Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Veperdi András:
Fejezetek a cs. és kir. rombolók világháborús tevékenységéből

 

I. Bevetés az olasz partok ellen 1915. május 24-én

  1915. május 23-án éjfélkor hadiállapot állt be Olaszországgal, és még ugyanabban az órában az egész flottával együtt kifutott a TÁTRA-osztály valamennyi rombolója is. A TÁTRA és a CSEPEL Manfredonia kikötőjének bombázását kapta feladatul. Igen sötét éjszaka volt és az időnkénti esőpászmák miatt a láthatóság szinte nullára csökkent. Ekkor hirtelen egy nagy árnyék bontakozott ki az éjszakából és egy hang rákiáltott a CSEPEL-re. "Chi siete voi? (Kik vagytok?)" Pitamic sorhajóhadnagy azonnal válaszolt: "Sono io INDOMITO! (Az INDOMITO /egy olasz romboló/ vagyok)." Odaát felcsengett a gépházi parancsjelző készülék csengője, és az árnyék abban a tudatban távozott, hogy az INDOMITO rombolóval találkozott.

  A kötelék 04.15-kor érkezett meg Manfredonia elé. A kikötőben nem találtak ellenséges hajóegységeket, de a ködben nem tudták pontosan beazonosítani a parti katonai célpontokat. Ekkor egy evezős csónak közeledett a hajókhoz és a gazdája gyümölcsöket és élelmiszereket kínált eladásra. Vukovič korvettkapitány gyorsan kikérdezte a csónakost, hol a pályaudvar, a jelzőállomás, merre vannak a gyárak, azután barátságosan figyelmeztette: "Most pedig jó lesz elevezni, mert egy kicsit bombázni fogunk!" Háromnegyed órás bombázással végrehajtották a feladatukat, majd elindultak a Vieste előtti találkozási pont felé, ahol a HELGOLAND cirkálóval, valamint a LIKA és az ORJEN rombolókkal kellett egyesülniük.

  A HELGOLAND mely 4 óra 38 percig Barlettát bombázta, két közeledő olasz rombolót észlelt. Azonnal tűz alá vette a rombolókat, melyek közül az egyik délkelet felé fordulva a nagyobb sebessége révén el tudott menekülni, míg a másik, a TURBINE Vieste felé igyekezett, hogy ott találjon menedékre. A HELGOLAND üldözőbe vette. A szintén Vieste felé tartó TÁTRA és CSEPEL 05.10-kor észlelte a velük párhuzamos irányban haladó rombolót, melyet először a sajátjuknak véltek. A HELGOLAND rádióüzenetéből azonban megtudták a valóságot. A rádióüzenet a szintén a körzetben tevékenykedő LIKA és ORJEN rombolóknak szólt, melyek a helyszín felé fordultak.

  A TÁTRA és a CSEPEL 05.45-kor tüzet nyitott, amit az olasz hajó azonnal viszonzott. A TURBINE helyzete azonban reménytelenné vált, mert a cs. és kir. hadihajók minden irányból körülfogták. Az ütközetnek erről a szakaszáról von Jordanis fregatthadnagy a LIKA-ról a következőket jelentette:

  "Az ütegemmel 5200 méterről nyitottunk tüzet, és néhány sorozat után belőttük magunkat. Mi ketten (ti. a LIKA és a TURBINE) párhuzamos irányban haladtunk 30 csomó sebességgel, míg messze mögöttünk, az ellenfél sodorvonalában száguldott előre a TÁTRA és a CSEPEL. Ekkor egy 7 cm-es gránát eltalálta a TURBINE kazánházát. Fekete füst és gőz lövellt az ég felé, a hajó futása lelassult."

  Nem sokkal ezután a TÁTRA is eltalálta az ellenséges hajó fedélzetét, egy 10 cm-es gránát pedig a gépházba csapódott és tönkretette a főgépét. A TURBINE lelassult, majd megállt. Parancsnoka, a fején sebet kapott Bianchi korvettkapitány kitűzette a fehér lobogót. A tisztikar és a legénység a füsttől feketén állt a fedélzeten, míg körülöttük véres rongyok és sebesültek hevertek szanaszét. A cs. és kir. rombolók kimentettek 35 főt, közöttük a parancsnokot, majd a TÁTRA tíz gránátot lőtt a TURBINE vízvonalára, illetve a LIKA egy torpedót küldött az oldalába és az olasz romboló elsüllyedt.

 

II. Támadás Porto Corsini ellen 1915. május 24-én

  Az Olaszországgal való háború kitörésekor, 1915. május 23-án 20.00-kor a flotta része-ként Polából kifutott a NOVARA-csoport, hogy részt vegyen az olasz partok elleni általános hadműveletben. A csoportot a következő egységek alkották: a NOVARA cirkáló (Horthy Miklós sorhajókapitány), a SCHARFSCHÜTZE romboló (Bogumil Nowotny korvettkapi-tány), továbbá a 78 T (Johann Rössel sorhajóhadnagy), a 79 T (Hans von Waldthurm sorhajó-hadnagy), a 80 T (Karl von Rastburg sorhajóhadnagy) és a 81 T (Wolfgang Suppantschitsch sorhajóhadnagy) torpedónaszádok. A feladatuk az volt, hogy támadást hajtsanak végre Porto Corsini, Ravenna előkikötője ellen. Másnap, 24-én hajnali 3-kor a SCHARFSCHÜTZE levált a kötelékről, hogy behatoljon a kb. 30 m széles, 1200 m hosszú csatornába, hogy elpusztítsa az ott talált naszádokat, tengeralattjárókat és katonai objektumokat. A csatorna szélességénél több mint kétszer hosszabb romboló nem tudott volna megfordulni, így farral előre hatolt be a csatornába, majd a feladata végeztével így orral kifelé indult vissza. Az akcióról a SCHARFSCHÜTZE parancsnoka a következőket jelentette:

  "Már a csatornába való teljes sebességgel hátrafelé történő behatolás sem jelentett könnyű feladatot. A csatornáról nem volt sem pontos leírásom, sem tengeri térképem, és a bejárat alakzatát sem ismertem. A gyenge hajnali derengésben (03.10) csak véletlenül találtam meg a bejáratot jelző két kis jelzőfény oszlopát, persze fények nélkül. A bejáratot innen két kőgát határolta, melyek mintegy 700 méterre nyúltak be a lapos parttól a tengerbe.

  Mivel a csatornában nem tudtam megfordulni, hátrálva kellett behajóznom oda. Amikor a gátak között sikeresen bejutottunk két riasztólövés dördült el a városkában. A csatornában sem torpedónaszádokat, sem tengeralattjárókat nem találtam, csupán két vitorlás bárkát. (Ezeket visszafelé ágyútűzzel elpusztítottam.) Előttünk 1200 méternyire, a csatorna déli oldalán állt a kétemeletes kupolás jelzőállomás. Ezt vettem tűz alá. Ekkor egy távolabbi laktanyá-ból kb. 50 katona rohant felénk csatárláncban és egy futóárokból gyalogsági tüzet kaptunk. A rohamozókra mintegy 800 m távolságból gépfegyvertüzet nyitottam. A csatorna északi oldaláról egy közepes méretű ütegből váratlanul ránk lőttek. A szerencsénkben bízva lassú menetben haladtam tovább. Megemlítek még egy lényegtelen, de jellemző apróságot: egy olasz tengerész altiszt kiugrott a csatorna partjára és ezt ordította: "Cosa volete? (Mit akartok?) ekkor egy olasz gránát csapódott be előtte, amitől térdre esett.

  Azután megélénkült a közvetlen környezetünk. Az ellenség a kis házikók sarkait-végeit fedezékül használva heves lövöldözésbe kezdett. A partról ugyan elűztük őket, de ki voltunk téve a láthatatlan üteg tüzének. Egy lövedék súrolta az antenna árbocát, de a legtöbb gránát körülöttünk csapódott a vízbe, vagy a csatorna partján robbant és homokkal szórta be a hajónkat. Elértük a csatorna végét, ahol az elágazik Ravenna felé, de nem láttunk ellenséges hajókat. Ekkor egy másik üteg is tűz alá vett bennünket, és ezért félerővel kifelé hajóztunk. A hátsó lövegünk lassan, pontos irányzással lőtte a jelzőállomás fénykibocsátó berendezéseit. Az első ágyú és az oldalsó lövegek a futóárkokat és néhány katonai objektumot vettek célba. 04.30-kor értük el a csatorna kijáratát, majd a nyílt tengert és csatlakoztunk a NOVARA-hoz. A harc a csatornában 1 óra 10 percen át tartott. Leadtunk 126 lövést az ágyúkból, 910-et a gépfegyverekből és puskákból, valamint 50-et a pisztolyokból. A tüzelést 04.45-kor szüntettük be. Sem ember, sem anyagi veszteségünk nem volt."

  Azután a romboló a 80 T torpedónaszád kíséretében hazaindult.

 

III. Az olasz partok elleni további támadások

  Az olasz hadüzenet után a teljes flotta állományával végrehajtott rajtaütést követően, melynek célja az Isonzó frontra felvonuló olasz haderők késleltetése volt, a cs. és kir. hadiflotta könnyebb egységei több bevetést hajtottak végre az olasz partokon lévő katonai objektumok és közlekedési létesítmények ellen. A rombolók, a torpedónaszádokkal együtt állandó résztvevői voltak ezeknek az akcióknak, melyekben időnként a cirkálók is részt vettek, de a sorhajók és a csatahajók, egy-két kivételtől eltekintve, már nem. Ennek az volt az oka, hogy a nehéz hajóegységek megfelelő biztosítására nagy erőket kellett volna összevonni, ami pedig azt jelentette, hogy a kísérő erők elvezénylése következtében más, stratégiailag fontos utánpótlási feladatokat kellett volna elhalasztani. A partok elleni támadások mellett a rombolók a flotta repülőgép bevetéseit is támogatták. A következőkben néhány, főként a rombolók által végrehajtott támadás, illetve repülőgép biztosítási akció rövid ismertetése következik.

  1915. július 2-án éjszaka az olaszok megszállták az Adria közepén magányosan álló Pelagosa-szigetet. A szigeten állomásozó 6 fő katona fogságba esett.

  1915. július 28-án a Pelagosa elleni bevetésre futott ki az I. Torpedó Flottilla (SAIDA cirkáló, CSEPEL, TÁTRA, BALATON, LIKA, ORJEN, TRIGLAV rombolók, valamint 2 torpedónaszád), továbbá a HELGOLAND cirkáló. A hajnali szürkületben a sziget elé érkező cirkálók 12 csónakot bocsátottak vízre, melyekben 4 tiszt és 104 tengerész indult a part felé. A megszálló olaszok heves tűz alá vették őket, de viszonylag csekély veszteséggel sikerült partra szállniuk. Bayer sorhajóhadnagy, a partraszálló osztag parancsnoka a következőket jelentette az akcióról:

  "Minden lehetséges fedezéket kihasználva nyomultunk előre. Az olasz állásokat ügyesen, csaknem láthatatlanul, kevés célpontot nyújtva építették ki. Odakiáltottam az embereimnek, hogy takarékoskodjanak a lőszerrel. Az előrenyomulás különösen jól haladt a balszárnyon Gläser fregatthadnagy vezetésével. Elérte az utat, és már csak 20 lépésre volt az ellenséges ágyúállástól. Az Obwurzer fregatthadnagy által vezetett jobbszárny is messze előrenyomult, és az előttem elhelyezkedő lövészárok oldalába került. Egyes matrózok már hátulról lőtték a lövészárkot, mire az olasz legénység a hátsó állásba menekült.

  Hirtelen kinyíltak a világítótorony ablakai, és erről az oldalról is tüzet kaptunk. Embe-reim egy része viszonozta a tüzet, és láttam, amint a torony erkélyéről egy eltalált katona a torony melletti ház tetejére esett, majd onnan többször átfordulva a mélybe zuhant. Jeleztem a cirkálóknak, és azok 500 m távolságból ágyútűz alá vették a világítótornyot. Ezzel csaknem egy időben, az előttem lévő árokba is gránátok csapódtak be. Ebben a pillanatban a CSEPEL rombolón felhúzták a "9X" jelzést (Vállalkozást azonnal abbahagyni és bevonulni!) Éppen kiadtam a "szuronyt szegezz" parancsot, melyet vissza kellett vonnom. A LIKA zárótüzében veszteség nélkül értük el a partraszállási helyünket. Az ellenség sehol sem nyomult utánunk. Veszteségünk 3 halott és 8 sebesült.

  Az ütközetben kb. 60 fő vett részt, a többi hátramaradt a 12 csónak és a partra leszállított sebesültek védelmére."

  A sziget parancsnoka, Da Zara fregatthadnagy rövidített jelentése: "A hajók nagyon hevesen tüzeltek. Az első találatok szétrombolták a rádióállomást. Az ellenség zöme csakha-mar a 3. sz. lövészárok előtt állt. Egy csapat merész osztrák elérte a Stara Vlaka felé vezető utat, és gyorsan a rádióállomás felé nyomult... Az ütközetben 2 súlyos és számos könnyebb sebesültünk volt, akiket a következő napon Brindisibe szállítottunk."

  Eközben a BALATON egy tengeralattjáró periszkópot észlelt, és azonnal tűz alá vette. Már az első sorozat talált, és a periszkóp eltűnt. A tengeralattjáró kilőtt egy torpedót, mely a felszínen futott a BALATON felé, de a romboló egy 7 cm-es ágyúból leadott lövéssel megsemmisítette azt.

  Vukovics fregattkapitány attól tartva, hogy a viszonylag gyenge partraszálló különítmény csak nagy áldozatok árán tudná leküzdeni a láthatóan erős olasz megszálló erőket a jól rejtett, kibetonozott lövészárkaiban, 05.45-kor kiadta a visszavonulási parancsot.

  1916. február 3-án a következő hajókból álló kötelék indult az olasz partok katonai jelentőséggel bíró célpontjai ellen: a SANKT GEORG páncélos cirkáló, a HELGOLAND cirkáló, a WILDFANG romboló, a 83 F, a 87 F és a 88 F torpedónaszádok. A tűzcsapásokat a két cirkáló hajtotta végre Ortona és San Vito pályaudvara és az Ariello hídja ellen. A hajók lövegei nagy károkat okoztak a vasúti berendezésekben, és néhány raktár is kigyulladt. Előfordult egy szinte egyedülálló eset is, ugyanis a partvédő ütegek mellett egy olasz páncélvonat is tűzharcba keveredett a hadihajókkal. Az ellenség tüze pontatlan volt, és a hajók sérülés nélkül tértek vissza a bázisukra.

  Az USKOKE és a STREITER rombolók 1916. június 22-én este kifutottak a sebenicoi bázisukról, hogy támadást intézzenek az olasz partokon Giulia Nova katonai célpontjai ellen. A rombolók másnap hajnalban érkeztek a Tronto folyó torkolatához, ahol tüzérségi tűzcsapást mértek az ipartelepre és a vasúthálózatra, ahol egy vasúti szerelvény is kigyulladt. A sikeres rajtaütés után a két hajó sérülés nélkül tért vissza Sebenicoba.

  A rombolók 1916. augusztus 2-án hajtották végre következő támadásukat az olasz partok ellen. A Cattarói-öbölből előző este kifutó WILDFANG és WARASDINER augusztus 2-án hajnali 5-kor Molfettához érkezett és fél órán át bombázta a kikötőt és a gyárakat. A feladat sikeres végrehajtása után csatlakoztak a közben a biztosításukra odaérkezett öreg ASPERN cirkálóhoz és a 80 T, illetve a 85 F torpedónaszádokhoz, és elindultak hazafelé. Ekkor északi irányban füstoszlopokat észleltek. Attól tartva, hogy az ellenség elvághatja a hazafelé vezető útjukat, teljes erővel a Cattarói-öböl felé vették az irányt, de az ASPERN sebessége jóval alatta maradt az ellenséges cirkálók sebességének. A WILDFANG és a WARASDINER tűzharcba keveredett az odaérkező ABBA rombolóval, amire később az ASPERN is tüzet nyitott. Az ABBA kitért a túlerő elől, és ezután az ASPERN a közeledő francia rombolóköteléket vette tűz alá 12 cm-es lövegeivel. A BORY, a BISSON, az ARDENTE és az IMPAVIDO a tüzet viszonozva arra törekedett, hogy a cirkáló és a rombo-lók közé beékelődve szétválasszák a köteléket. Az ASPERN visszafordult és a rombolókkal együtt folytatta az ütközetet. A két ellenséges kötelék párhuzamosan haladva lőtte egymást, de az ellenfélhez közben csatlakozott a NINO BIXIO és a LIVERPOOL cirkáló. A cs. és kir. hajócsoportnak sikerült komolyabb sérülések nélkül áttörnie, és az ellenség a tüzelést beszüntetve visszafordult.

  A WILDFANG romboló egy négy teherhajóból álló konvojt kísért 1916. június 15-én Antivariból San Giovanni di Meduaba. Este a dulcignói jelzőállomástól azt az értesítést kap-ták, hogy a Bojana-torkolat előtt négy ellenséges torpedónaszádot észleltek. A romboló parancsot adott a konvojnak a visszafordulásra, majd ezután San Giovanni di Meduatól északra három olasz torpedónaszádot pillantott meg. A WILDFANG tüzet nyitott és délnyugati irány-ba űzte a naszádokat. Az olaszok is visszalőttek, de csupán egyetlen találatot értek el, amely tönkretette a romboló antennáját. Ezalatt San Giovanni di Medua kikötőjébe behatolt két MAS torpedónaszád, de nem sikerült kilőni a torpedóikat, ugyanis a partvédő tüzérség elkergette őket.

  1917. július 28-án három romboló és négy torpedónaszád biztosította 21 tengerészeti repülőgép támadását az olaszországi Grado ellen. A tengeren kellett őrjáratozniuk, hogy adott esetben segítséget nyújtsanak a sérült, és vízre leszálló repülőgépeknek. Ilyen tevékenységre szerencsére nem került sor, de egy tengeralattjáró támadást intézet a TURUL romboló ellen. Az ellenség által kilőtt torpedó azonban elhibázta a TURUL-t.

  1917. szeptember 29-én a TURUL, VELEBIT, HUSZÁR és STREITER rombolók, és a 90 F, 94 F 98 M torpedónaszádok biztosították a Ferrarát támadó vízirepülőgépeket. A kötelék a tengeren összetalálkozott a SPARVIERO, ABBA, ORSINI, ACERBI, STOCCO, AUDACE, ARDENTE és az ARDITO olasz rombolókkal, és kis távolságból tűzharcba keve-redtek egymással, mely során még jobban megközelítették egymást (2000 m-re). Az olasz vezérhajónak a SPARVIERO-nak egy súlyos károkat okozó találat miatt ki kellett állnia a csatasorból, és ekkor a többi is felhagyott az ütközettel és visszavonult. A VELEBIT egy találat után kigyulladt és tönkrement a kormányberendezése is. A STREITER vontába vette, de ekkor két olasz romboló rájuk csapott és 1000 méterre megközelítette őket. A két romboló és a torpedónaszádok ágyútűzzel visszafordulásra kényszerítette az olaszokat, és a cs. és kir. kötelék azután esemény nélkül hazatért.

  A DINARA és a STREITER 1917. október 19-én biztosította négy torpedónaszád kíséretében az Ancona ellen támadó repülőket.

  1917. október 25-26-án a HUSZÁR és a RÉKA öt torpedónaszáddal hajtott végre hasonló támogatási feladatokat.

Ugyanezen év október 31-én a STREITER, a DINARA és a VELEBIT rombolók futot-tak ki az olasz partok elleni bevetésről visszatérő repülőgépek támogatására.

  1917. november 2-án a DINARA romboló cirkált három torpedónaszáddal hasonló célból az olasz partok közelében.

  A TÁTRA, a CSEPEL, a BALATON és az ORJEN rombolók 1917. november 5-én az olasz partok előtt őrjáratoztak, majd november 6-án a HUSZÁR, a STREITER és a DINARA, november 16-án pedig STREITER és a RÉKA cirkált Velence körzetében megint csak a haditengerészeti repülők biztosítása céljából.

  1917. november 28-án egy nagyobb kötelék indult a keleti olasz partokon elhelyezkedő katonai objektumok megtámadására. A hajók hajnalban indultak a bevetésre és két csoportra oszlottak. A TRIGLAV II, a RÉKA, a DINARA rombolók, és a 79 T, a 86 F, a 90 F torpedó-naszádok Senigallia közelében egy katonai vasúti szerelvényre mértek csapást. A DUKLA, a STREITER a HUSZÁR II rombolók, és a 82 F, a 87 F, a 89 F torpedónaszádok pedig a Rimini és Porto Corsini (Ravenna előkikötője) közötti parti objektumok, illetve parti őrhajók ellen intéztek támadást. Mindkét csoport többször került ellenséges tűzbe, sőt még repülőgé-pek is bombázták őket. Az ellenséges hajók üldözőbe vették a hazatérő egységeket, de Polából kifutott a biztosításukra az ADMIRAL SPAUN cirkáló, erre az üldözők visszafor-dultak.

  Még ugyanebben az évben, 1917. december 7-én megint két hajócsoport futott ki beve-tésre a Pesaro - Senigallia közötti partok létesítményei ellen. A TRIGLAV II vezette első csoport a SCHARFSCHÜTZE, a HUSZÁR II, a DINARA rombolókból, valamint a 78 T, és a 87 F torpedónaszádokból állt, míg a másik a TURUL, a STREITER, a RÉKA rombolókból, és 82 T, valamint a 95 F torpedónaszádokból tevődött össze. A feladat eredményes végrehaj-tása után a hajók Fano-szigeténél találkoztak és együtt indultak vissza a támaszpontjukra. Út-közben egy léghajó és több repülőgép támadását kellett visszaverniük, majd egy rádión kapott utasítás értelmében ismét az olasz partok felé fordultak az elveszett K 219-es o. m. vízirepülőgép felkutatására. A gépet megtalálták, és a személyzetét kimentették, azonban a repülő hazavontatása nem sikerült.

  1918. május 7-én kifutott a TURUL, a HUSZÁR II, a RÉKA és a PANDÚR romboló, hogy az olasz parton. Silvi közelében szabotázsakciókat hajtsanak végre. 9-én kora hajnalban a HUSZÁR II megközelítette a partot, miközben a másik három romboló a tenger felől biztosította a helyszínt, és csónakon egy szabotázscsoportot tett partra Weimann Pál fregatthadnagy vezetésével. Az olasz parti őrség azonban észlelte a partraszálló egységet és tüzet nyitott rájuk. A csoport harcolva visszavonult és csónakba szállva visszatért a HUSZÁR-ra, mely viszont megfigyelte az olasz parti őrség riadóztatásának módszerét és rendszerét.

  1918. július 1-én késő este a BALATON és a CSIKÓS kifutott Polából a 83 F és a 88 F torpedónaszádok kíséretében, hogy egy repülőgépek által végrehajtott támadást támogassanak. A csoport a BALATON egyik kazánjának üzemzavara miatt nem tudta tartani a meghatározott sebességet. Július 2-án, a kora hajnali órákban egy MAS (olasz torpedónaszád) torpedót lőtt ki a BALATON-ra, de elhibázta. A kötelék hajnali 03.10-kor füstöket észlelt maga mögött és mellett. Két olasz flottilla támadt rájuk, melyek eredetileg a Piave menti frontvonal megtámadására indultak. Az olasz kötelék igen nagy létszámfölényben volt, hiszen a MISSORI, a LA MASA, az AUDACE, az ORSINI, az ACERBI, a SIRTORI, és a STOCCO rombolók alkották. Az ellenség tüzet nyitott, és ezt a két cs. és kir. romboló, illetve a két torpedónaszád azonnal viszonozta. Az egyre csökkenő távolságból vívott ütközetben az osztrák-magyar egységek tüze bizonyult pontosabbnak. A csata hevében a BALATON előrerohant, a CSIKÓS meg a két torpedónaszád lemaradt. A STOCCO kigyulladt és leállt, az ACERBI a segítségére sietett, így az is kiesett a további küzdelemből. A CSIKÓS csoportja a MISSORI, a LA MASA és az AUDACE rombolókkal vívta a maga külön ütközetét. Az összecsapás során mindkét harcoló fél eredménytelen torpedótámadásokat intézett a másik ellen. Az olaszok ezután elhagyták az ütközet színhelyét, ahol a cs. és kir. hajók összesen 2 db. 10 cm-es és 16 db. 7 cm-es löveggel megfutamodásra kényszerítették a 30 db. 10 cm-es löveggel rendelkező olasz köteléket. A BALATON több találatot kapott az orrfedélzetén, a CSIKÓS-nak a hátsó kazánházába csapódott be egy lövedék, míg a két torpedónaszádot egy-egy találat érte.

 

IV. A Durazzo elleni támadás 1915. december 29-én

  A flottaparancsnokság hírszerzői jelentésekből arról értesült, hogy olasz rombolók érkeznek Durazzoba, hogy részt vegyenek a megvert és menekülő szerb csapatok elszállításában. Ennek megakadályozása érdekében úgy határoztak, hogy a HELGOLAND cirkáló (Seitz sorhajókapitány) vezetésével odaküldenek egy öt rombolóból (CSEPEL, TÁTRA, BALATON, TRIGLAV és LIKA) álló hajócsoportot.

  A kötelék 1915. december 28-án 24.00-kor futott ki a Cattarói-öbölből Durazzo irányába. A Menders-fok magasságában a HELGOLAND legázolta a MONGE nevű francia tengeralattjárót, melyet azután a BALATON süllyesztett el tüzérségi tűzzel. A személyzetét, a hajójával önként elsüllyedő parancsnokát kivéve, a rombolók kimentették.

  A HELGOLAND-csoport sűrű ködben érkezett meg 07.30-kor Durazzo elé. A gyorscirkáló a parti ütegeket vette tűz alá, miközben a rombolók az aknamezőn átkelve behatoltak a kikötőben, ahol a jelzett két ellenséges romboló helyett csak egy tehergőzöst és egy vitorlást találtak. Ezeket elsüllyesztették. Amikor a cs. és kir. rombolók kifelé indultak a kikötőből, a rejtett és eddig néma parti lövegek tüzet nyitottak az aknamentesített kijárati csatornára, ezért a hajók kissé balra tértek. A CSEPEL sértetlenül átjutott az aknamezőn, majd TÁTRA is, de a hajócsavarjai felszakítottak egy aknát, és a LIKA 08-30-kor ráfutott. A hajó a jobboldalára dőlt és nagy lánggal égett. A sérült rombolót még kétszer rázta meg aknarobbanás és gyorsan elsüllyedt. A segíteni akaró TRIGLAV alatt is akna robbant, de még úszóképes állapotban maradt. A LIKA személyzetéből 50 fő elesett, a többit kimentették. A TRIGLAV-ot, melyen tíz ember halt meg, a TÁTRA és a CSEPEL megkísérelte vontatókötélre venni, de a kötél feltekeredett a CSEPEL jobboldali hajócsavarjára és kiszállt a műveletből. A súlyosan megsérült és kormányozhatatlan TRIGLAV tönkretette a TÁTRA vontató berendezését, és ekkor a BALATON maga mellé véve vontatni kezdte. A manőverek elhúzódása miatt a csoport maradéka csak 09:30-kor tudott 6 mérföldes sebességgel vánszorogva visszaindulni Bocche di Cattaróba. A HELGOLAND 10.35-kor küldött rádió jelentése alapján 11.15-kor kifutott Cattaróból a KAISER KARL VI páncélos a kötelék megsegítésére, míg a BUDAPEST partvédő csatahajó, valamint a NOVARA cirkáló és az ASPERN védett cirkáló kazánjait is elkezdték felfűteni.

  Durazzóból még a reggel folyamán jelentették Brindisibe a támadást, ahonnét arra utasították a tengeren tartózkodó QUARTO olasz, és a DARTMOUTH brit cirkálókat, hogy Cattaro felé hajózva próbálják meg elvágni a HELGOLAND-csoport hazafelé vezető útját. Emellett nemsokára kifutott Brindisiből a CASQUE, a COMMANDANT BORY, a RENAUDIN, a COMMANDANT LUCAS, és a BISSON francia romboló, majd az ABBA, a NIEVO, a MOSTO és a PILO olasz rombolók kíséretében a NINO BIXIO olasz és a WEYMOUTH brit cirkáló. A Pali-fok magasságában hajózó HELGOLAND kötelék 11.30-kor ugyanakkora távolságra volt Cattarótól mint a NINO BIXIO vezette hajóraj, míg a DARTMOUTH és a QUARTO az öt francia rombolóval már 20 mérfölddel közelebb járt a Cattarói-öböl bejáratához. Az ellenség azt tervezte, hogy a DARTMOUTH hajórajjal elvágja a HELGOLAND útját, és dél felé, a NINO BIXIO-csoport felé tereli a cs. és kir. hajókat. Seitz sorhajókapitány, a kötelék parancsnoka 11.45-kor értesült rádión arról, hogy az ellenség már előtte jár és ezután a HELGOLAND átvette a TRIGLAV vontatását, a hajócsavarjára tekeredett vontatókötél miatt az egy főgéppel mindössze 20 mérföldes sebességre képes CSEPEL-nek pedig parancsot adott, hogy kíséreljen meg áttörni északi irányban.

  13:30-kor, amikor észak felé észlelték az ellenséget, az addig vontatott TRIGLAV-ot elsüllyesztették, a HELGOLAND, a BALATON és a TÁTRA pedig délnyugati irányba fordult. Az ellenség körbefogta a cirkálót és a rombolókat és tüzet nyitott. Először a HELGOLAND-ot érte találat, melynek következtében egy ember meghalt, hét pedig megsebesült. A DARTMOUTH és a QUARTO két oldalról tüzelt a HELGOLAND-ra, majd az olasz cirkáló a nyomdokvonalába állt. A HELGOLAND hátsó torpedóvető csövéből egy torpedót indítottak a QUARTO-ra, amely kitért oldalra és a támadása egy időre abbamaradt. Ez idő tájt Oppel, a CSEPEL később elesett gépmestere ráadta a drótkötél által leblokkolt tengelyű főgépre a legnagyobb gőznyomást. A 10 000 LE lassan megforgatta a beszorult tengelyt és a rátekeredett drótkötél szétszakadt. A CSEPEL ezzel visszanyerte régi mozgékonyságát, és 32 csomó sebességgel megkísérelte utolérni a HELGOLAND-ot, miközben az öt francia romboló, majd később a QUARTO is üldözőbe vette. Hosszú tűzpárbaj következett, melyet 8-10 km-es távolságból vívtak egymással.

  A HELGOLAND kezdetben a DARTMOUTH cirkálóval harcolt, majd később odaérkezett a WEYMOUTH és a NINO BIXIO cirkáló is a négy olasz romboló kíséretében. Az ellenség óriási erőfölénybe került, és a HELGOLAND-ot több találat érte. Elesett egy matróz, négy megsebesült, tönkrement a kormányt működtető gőzgép és ettől kezdve kézi erővel kormányoztak, továbbá károk keletkeztek a felépítményekben. A CSEPEL 16.30-kor egyesült a csoportjával, amikor Seitz sorhajókapitány rádiótávirattal közölte a KAISERL KARL VI-tal, hogy forduljon vissza, ő pedig déli irányba fordult a hajórajával. Tél lévén hamarosan beállt az esti szürkület és Seitz 17.20-kor egy hurkot leírva megtévesztette az ellenséget és északnyugati irányba fordult, majd 18.15-kor északnak vette az irányt. A váratlan manőver meglepte az ellenséget, mely csak késve reagált, így a HELGOLAND-csoport az ellenség "T"-jét keresztezve, a vezérhajótól mindössze 3500 méterre végrehajtotta az áttörést. A NINO BIXIO, melynek tüzelését nagyban gátolta a WEYMOUTH pozíciója, súlyos sérülést szenvedett egy találattól. Az áttörés sikere után az üldöző hajók lemaradtak és később beszüntették a tüzelést.

Egy angol értékelés szerint: "Seitz sorhajókapitány hősiesen kitartott a besötétedésig, aminek meg is lett a jutalma. Ha a manővert nappal hajtják végre, az a HELGOLAND-csoport teljes pusztulásához vezetett volna."

  Az ütközet erőviszonyai:

  Osztrák-magyar részről:   4 hajó, összesen    6050 tonna és 33 löveg.
  Az ellenség részéről:      13 hajó, összesen 24 000 tonna és 94 löveg.

X

Az antant egységek

A cs. és kir. egységek

15 cm-es löveg

16 db

-

12 cm-es löveg

12 db

-

10 cm-es löveg

10 db

15 db

7 cm-es löveg

56 db

18 db

 

V. Bevetés egy csapatszállító konvoj ellen 1916. május 31-én

  A flottaparancsnokság híreket kapott arról, hogy május végén egy ellenséges csapat-szállítmány fog áthajózni az Otrantói-szoroson, és parancsot adott annak megtámadására. Az akcióra 1916. május 31-én éjjel a Cattarói-öbölből kifutott a BALATON és az ORJEN romboló, valamint a 77 T, a 79 T és a 81 T torpedónaszád. Az Otrantói-szorosba érve hiába kutattak a csapatszállító hajók után. Vagy az értesülés volt pontatlan, vagy elkerülték egymást. Saseno közelében azonban a szorost lezáró erőkhöz tartozó, vontatott hálókkal felszerelt négy halászgőzöst észleltek. A köteléket vezető ORJEN romboló ágyútűzzel elsüllyesztette az egyik halászgőzöst, mire a másik három eloltotta a jelzőfényeit és eleresztette a hálóit, majd szétszóródva elmenekült a helyszínről de közben segítségért rádióztak. A cs. és kir. egységek fogták a rádiójeleket és attól tartva, hogy az így felriasztott ellenséges kötelékek elvághatják az útjukat hazafelé, visszafordultak a Bocchéba.

 

VI. Támadás az otrantói zár ellen 1916. december 22-én

  Az Otrantói-szorosban létesített tengeralattjárók elleni hálózár nagymértékben megnehezítette a központi hatalmak tengeralattjárói számára a szoroson való átkelést. Ezért az osztrák-magyar flotta több ízben hajtott végre támadást a zár ellen. Az egyik ilyen támadásra 1916. december 22-én került sor, mégpedig azzal a közelebbi céllal, hogy megkönnyítsék a német U38 és U52 jelzésű tengeralattjárók visszatérését az Adriára.

  A hadműveletre négy romboló futott ki: a SCHARFSCHÜTZE vezérhajó, Bogumil Nowotny korvettkapitány, a DINARA, Sándor Virgil korvettkapitány, a RÉKA, Milan von Milenkovich korvettkapitány és a VELEBIT, Method Koch korvettkapitány parancsnoksága alatt. A kötelék 1916. december 22-én 12.00-kor indult el a Bocche di Cattaróban lévő állomáshelyéről. A 18 óra tájban beállt sűrű köd miatt már majdnem visszafordultak, amikor a szél eloszlatta a ködöt. 20.00-kor érték el Saseno magasságát, ahol Otranto felé fordultak. A menetalakzat balszélén haladó RÉKA 21.18-kor észlelte az első ellenséges hajót. Pár perc múlva már a SCHARFSCHÜTZE is megpillantotta a fényjeleket adó és jelzőrakétázó két halászgőzöst. A parancsnok abba az irányba fordult a hajójával és a másik három egység nyomdokvonalba sorakozott mögötte. A SCHARFSCHÜTZE 21.30-kor tüzet nyitott, és a RÉKA is követte a példáját. A halászgőzösök elengedték a vontatott hálóikat és viszonozták a tüzet. Az egyik azonban hamar abbahagyta a tüzelést és süllyedni kezdett, majd nemsokára a másik halászhajó is elsüllyedt.

  A SCHARFSCHÜTZE ekkor előretört, majd az északi irányban látott fények felé fordult. Kevéssel később a RÉKA is utolérte. Ezután észak-északnyugat felé újabb, gyorsan közeledő fényeket észleltek. A két romboló kikapcsolta az ismertető fényeit és lecsökkentette a sebességét, hogy a másik kettő utolérje őket. A SCHARFSCHÜTZE az árnyképeikből felismerte az ellenséges rombolókat és 21:40-kor tüzet nyitott rájuk, melyek azonnal visszalőttek. A VELEBIT és a DINARA erre az időre nem tudott felzárkózni.

  A négy közeledő francia romboló, a PROTET, a COMMANDANT BORY, a DEHORTER és a BOUTEFOU kisvártatva kelet felé fordult, miközben még két francia romboló, a CASQUE és a COMMANDANT RIVIÉRE közeledett az ütközet helyszíne felé. A SCHARFSCHÜTZE 21.48-kor találatot ért el a RIVIÉRE-en, amelytől az kigyulladt. A CASQUE odamanőverezett az égő társához, így a SCHARFSCHÜTZE és a RÉKA lehagyta őket.

  A francia hajók el akarták vágni a cs. és kir. rombolók útját, míg Nowotny korvettkapitány át akart törni a vonalukon.

  A harc teljes sötétségben kezdődött a hat francia és négy osztrák-magyar romboló között, és hamarosan olyan zűrzavar alakult ki, hogy sem a csoport, sem az egyes hajók parancsnokai nem tudták áttekinteni a kialakult helyzetet. A rombolók közelharcot vívtak az időnként felvillanó fényszórók által még sötétebbé változtatott éjszakában. A kémény- és lőporfüst miatt nem láthatták a találatokat, és a hajóparancsnokok sem tudták már megkülönböztetni az ellenséget a saját egységektől. Az ütközet lefolyását a maga idejében egyik résztvevő fél sem tudta átfogóan értékelni, és csak sok évvel a háború után sikerült tisztázni a részleteket. Forget francia tengernagy, aki akkoriban, mint sorhajóhadnagy a PROTET parancsnokaként és a Második Romboló Csoport vezetőjeként szolgált, a következőket írta:

  "21.30-kor fényeket, majd 21.39-kor ágyútüzet észleltünk. Vezetőnk, de Boisanger fregattkapitány jellemét ismerve attól tartottam, hogy teljes sebességgel az ellenségre ront. Vezérhajóján (CASQUE) és a RIVIÉRE-en minden kazán teljes kapacitással üzemelt, de a másik négy rombolón két kazánban csak "kis tűz" égett, és legfeljebb 19 mérföldes sebességre voltak képesek. A CASQUE valóban 20 mérföldes sebességgel indult, és 21.46-kor már 600 méter előnyre tett szert. A RIVIÉRE kitört az alakzatból és 28 csomó sebességgel a vezérhajó után iramodott, és éppen akkor érte utol, (21.48-kor) amikor az erős ellenséges tűzbe került. Azért, hogy ne előzze meg, szinte teljesen le kellett állnia. Emiatt hatalmas füstfelhő keletkezett és mindkét hajót szem elől tévesztettük. A feltehetően Cattaro irányába visszavonuló ellenség útjának elvágása érdekében pontosan keleti irányba fordultam és a másik három romboló követett."

  Ezután álljon itt a RIVIÉRE jelentése, mely a következő:

  "21 óra 48 perc. Előttünk nagy ívben ágyútűz villogott és elvakított bennünket. Erős fénysugarakat és fehér fényeket láttunk, mire felhúztuk az árbocra az R/B ismertetőjelünket. Úgy tűnt, mindenki minket lő. Mintha nem csak az ellenfél, de a halászgőzösök tüzét is magunkra vontuk volna. (Megjegyzés: Tévedésből a RIVIÉRE is lőtte a halászgőzösöket, melyek fehér fényt viseltek.) 21.52-kor a baloldalon 42 fokra előttünk két nagy füstfelhőt észleltünk, a jobboldalon pedig fehér fényeket. 21.54-kor kiáltás harsan: Torpedó jobbról! és 100 m távolságban megpillantottunk egy ellenséges rombolót, amely azonnal tüzet nyitott ránk. Teljes erővel elfordultunk és a torpedó célt tévesztett. Ekkor két találat robbant a kazánházban, a sebességünk gyorsan csökkent, és nyugati irányban elhagytuk az ütközet színhelyét."

  Forget sorhajóhadnagy így folytatta a jelentését:

  "21.55-kor közelharcba keveredetünk, melyben nem tudtunk különbséget tenni ellenség és barát között, mindketten minket lőttek. Tudtam, hogy CASQUE valahol a közvetlen közelünkben tartózkodik, ezért bekapcsoltattam az ismertetőjelet az árbocon, de nem kaptam rá semmi választ. Az ellenség kioltott fénnyel hajózott, éreztem a széngáz szagát (a francia hajók olajtüzelésűek voltak), de nem mertem működtetni a fényszórót, nehogy valamelyik saját egységünket világítsam meg. 22.15-től északi útirányban teljes sebességgel üldöztem az ellenséget, de már nem találtam rájuk."

  A COMMANDANT BORY romboló jelentése:

  "A halászgőzösök, amelyek eddig egy tengeralattjárót üldöztek, ellenségnek véltek és megtámadtak. Bekapcsoltuk az ismertetőjelzésünket és déli irányba fordultunk egy gyanús célpont ellen. Később északi irányt vettünk fel, hogy egyesüljünk a PROTET és a DEHORTER rombolókkal."

  (Megjegyzés: A francia rombolók és az üldözésre szintén kifutó olasz-angol hajócsoport csak hajnali 2 órakor találkozott, de közben az ABBA romboló 31 csomó sebességgel belerohant előbb a CASQUE-ba, majd a BOUTEFEU-ba. A megsérült CASQUE-t a BORY-nak kellett vontatókötélre venni, és a három sérült hajó reggelre ért Brindisibe. Az ABBA az ütközésben egy halottat és egy súlyos sebesültet vesztett.)

  A hátramaradt DINARA és VELEBIT egy darabig külön csatát vívott a hol jobbról, hol balról felbukkanó franciákkal, akikkel rövid tűzpárbajokba keveredetek. A DINARA kazánfelépítményét ért találat következtében egy ember meghalt. A romboló az ütközet közben nyugati irányba fordult és alig száz méter megtétele után hiába kereste, nem találta meg többé a csoportját, ezért Sándor korvettkapitány észak felé hajózott magányosan egészen hazáig.

  A VELEBIT ezután utolérte a köteléket és ekkor egy újabb ütközet alakult ki, mellyel kapcsolatban a SCHARFSCHÜTZE parancsnokának, Nowotny korvettkapitánynak a jelentéséből idézünk:

  "Észleltük a hátunk mögötti sűrű füstből néha előbukkanó RÉKA lövegeinek torkolattüzét. A balra vízbecsapódó gránátok 21.45-kor vízzel borították el az egész fedélzetet. Lassan teret nyertünk és a tüzelés is gyengülni kezdett. Ekkor vettük észre, hogy a 4 erősen lemaradt ellenséges romboló a hátunk mögött áttörte a vonalunkat. A DINARA a legközelebbi ellenfél (a RIVIÉRE) felé fordult és 100 méterre közelítették meg egymást. A DINARA két kilőtt torpedóját az ellenség ügyesen kikerülte, miközben 5 becsapódó gránát mozgásképtelenné tette a DINARA-t. Ebben a kritikus pillanatban az ellenség szem elől tévesztett bennünket és a nagy füstben átcsúsztunk az ellenség és az újból felbukkant halászgőzösök között. Láttuk a fényjeleiket, de mi még a taton lévő halványkék jelzőfényeket is eloltottuk. Ekkor a VELEBIT előtt 100 méterre fényszóró villant fel és egy torpedó csapódott a vízbe, de célt tévesztett. Az ellenség most (22.05) legázolással próbálta elpusztítani a VELEBIT-et, de a magyar DUDÁS lövegirányzó az irányzócsövére napszűrő üveget helyezve szétlőtte az ellenség fényszóróját. Az ellenséges rombolót más találatok is érték, így sietve eltávozott."

  A SCHARFSCHÜTZE csoport 22.00 után 20 mérföldre csökkentett sebességgel észak-északkeleti, majd 22.55-kor keleti irányba fordult. Pár perc múlva feltűnt mögöttük a hatalmas sebességgel száguldó CASQUE a VELEBIT fényszórójának sugarában. A francia rombolót mintegy 100 méterről vették tűz alá, az pedig kilőtt két torpedót, de a fénytől elvakítva rosszul célzott. A gyors CASQUE kazánházát ért találattól tönkrement két kazán, így a lecsökkent sebesség miatt nem tudta fenntartani a harcérintkezést.

  Ezután a SCHARFSCHÜTZE csoport útját hazáig már nem zavarta meg semmi. A csoport maradéktalanul teljesítette a feladatát: kimentette a halászgőzösök hálójából az U38-at, és szabad átkelést biztosított az U52 számára. A támadás hatása olyan tartós maradt, hogy ez a tengeralattjáró másnap felmerülve kelhetett át az őrizetlenül hagyott Otrantói-szoroson.

 

  VII. A rombolók sorsa a háború alatt és után

 • HUSZÁR (I)   1908. december 3-án Traste közelében egy viharban zátonyra futott és elsüllyedt.
 • TRIGLAV (I)  1915. december 29-én Durazzo előtt olasz aknára futott, majd önsüllyesztés.
 • LIKA (I)          1915. december 29-én Durazzo előtt olasz aknára futott és elsüllyedt.
 • WILDFANG   1917. június 4-én az Észak-Adrián, Penedától nyugatra aknára futott és elsüllyedt.
 • STREITER    1918. április 16-án Laurana közelében összeütközött az általa kísért konvojhoz tartozó Petka gőzössel, és elsüllyedt.
 

  Az 1920-as békeszerződésben az olaszoknak ítélt és Olaszországban szolgálatba állított rombolók:

 • TÁTRA           FASANA néven szolgált, 1923-ban kiselejtezték és lebontották
 • BALATON     ZENSON néven szolgált, 1923-ban kiselejtezték és lebontották
 • CSEPEL        MUGGIA néven szolgált, 1929. március 25-én egy tájfunban elsüllyedt Amoy-nál
 • ORJEN          POLA néven szolgált, 1931-ben átkeresztelték ZENSON-ra. 1937-ben selejtezték ki.
 • UZSOK          MONFALCONE néven szolgált, 1939-ben selejtezték ki
 • LIKA II.          CORTELAZZO néven szolgált, 1939-ben selejtezték ki
 • TRIGLAV II.   GRADO néven szolgált, 1939-ben selejtezték ki
 

  Az olaszoknak ítélt, és Olaszországban lebontott rombolók:

 • WARASDINER
 • SCHARFSCHÜTZE
 • CSIKÓS
 • USKOKE
 • VELEBIT
 • HUSZÁR II.
 • TURUL
 • DINARA
 

  Az 1920-as békeszerződésben a franciáknak ítélt és Franciaországban szolgálatba állított romboló:

 • DUKLA    MATELOT LEBLANC néven szolgált az 1935-ös leselejtezéséig
 

  A franciáknak ítélt és Franciaországban lebontott rombolók:

 • RÉKA
 • PANDÚR
 

  Az 1920-as békeszerződésben a görögöknek ítélt és Görögországban szolgálatba állított romboló:

 • ULAN     SMYRNI néven szolgált 1932-es lebontásáig
 

 

  Források:

 • ALMANACH für die k.u.k. KRIEGSMARINE 1905
 • ALMANACH für die k.u.k. KRIEGSMARINE 1909
 • ALMANACH für die k.u.k. KRIEGSMARINE 1913
 • ALMANACH für die k.u.k. KRIEGSMARINE 1917
 • Dr. Bak József, Dr. Csonkaréti Károly, Lévay Gábor, Sárhidai Gyula: HADIHAJÓK, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984
 • Dr. Csonkaréti Károly: HORTHY a tengerész: Zrínyi kiadó, Budapest 1993.
 • Dr. Csonkaréti Károly: Az OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADITENGERÉSZETE, Kossuth Kiadó, Budapest 2001.
 • Dr. Csonkaréti Károly: CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADIHAJÓK, Hajja és Fiai, Debrecen, 2002.
 • Greger, René: AUSTRO-HUNGARIAN WARSHIPS OF WORLD WAR I., Ian Allan Ltd. London, Évszám nélkül.
 • Kertész Róbert: HAJÓK ÉS HŐSÖK, Franklin Társulat, Budapest, évszám nélkül
 • Marine, Gestern-Heute: Különböző évfolyamok, Mistelbach, Ausztria.
 • Martiny, Nikolaus: BILDDOKUMENTE AUS ÖSTERREICH-UNGARNS SEEKRIEG 1914-1918. I-II. Leytam - Verlag, Graz, 1939.
 • Sokol, Hugo Hans: ÖSTERREICH-UNGARNS SEEKRIEG 1914-1918., Amalthea, Zürich-Leipuig-Wien, 1935.
 • Sokol, A.E.: SEEMACHT ÖSTERREICH, Die Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine, 1382-1918. Verlag Fritz Molden, Wien-München- Zürich, 1972.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat