelni a céltárgyat.[32]
 
  Mint említettük, lényegében az 1913. október 3-i közös minisztertanácson kapott zöld utat az új csatahajóosztály, azzal a kikötéssel, hogy a szükséges hitelt csak 1914 második felétől lehet folyósítani.[33] A haditengerészet vezetése az első két egység gerincfektetésének az időpontját 1914 végére, illetve 1915 elejére tervezte. Ahhoz, hogy ez tartható legyen, időben el kellett készíteni a részletes terveket. A TEGETTHOFF-osztály esetében is számtalan problémát okozott, hogy túl kevés idő állt a rendelkezésre a részletes tervek kidolgozására. Az utód osztály esetében döntő fontosságú volt a tervezett szekciókísérlet elvégzése ebből a szempontból, mivel annak esetleges nem kívánatos eredménye esetén újra kellett volna gondolni a hajótest belső felépítését, és a torpedófal, valamint a páncélfedélzet elhelyezését. Mint arról már szó esett, a végső variáns elfogadására július legelején került sor, így már rendkívül kevés idő állt rendelkezésre a részletes tervek elkészítésére. Igaz azonban az is, hogy alapjaiban a végső variáns lényegében megegyezett az 1913. áprilisi változattal.
 
  Egyelőre, újabb dokumentumok előkerüléséig továbbra sem tudjuk, hogy hol, mikor és mennyiért épült meg a céltárgy. A hol kérdésre a legbiztosabb a válasz: szinte teljesen bizonyos, hogy a polai Arzenálban, a haditengerészet hajóépítő műhelyében. A mikor kérdésre a legvalószínűbb válasz, hogy valamikor 1914 márciusa és május vége között, de lehet, hogy már valamivel korábban elkezdték. A korabeli építési árak ismeretében a céltárgy elkészítésének a költségei valószínűleg nem haladták a 300 ezer koronát.
 
  A magyar delegáció 1914. május 20-án, az osztrák delegáció május 28-án szavazta meg a rendkívüli hitelt. Nagyjából ekkor készülhetett el Polában a céltárgy is. A kísérlet végrehajtására az utasítást a polai Kikötőadmiralitás a június 6-án kelt 157. számú napiparancsában adta ki. A kísérlet célja, a márciusi változtatás alapján egy 45 cm L 5,5[34] torpedó-robbanófej csatahajó-szekcióra, illetve az abban elhelyezett különféle lőszerfajtákra való hatásának vizsgálata volt. Utóbbi célból a torpedófal belső részén fémszelencékben 16 különféle gyutacsot, valamint különféle robbanóanyagokból 0,1-0,1 kg-ot helyeztek el. A robbanófejet elektromos úton, a partról robbantották fel.[35]
 
  A kísérlet végrehajtását június 10-re tűzték ki. Délelőtt az Arzenál felszerelési igazgatósága a polai öbölrendszer kijáratának északi oldalán lévő Valmaggiore-öbölbe vontatta a céltárgyat az Arzenálból. Itt az öböl egy 25 méter mély pontján négy oldalról láncok segítségével lehorgonyozták, 3,1 km-re az öböl északkeleti oldalán fekvő, megfigyelőhelyül szolgáló mólótól, külhéjával a móló felé fordítva. A robbanófej elektromos gyújtása is a mólóról történt, két vezeték segítségével, mely közül az egyik tartalékként szolgált. A lehorgonyzott céltárgy átvizsgálása, illetve a robbanófej, valamint a gyutacsok és robbanóanyagok elhelyezése az előzetes tervek szerint délután 1 és 3 között történt volna, a robbantást délután 3-ra tervezték. Ezt végül valamivel előbbre hozták, a robbantást végül 2 óra 30 perckor hajtották végre. A tervek szerint a bizottság 2 óra 30-ra érkezett volna meg a mólóra, ezt is előbbre hozhatták, a nyolctagú bizottság előbb megérkezhetett. A lehorgonyzott céltárgy robbantásra való előkészítését, valamint a körzet biztosítását, illetve a helyi hatóságok értesítését az I. tengeri aknászparancsnokság (Seeminenkommando I.) végezte el. A robbantásról fényképfelvételek mellett a tengerészeti műszaki bizottság filmfelvételt is készített.[36]
 


 
A robbanás pillanata. A közel 70 méter magas vízoszlop alján a feketeséget a detonációban keletkezett szénpor okozta.

 

  A Maximilian Hilscher fregattkapitány, mint elnök vezette nyolcfős bizottság, melynek tagja volt Mladiáta János magyar mérnök is, megérkezte után az előzetes tervhez képest fél órával korábban, délután 2 óra 30 perckor végrehajtották a robbantást. A céltárgy a robbanást követően kb. 28 perc múlva elsüllyedt. Másnap, június 11-én búvár vizsgálta meg az elsüllyedt céltárgyat, melyről a ballasztként felhasznált, lazán felerősített páncéllemezek a robbanás következtében leestek. A horgonyláncok eloldása után a haditengerészet 240 tonnás úszódaruja segítségével a céltárgyat átvitték az öböl egy sekélyebb, 13 méter mély pontjára. Itt újra búvár vizsgálta át, majd a 240 tonnás úszódaruval június 15-én kiemelték, és a polai 22. sz. úszódokkban, a haditengerészet legnagyobb dokkjában[37] helyezték el. A bizottság itt tüzetesen átvizsgálta a céltárgy roncsát, számos fényképfelvételt, illetve skiccet készítve róla. A bizottság a vizsgálatokat követően július 3-án készítette el a jelentését,[38] melyet a mellékletben magyar fordításban közreadunk.
 
  Miután a tanulmány végén teljes terjedelmében olvasható a jelentés, csak röviden összefoglaljuk a főbb megállapításait. A robbanás átszakította a 17 mm-es külső, illetve a 10 mm-es belső héjazatot, egy kb. 16 m2-es léket ütve rajtuk a páncélfedélzet és a lengéscsillapító gerinc között. A külső és belső héjazat emellett szinte teljesen elvált a páncélfedélzettől. A robbanás ereje a belső héjazat és a torpedófal közt elhelyezett 64 tonna brikettből 25 tonnát elporlasztott, illetve kiszórt a léken keresztül. A torpedófal jól teljesítette feladatát, mindössze egy picit behorpadt, s megőrizte tömítettségét. A torpedófal belső oldalán elhelyezett lőszerek nem robbantak fel. A torpedófalon elhelyezett vízmentes, páncélozott ajtó nem szenvedett sérülést. A páncélfedélzet kettős oldalfalat felülről lezáró szakaszának alsó rétege ugyan részben levált, részben felgyűrődött, de a megmaradt felső lemez továbbra is szigetelt. A páncélfedélzet tartalék széntároló feletti szakasza megőrizte tömítettségét, csak enyhén deformálódott. Megállapítást nyert, hogy az ily módon konstruált torpedóvédelem megfelelt a vele szemben támasztott követelményeknek, mivel sikeresen megakadályozta a vízbetörést mind a hajó vízvonal alatti belső, mind a vízvonal feletti felsőbb részei irányába, a torpedófal, illetve a páncélfedélzet. Az eredmény rövid összefoglalása így hangzott: "A kísérlet eredménye alapján megállapítható, hogy egy hasonlóan konstruált hajót egy 45 cm-es L/ 5,5 110 kg-os amonal robbanófejes torpedó találata nem veszélyezteti, és a kb. 2°-os dőlés könnyedén kompenzálható."[39] Felmerülhet a kérdés, amire persze már soha nem kapunk választ, hogy az így kialakított torpedóvédelem egy 53 cm-es torpedó 200-250 kg-os robbanófejével szemben mennyire lett volna hatásos. A kísérlet időpontjában, illetve az első világháború idején legáltalánosabban elterjedt 45 cm-es torpedókkal szemben azonban kétségkívül megfelelő védelmet biztosított.
 


 
A céltárgy roncsa az úszódokkban. Jól megfigyelhetők a külső víznyomás hatására keletkezett deformációk.

 

  A dokkban lévő roncsról készült fényképeken látható nagyméretű deformációk, mint azt a jegyzőkönyv is megállapítja, az elsüllyedés után, a külső víznyomás hatására keletkeztek. Ennek alapján megállapítható, hogy a kazánházat reprezentáló hátsó, kb. 1 m széles rész, illetve a páncélfedélzet felett elhelyezkedő fő széntároló vízmentes maradt, mivel a külső víznyomás hatására oldalsó, illetve hátsó válaszfalaik jelentős deformációt szenvedtek, ami azt jelenti, hogy belül levegő volt. A fő széntároló és az övpáncél közötti, kb. 1,5 méteres sikátorba (Wallgang), illetve a torpedófal mögötti széntárolóba és lőszerraktárba bejuthatott a víz, mivel ezek oldalfalán nem láthatók benyomódások, tehát a külső víznyomást a belső víz nyomása ellensúlyozta. A sikátor esetében figyelembe kell venni, hogy az ballaszt céljából már eleve 145 cm magasan fel volt vízzel töltve, valamint a felső részén bizonyos mértékű deformáció látszik. Az ezt a részt két oldalról lezáró vízmentes válaszfal, a konstrukcióból adódóan (mivel csak 1,5 m széles volt) szilárdabb is volt, mint a fő széntároló oldalsó válaszfalai, melyeknek jól láthatóan a hosszanti válaszfalaktól távolabbi, középső része deformálódott jobban. A bizottsági jegyzőkönyv szerint a sikátor alatti páncélfedélzet, bár alsó rétege részben leszakadt, továbbra is tömített maradt. A torpedófal mögötti széntárolóba, illetve lőszerraktárba a víz egyértelműen nem a torpedófal felől, hanem az oldalsó válaszfalak alján jutott be, ami egy igazi hajó esetében nem következett volna be, ez csak a céltárgy konstrukciója miatt történt így. Ezt a vízbetörést minden valószínűség szerint a robbanás hatására meggyengült illesztések, illetve a külső víznyomás ezekre való hatása okozta, különösen a baloldali fal esetében. Mint a képeken látható, végül a kazánházat reprezentáló részbe is bejutott a víz, de csak azután, hogy a külső nyomás összenyomta a válaszfalakat, és az egyik alsó sarkon így kisméretű rés keletkezett. A vízmentes válaszfalakat ugyanis maximum 8-10 méter magas vízoszlop nyomásának elviselésére, nem pedig az elsüllyedés utáni 15-25 méter magas vízoszlopnak való ellenállásra tervezték.
 


 
A céltárgy roncsa az úszódokkban. A létra, illetve a két alak jól érzékeltetik a lék méretét. Felül látható a ledobott páncéllemezek helye, illetve a hat tartókonzolja.

 

  A kísérlet, mint azt a bizottság jelentésében megállapította, sikeresnek bizonyult, a tervezett csatahajó torpedóvédelme kiállta a próbát. Nem tudni, a kísérlet végrehajtói bontottak-e pezsgőt (ha volt egy kis eszük, vélhetően igen), mindenesetre erre a legalkalmasabb időpont június 15. lehetett. E nap délelőttjén helyezte el az úszódaru a céltárgy roncsát az úszódokkban, és a gyakorlott mérnökszemek számára valószínűleg már aznap kiderült, hogy a kísérlet sikerült. A 24 500 tonnás csatahajók végleges tervváltozatát ezt követően június 28-án nyújtották be, a tervek jóváhagyására július 2-án került sor.[40] Mindez még a jelentés hivatalos dátuma, július 3. előtt történt, a jóváhagyott tervek pedig a vízvonal alatti védelem tekintetében megegyeztek az 1913-as változattal. Ez pedig azt jelenti, hogy a kísérlet nem hivatalos eredményei jóval korábban ismertek voltak a haditengerészet vezetése előtt, és a vezetés is elégedett volt az eredménnyel: a torpedóvédelem konstrukciója, illetve a csatahajó végleges változata zöld utat kapott.
 
  Az eredményes szekciókísérlet végrehajtásával az osztrák-magyar haditengerészet nagy lépést tett előre a víz alatti védelem terén. Az már a sors fintora, hogy alig négy héttel a csatahajótervek jóváhagyása után a hadüzenetet követően gyakorlatilag megpecsételődött az új csatahajók sorsa, s így a költséges kísérlettel igazolt hatású torpedóvédelem gyakorlati megvalósítására nem került sor. Mint arról a bevezetőben szó esett, a kísérlet eredményei végül a háború után valamelyik győztes hatalom haditengerészetét gazdagították.
 

B i z o t t s á g i   j e g y z ő k ö n y v

  mely felvétetett a Kikötőadmiralitás 1914. június 6-i 157. sz. napiparancsa alapján
 
 
Jelenlévők:
Maximilian Hilscher fregattkapitány, mint elnök, a tengerészeti műszaki bizottság I. II. III. IV. és V. osztályainak,[41] az I. tengeri aknászparancsnokság, valamint az Arzenál felszerelési igazgatóságának és építésvezetőségének egy-egy képviselője.
 
 
Tárgy:
A haditengerészet parancsnoksága 1914. március 8-i rendelete szerinti robbantási kísérlet elvégzése.
 
 
A kísérlet végrehajtása:
A megfelelő ballaszttal ellátott céltárgyat folyó év június 10-én délelőtt a Valmaggiore-öbölbe[42] vontatták, és négy oldalról, a külhéjával a part felé fordítva lehorgonyozták.
 
A robbanásnak a lőszerkamrában elhelyezett lőszerekre gyakorolt hatásának megállapítása végett a haditengerészet hadműveleti irodája utasításának megfelelően az aknafal belső oldalán fémszelencék lettek felerősítve, a következő lőszerfélékkel megtöltve: 4 db. durranóhigany gyutacs, 4 db. toluol robbantógyutacs, 4 db. gyutacs, 0,1 kg ekrazit, 0,1 kg száraz lőgyapot, 0,1 kg 50 % amonal, 4 db. ólomsav gyutacs, 0,1 kg M. 97/a, 0,1 kg M. 97/b, 0,1 kg M. 97/f és 0,1 kg M. 97/h lőpor.
 
Egy ketrecben elhelyezett, két elektromos gyújtóvezetékkel (az egyik mint tartalék) ellátott, 45 cm-es 110 kg 30 %[43] amonallal töltött torpedó-robbanófej két vezetősín segítségével került leeresztésre 4,2 méterrel a vízvonal alá.
 
A robbantás délután 2 óra 30 perckor történt meg.
 
 
A robbanás hatásai
 
A. Általános
A vízoszlop kb. 70 méteres magasságot és 29 méteres szélességet ért el. A vízoszlop alsó részén látható feketeséget a robbanás következtében keletkező szénpor okozta.
 
A céltárgy a robbanás után valamelyest a robbanás centruma felé megdőlt, majd fokozatosan ismét kiegyenesedve kb. 28 perc alatt elsüllyedt.
 
Mint a június 11-én búvár által végzett vizsgálat megállapította, a rögzítő láncok sértetlenek maradtak, és a céltárgy egyenesen állt, nagyjából a lengéscsillapító gerincig[44] az iszapba süllyedve.
 
A ballasztként felhasznált, csak lazán felerősített 6 páncéllemez a robbanás következtében leszakadt a helyéről.
 
Miután a rögzítések eloldásra kerültek, a víz alatt kb. 230 tonna nehéz céltárgy a 240 tonnás úszódaru segítségével átkerült az öböl egy sekélyebb (13 m) részére, ahol újabb búvár általi átvizsgálás következett, majd június 15-én délelőtt az említett daru segítségével a 22. sz. dokkban helyezték el.
 
Az aknafalon elhelyezett említett robbanóanyagok sértetlenek maradtak.
 
A robbanás nyomása által nagyrészt szétporlasztott szénből (brikett[45]) kb. 25 tonna kiszóródott, és kb. 2 tonna a kettős fenék celláiba préselődött.
 
 
B. A kötőelemek deformációi
 
A robbanás közvetlen hatásai a következők voltak
 
1. A külső héjazaton (17 mm) és a belső héjazaton (10 mm) a robbanás centrumából a lengéscsillapító gerinc felé keskenyedő, felfelé erősen szélesedő, a páncélfedélzet vonaláig terjedő, kb. 16 m2 felületű lék keletkezett, erősen kihajló, cakkozott peremmel, mély repedésekkel, és részlegesen szétnyílt illesztésekkel.
 
A fentieken túl a teljes külső és belső héjazat a lengéscsillapító gerinctől a páncélfedélzetig benyomódott, és a páncélfedélzettől szinte teljesen elvált, valamint a páncélfedélzet alsó rétegének egy darabja is levált.
 
A belső héjazat vízszintes részén a robbanás centrumával szemben egy kb. 1 m2-es lék keletkezett, melyből egy széles repedés nyúlik ki, egészen az aknafalig.[46] E nyíláson keresztül szén préselődött a kettős fenék alatta fekvő celláiba.
 
 
2. Az aknafal, egy kis horpadástól (max. 48 mm) eltekintve érintetlen maradt, a baloldalon lévő csavarok és a jobboldalon lévő szegecsek nem szenvedtek sérülést.
 
A 2 - 2 1/2 bordaközben beépített kifelé nyíló páncélozott ajtó[47] semmilyen deformációt nem szenvedett.
 
 
3. A széndepó felett a páncélfedélzet is megőrizte a tömítettségét, mindössze 80 mm-nyire púposodott ki fölfelé.
 
Az 1. pontban említett leválás körzetében a külső párkányon lévő vízszintes páncélfedélzet alsó rétegének egy kis része maradt meg, mind a csavarok, mind a szegecsek a felső, még szigetelő lemezbe nyomódtak, míg az alsó lemez felgyűrődött.
 
A páncélfedélzet ferde része nem szenvedett semmilyen deformációt.
 
 
4. A széndepó körzetében lévő fedélzeti gerendák elgörbültek, a felső könyökvasak közül az egyik teljesen kiszakadt, és kiesett, négy csak az aknafalról, egy pedig a gerendáról is levált.
 
A 11 alsó könyökvas közül 8 a felerősítő vasakkal együtt az aknafalról, 4 pedig a belső héjazatról levált.
 
 
5. A válaszfalak a széndepó körzetében kifelé deformálódtak, a robbanás centrumától jobbra lévő, attól távolabb eső B válaszfal - valószínűleg a vastagabb szénréteg nagyobb nyomatéka miatt - 320 mm-re, míg a válaszfal 75 mm-re púposodott ki.
 
Ezt erősíti, hogy a jobbra lévő fedélzeti gerendák és könyökvasak nagyobb deformációt szenvedtek.
 
 
6. A lengéscsillapító gerinc lefelé nyomódott, hosszirányban meggörbült, a felső tartóprofilja leszakadt.
 
 
7. A bordáknak az aknafalra támaszkodó gerinclemezei a széndepó alatt sértetlenek maradtak, míg a depó alatti hossztartóhoz erősített borda-gerinclemezek, valamint maga a hossztartó erősen deformálódott.
 
 
8. A többi, a fotókon látható befelé történő deformáció a süllyedés közben, a külső víznyomás hatására keletkezett.
 
Ezt a véleményt erősítik meg a következő megfigyelések:
 
a. A robbanás után kb. fél órával még mindig látható felső része a céltárgynak nem mutatott semmilyen deformációt, míg a kiemelés után a válaszfalakon, a fedélzeti lemezen és a hátfalon nagy nyomás hatására keletkező benyomódások és deformációk voltak láthatók.
 
b. A fényképeken is látható behajlása a támaszgerendáknak.
 
c. A céltárgynak a robbanás után sértetlenül maradt részei csak kismértékben vesztettek a vízmentességükből - ezért nem süllyedt el azonnal - ; így amikor a tartalék felhajtóerő elfogyott, és a céltárgy elsüllyedt, az elengedett szigeteléseknél nem tudott elég gyorsan befolyni a víz, így a levegővel telt részekben a belső nyomás kisebb volt, mint a külső víznyomás, melynek deformáció lett a következménye.
 
A céltárgy, mely további kísérletekre már nem volt alkalmas, lebontásra került.
 
 
Összefoglalás
 
A kísérlet eredménye alapján megállapítható, hogy egy hasonlóan konstruált hajót egy 45 cm-es L/ 5,5 110 kg-os amonal robbanófejes torpedó találata nem veszélyezteti, és a kb. 2°-os dőlés könnyedén kompenzálható.
 
 
Pola, 1914. július 3.
 
Vrba főmérnökKaplan főmérnökMladiata mérnök
Wassich sorhajóhadnagySüss sorhajóhadnagyZipperer sorhajóhadnagy
Hirsch korvettkapitány

Elnök: Hilscher fregattkapitány

* Szerző köszönettel tartozik Dr. Balogh Tamás úrnak a 2008-as magyar Szent István expedíció eredményeit tartalmazó jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátásáért, valamint a torpedók ütötte lékekről, illetve a hajó elsüllyedésének okairól folytatott szóbeli konzultációért.
 
 
  1 Lothar Baumgartner - Erwin Sieche: Die Schiffe der k. u. k. Kriegsmarine im Bild. Band 2. 1896-1918. Wien, 2001. 250. o.
 
  2 A torpedók fejlődését jól mutatják a következő adatok. A Whitehead 45 cm M/91 torpedó 541 kg-ot nyomott, 89 kg-os robbanófejjel, sebessége 500 méternél 31 csomó, 800 méternél 28 csomó volt. Az 1914-ben készült Whitehead 45 cm-es A/470 torpedó 830 kg volt, 150 kg-os robbanófejjel, sebessége 2000 méternél 38 csomó, 6000 méternél 25,5 csomó volt. A legnagyobb osztrák-magyar torpedó, az 53 cm-es Whitehead A/408 1666 kg volt, 215 kg-os robbanófejjel, sebessége 7000 méternél 31,5 csomó, 10 000 méternél 28 csomó volt.
 
  3 Jon Tetsuro Sumida: A Matter of Timing: The Royal Navy and the Tactics of Decisive Battle, 1912-1916. In: Journal of Military History 2003/I.
 
  4 Erwin Sieche - Lothar Baumgartner - Georg Pawlik: Die Radetzky-Klasse. Graz, 1984. 5. o.
 
  5 KA MS/PK (Kriegsarchiv, Wien, Marinesektion/Präsidialkanzlei) 1909. I-4/9 1632
 
  6 Dr. Balogh Tamás: Jelentés a "Szent István" csatahajónál 2008. szeptember 30. és október 5. között lefolyt expedíció eredményeiről. 2008. (A továbbiakban Dr. Balogh) 22-23. o.
 
  7 Nem ismerjük a MAS-ok által kilőtt torpedók robbanófejének pontos adatait, ezek valószínűleg 90-100 kg-os töltetűek lehettek. A VIRIBUS UNITIS-on az olasz búvárok 2 db. 175 kg-os mágneses töltetet helyeztek el.
 
  8 Dr. Balogh 19. o.
 
  9 Figyelembe véve a kazánok által elfoglalt helyet, ez hozzávetőlegesen 150-200 m3 víz beáramlását jelenti 20 perc alatt.
 
10 Dr. Balogh 14. o., valamint MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 37. d.
 
11 Dr. Balogh 20. o.
 
12 Dr. Balogh 21. o.
 
13 A páncélfedélzet a TEGETTHOFF-osztályon Siemens-Martin acélból készült, míg a tervezett csatahajóknál ez úgynevezett speciálacél lett volna.
 
14 Prasky, Friedrich: Die Tegetthoff-Klasse. Wien, 2001. 233 oldalán lévő rajz.
 
15 MMKMA (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívuma) Mladiáta-gyűjtemény 13. d. "24 500 T Schlachtschiff"
 
16 Uo.
 
17 A hajó külső lemezei 17 mm, belső lemezei 10 mm vastagok lettek volna, anyaguk Siemens-Martin acél (szilárdság 44-50 kg, nyújthatóság 20 %). A TEGETTHOFF-osztály esetében a külső lemezek 16 mm vastagok voltak.)
 
18 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 13. d. "24 500 T Schlachtschiff"
 
19 A vízmentes válaszfalakba vágott ajtók elhagyása nem csak német találmány volt. A vízmentes ajtók veszélyeire más haditengerészetek is felfigyeltek. Egyrészt, ezek gyengítették a falak szerkezetét, másrészt, ha valami hiba vagy hanyagság folytán nyitva maradtak, a válaszfalak fabatkát sem értek. A britek első így épült csatahajói a LORD NELSON és az AGAMEMNON voltak. A személyzet persze nem szerette, mert a hétköznapi életben roppant kényelmetlen volt.
 
20 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 13. d. "24 500 T Schlachtschiff" "Schwimmfähigkeit und Stabilität" c. fejezet
 
21 A trónörökös ezt mondta állítólag Hausnak: "nem szabad megmondani, egyszerűen csak építeni kell". Paul G. Halpern: Anton Haus. Österreich-Ungarns Großadmiral. Graz, 1998. (Halpern) 112. o.
 
22 Amikor Haus Wenzel Zaleski osztrák pénzügyminiszter támogatását kérte áprilisban a költségek megszavazása előtti építéshez, az úgy érezte, mintha "fejbe találta volna egy tetőcserép". Halpern 102. o.
 
23 KA MS/PK 1914. XV-7/7 1035
 
24 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 13. d. "24 500 T Schlachtschiff"
 
25 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Program zum Sprengversuch" Az utasítás eredeti száma OK/MS Nr. 3362. A hadműveleti irodát 1885-ben hozták létre, haditengerészeti vezérkari feladatok ellátására, csak egy valódi vezérkarnál jóval alacsonyabb státuszban. Feladatkörét 1913 nyarán a tengerészeti parancsnoki iroda (Marinekommandokanzlei) vette át, ettől kezdve szűkebb hatáskörrel működött tovább.
 
26 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Projekt eines Sprengobjektes"
 
27 Uo.
 
28 Uo.
 
29 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Kommissionprotokoll"
 
30 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Projekt eines Sprengobjektes"
 
31 Amonal (ammonal): ammónium-nitrát, TNT és alumíniumpor nagyjából 67:22:11 arányú keveréke, detonációs sebessége 4400 m/s. Elsősorban ipari célokra használt robbanóanyag.
 
32 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d.
 
33 1913-ban döntés született, hogy a Monarchia áttér a január-decemberi pénzügyi évről a július-június pénzügyi évre. Így pénzügyi szempontból 1914 első fele csonka év lett.
 
34 Az L után következő szám a torpedóknál a lövegekkel ellentétben nem a kaliberhosszat, hanem a torpedó méterben megadott hosszát jelenti.
 
35 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Program zum Sprengversuch"
 
36 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Program zum Sprengversuch", "Kommissionprotokoll"
 
37 A 22. szám a dokk 22 000 tonnás emelőképességére utal. E dokk szolgált a RADETZKY- és a TEGETTHOFF-osztályok dokkolására, illetve emelőképességének 23 200 tonnára való fokozása után a 24 500 tonnás csatahajókéra. A tervezett csatahajók vízkiszorítása készletek nélkül, de még nem veszélyesen instabil állapotban 23 107 tonna lett volna.
 
38 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 25. d. "Kommissionprotokoll"
 
39 Uo.
 
40 MMKMA Mladiáta-gyűjtemény 13. d. "24 500 T Schlachtschiff"
 
41 A műszaki bizottságnak összesen nyolc osztálya volt. Az I. volt a hajóépítési, a II. a hajógépészeti, a III. a fegyverzeti, a IV. az elektromos osztály.
 
42 Valmaggiore-(Valle Maggiore-)öböl: A polai-öbölrendszer kijáratának északi oldalában lévő öböl.
 
43 A 30 % a robbanóanyag víztartalmára utal.
 
44 Lengéscsillapító gerinc (Rollkiel): Az oldalirányú dülöngélés csillapítását szolgáló, a hajótest vízvonal alatti részére kétoldalt kb. 45o-os szögben, nagyjából a kazán- és gépház vonalán felszerelt uszonyszerű álgerinc.
 
45 A haditengerészet ekkor már régóta szén helyett brikettet használt első vonalbeli hajóin, mivel az már eleve ideális méretű szemekből állt, nem kellett a szenet a kazánházban a belapátolás előtt még fölaprózni, ami sok szénpor keletkezésével járt. L. Vorschrift für die Instandhaltung und den Betrieb der Damfkessel und Dampfmaschinen auf Schiffen. Laibach 1909.
 
46 Aknafal (Minenschotte): így nevezték a torpedófalat, eltérően a Popper-féle Minenbodentől (aknafenék).
 
47 Valószínűleg itt valójában nem hagyományosan nyíló, hanem zsilipszerűen nyíló csúszó ajtóról volt szó. Az ajtó egyik rajzon sem látható.
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2011, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat