Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Veperdi András:
A cs. és kir. haditengerészet U20 - U23 "Havmanden osztályú" tengeralattjárói

A Királyi Dán Haditengerészet 1909-ben építtette első tengeralattjáróját a Dykkeren-t La Speziaban, a San Giorgio Fiat cégnél. Ezután 1911-ben a fiumei Whitehead céggel kötöttek szerződést három partvédő tengeralattjáró megépítésére. Az első egység, melyről később az egész osztályt elnevezték, a Havmanden (Vízi ember) nevet kapta, míg a másik kettőt Thetis és Április 2-a névre keresztelték.

A hajók megfeleltek a várakozásnak és 1912/13-ban a koppenhágai állami hajógyárban a Whitehead cég mérnökeinek felügyelete alatt megépültek a Nymfen, a Najaden és a Havfruen nevű búvárhajók, melyek teljes mértékben az eredeti fiumei naszádokra hasonlítottak.

1914-15-ben a koppenhágai állami hajógyár az eredeti tervek csekély változtatásával megépítette a Ran, Aegir, Triton, Galathea, és a Neptun nevű tengeralattjárókat. A Királyi Dán Haditengerészetnek így 11 db Havmanden osztályú hajó állt a rendelkezésére. Ebből a típusból hármat csak 1946-ban bontottak szét, bár 1940 óta csak, mint úszó áramfejlesztő telepet alkalmazták.

 

A cs. és kir. flottaparancsnokság lovag Thierry Ferenc fregattkapitány szorgalmazására 1915-ben úgy határozott, hogy hazai gyárakban építtet tengeralattjárókat, mégpedig a Whitehead Művek lefoglalt Havmanden-típusú tervei alapján.

A gyár tulajdonosa, Robert Whitehead 1915. február 28-án megalapította a Magyar Tengeralattjáró-építő Részvénytársaságot. Whitehead aki ezzel az új fiumei székhelyű részvénytársasággal akarta megépíttetni az új tengeralattjárókat, munkásainak és gyártelepének egy részét a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. Így jött létre a Magyar Tengeralattjáró-építő Rt. (Ungarische Unterseebootsbau AG, hivatalos rövidítése: UBAG). A trieszti Stabilimento Tecnico és a polai Arzenál, valamint a Danubius hajógyárakkal lefolytatott kon-kurenciaharcok után az a kompromisszum született, hogy a négy tengeralattjáró fődarabjait a Stabilimento Tecnico és a polai Arzenál szállítja, az összeállítást pedig a Whitehead leányvállalata az UBAG és a polai Arzenál hajtja végre. A Danubius ígéretet kapott további négy egység megépítésére. A négy Havmanden osztályú tengeralattjáró a 20-as, 21-es, 22-es és a 23-as számozást kapta.

 

Típus: Havmanden osztályú egyköpenyes búvárnaszád
Gyártó: U20 Polai Arzenál
U21 UBAG Fiume
U22 UBAG Fiume
U23 Polai Arzenál
Gerincfektetés: U20 1915. 09. 29.
U21 1915. 12. 06.
U22 1915. 12.
U23 1915. 12. 08.
Vízrebocsátás: U20 1916. 09. 18.
U21 1916. 08. 15.
U22 1917. 01. 27.
U23 1917. 01. 05.
Szolgálatba állítás: U20 1917. 10. 20.
U21 1917. 08. 15.
U22 1917. 10. 23.
U23 1917. 09. 01.
Vízkiszorítás: 173 t felszínen / 210 t lemerült állapotban (metrikus tonnában)

Hossza:

38,76 m
Szélessége: 3,64 m (hajótörzs)
3,97 m (teljes)
Merülése: 2,75 m
Hajtómű: 1 db 6 hengeres, négyütemű MAN DIESEL, 450 LE
1 db elektromotor 160 LE
1 tengely, 1 hajócsavar
Sebesség: víz felett: maximális 12 csomó
víz alatt: maximális 9 csomó
Akciórádiusz: víz felett: 12 csomóval 780 tmf, 6 csomóval 1700 tmf
Összes víztartály kapacitás: 42,9 tonna
Üzemanyag készlet: 8,301 t / 7,250 t
Fegyverzet: 2 db 45 cm-es torpedóvető cső
1 db 7 cm-es L/26 löveg
1 db 8 mm-es géppuska
Lőszerkészlet: 4 db 45 cm-es torpedó L/5,5
30 db 7 cm-es ágyúlőszer
Merülési mélység: kb. 50 m
Személyzet 3 + 15 fő
 


Az SMU 23 osztrák-magyar tengeralattjáró.

 

A TENGERALATTJÁRÓK PÁLYAFUTÁSA

U20:

A tengeralattjárót a polai Tengerészeti Arzenálban bocsátották vízre 1916. szeptember 18-án. A próbautakra októberben került sor, de ezek során olyan sok hiányosságra derült fény, hogy a hajót csak 1917. október 20-án állíthatták szolgálatba.

Az egyik próbaúton, 1917. március 15-én az ADMIRAL SPAUN cirkáló legázolta. Az eseményről a tengeralattjáró parancsnoka, lovag Klemens von Bezard sorhajóhadnagy a következőket jelentette:

"1917. március 15-én 09.45-kor gyakorlóútra futottam ki az U20-szal kb. 320°-os útirányban a két őrhajó záróhálójának keleti kapuja irányában. A záróháló keleti bójája 80 méterre balra maradt el. Itt egy 20 vonásos fordulást hajtottam végre balra, a S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max bójájától 100 méterre lévő cél felé. A bója magasságában visszatértem az eredeti útirányba, tehát az elülső bójától 50 méterre eső pont felé. Talán 100 méterrel hagytam magam mögött ezt a bóját, amikor kitekintve, balra a hajóm orra előtt szürke hajóoldalt pil-lantottam meg, egészen közelről. Hátramenetre kapcsoltattam, de ugyanabban a pillanatban bekövetkezett az ütközés. A naszádom kb. 7,5 m mélyen úszott 3 tengeri mérföld per óra se-bességgel, és csekély felhajtóerővel, a periszkóp 0,75 m-re állt ki a vízből. Amint arról a zár-övezetbe lépve magam is meggyőződtem, legfeljebb 50 méterrel mögöttem jött az Emmy kísé-rőhajó, egy nagy zárt fedélzetű motorcsónak, árbocán az U20 jelzőlobogókkal. Az Admiral Spaun balról 4 vonással hátulról érkezve a toronynál talált el. A gyorscirkáló valószínűleg a déli kapun át jutott be a zárövezetbe. Az Emmy kísérőhajó kormányosának vallomása szerint, ő és az Erzherzog Ferdinand Max orrfedélzetén tartózkodó emberek kiabáltak és integettek az Admiral Spaun felé. A kormányos a továbbiakban jelenti, hogy az Admiral Spaun csak a periszkóp letörése után váltott hátramenetre.

Az U20 kb. 15 fokkal a jobboldalára dőlt. A kiegyenlítő ballaszt lenyomott a fenékre, de nemsokára ismét felemelkedtem, és most már ugyan gyengébben, de másodszor és harmadszor is felütöttem a fenékre. A hajóm ezután azonnal szabaddá vált, de leült a fenékre. Leállíttattam a hajtóművet és kifúvattam a merülőtartályokat. A hajó felemelkedett, a tatján 20°-os túlterheléssel. Ez a terhelés az (elől lévő) ágyú elvesztésével magyarázható. Szivárgások nem jelentkeztek, csak a hátsó periszkóp záróburkolata folyt a cső bevonása után. Az ütközésnél a felső fedélzetemmel lehettem az Admiral Spaun orrtőkéje alatt, úgyhogy csak a torony, illetve a toronymellvéd, a periszkópok és a löveg szenvedett az ütközéstől..

Az U20 ért károsodások: A löveg elvesztése, melyet a függőleges alaplemezek csapjainak leszakadása idézett elő. Az alaplemezek és a hajótest épen maradtak. Az ágyú elmerült, de időközben kiemelték. Mindkét periszkóp tönkrement. A bevont Zeiss-cső előtétcsöve 45°-ban elgörbült, de a tömítése megmaradt, a kidugott Görz-cső előtétcsöve letört, a tömítő szelence megsérült. A torony héjlemezei elgörbültek, de nem törtek el. Az aknavágó szerkezet drótkötelei elszakadtak, az üreges vezetőpózna elgörbült.

Tisztjeim önállóságról és jó helyzetfelismerésről tettek tanúságot, a legénység mintaszerűen, nyugodtan és pontosan teljesített minden parancsot."

Az eset miatt az 1917. április 11-én kelt parancsban von Bezard sorhajóhadnagy szigorú írásbeli megrovásban részesült. Az indoklás szerint a parancsnok önhatalmúan átlépte leme-rült hajójával a számára gyakorlás céljára kijelölt körzetet, és ezzel egy a számára tilos kör-zetbe került, továbbá a kifutás, valamint a menet során elmulasztotta a megfelelő figyelést.Az eset miatt az 1917. április 11-én kelt parancsban von Bezard sorhajóhadnagy szigorú írásbeli megrovásban részesült. Az indoklás szerint a parancsnok önhatalmúan átlépte leme-rült hajójával a számára gyakorlás céljára kijelölt körzetet, és ezzel egy a számára tilos kör-zetbe került, továbbá a kifutás, valamint a menet során elmulasztotta a megfelelő figyelést.

A javítási munkálatok befejezése után a tengeralattjárót 1917. október 20-án Hermann Rigele sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt újból szolgálatba álíltották.

A Velence felé irányuló különböző cirkáló utakat állandóan javító és dokkoló kikötői tartózkodások szakították meg (Pl.: 1917. 11. 14-18-ig).

1918. március 11-én Rigele sorhajóhadnagyot Ludwig Müller sorhajóhadnagy váltja fel a parancsnoki poszton. A Tagliamento-torkolat irányában végrehajtott cirkálás alkalmával, az U20-at 1918. 07. 06-án az olasz F12 tengeralattjáró torpedólövéssel elsüllyesztette. Müller sorhajóhadnagy a teljes személyzetével együtt elesett.

1962 júniusában olasz halászok vontatott hálója megakadt, és így találták meg a 25 m-es mélységben fekvő tengeralattjáró roncsát. A következő hónapok során a SUBERTI & SPONZA mentőcég (Grado) kiemeli a roncsot. A tengeralattjáró roncsában megtalált 12 ten-gerész csontjait 1962. 08. 10-én helyezték örök nyugalomra a Mária Terézia Katonai Akadémia temetőjében.

A tengeralattjáró néhány részét a bécsi Arsenal (Hadtörténeti Múzeum) szerezte meg, és ezek ma is ott láthatók, pl.: a parancsnoki torony. Néhány emlékdarab Grazban található, valamint magántulajdonban van.

Az U20 legfontosabb útjai és bevetései:

1917. 03. 15. A Fasana-csatornában végrehajtott próbaút során összeütközött az Admiral Spaun cirkálóval és megrongálódott.
1918. 02. 22. Út Polából Triesztbe.
1918. 04. 6-9. Bevetés Velence előtt.
1918. 06. 16-20. Bevetés Velence előtt.
1918. 06. 22-26. Bevetés Velence előtt.
1918. 07. 03. Bevetésre indul a Tagliamento-torkolat elé.
1918. 07. 06. Akkumulátortöltés közben az olasz F12 tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette. A teljes személyzet odaveszett.
 

U21:

A tengeralattjárót 1917. 08. 15-én állította szolgálatba Hugo von Seyffertitz sorhajóhadnagy, aki kiváló tengeralattjárós tisztnek számított. Egy bizonyos ideig második őrtisztként lovag Georg Trapp sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt is szolgált. Trapp, miután az U5-tel 1915. április 27-én elsüllyesztette a Leon Gambetta francia páncélos cirkálót, a következőket írja a második őrtisztjéről:

"Az egész legénység mintaszerű fegyelme, és az összes, szükségszerűen gyors egymásutánban kiadott parancs nyugodt és tökéletes végrehajtása a második őrtiszt, Hugo von Seyffertitz érdeme, aki minden helyzetben nagy hidegvért és megfontoltságot tanúsított."

Az U21-et 1917. szeptember végén Cattaróba vezényelték, és a tengeralattjáró 1917. 09. 29-én futott ki Brioniból, majd 1917. 10. 01-én érkezett meg a Bocchéba.

Az elkövetkező hónapokban Durazzo előtt és az Otrantói-szorosban hajtott végre felderítő utakat, melyek során nem került harcérintkezésbe az ellenséggel.

Az egyik ilyen, 1917. 10. 04-10-ig tartó Durazzo előtti cirkálás befejezése után von Seyffertitz sorhajóhadnagy a következő jelentést írta a cs. és kir. flottaparancsnokságnak a tengeralattjáró műszaki állapotával kapcsolatban:

"1. Általános észrevételek:
A tengeralattjáró nagy hullámzásban is jól tartotta magát.

2. Gépi berendezések:
A hajtóművet láthatóan túlméretezték. A tengelykapcsoló túl gyenge a 450 LE-höz. Nagyon hamar elhasználódott és ezáltal ismét kilazult a főgép alapja. Ebben a kivitelben a tengelykapcsoló nem biztosítja a hosszabb üzem után a naszád biztonságát. Egy csapszeg ki-cserélése 15 percig tart, és ez idő alatt lehetetlen riadó esetén a gyorsmerülés. A hajtómű leg-több haváriája csak az október 15-i 6-7-es erősségű hullámzásban következett be. Ennek leg-főbb oka az, hogy a karbantartás igen nehéz, minden alkatrész nehezen hozzáférhető, vagy egyenesen hozzáférhetetlen. Október 16-án, hatórás víz alatti menet után a főgép nem gyújtott a megforgatásakor. Az adagolók szeleptűi, az üzemanyag szivattyú, a szűrő felülvizsgálata és a motor beállításának ellenőrzése öt és fél órán át tartott.

3. Üzemzavarok:

 • A hátsó olajkiömlő nyílás túl szűkre méretezett. Hullámzás és a tat mélyebbre merülése esetén az olaj a motorteknőben marad, így a kenőolaj utántöltésekor az olaj a hátsó bakcsapágyon át a gépterembe spriccel. Ez nagy olajveszteséget okoz, és gyakori szivattyúzást tesz szükségessé.

 • A tengelykapcsoló főcsapszeg erősen üt, és ettől a főgép erősen berezonált, ami pedig kilazította a főgép alap rögzítő csavarjait. Emellett a vasból készült üzemanyag vezeték faláról a rázkódástól rozsdaszemcsék váltak le, melyek lerakódtak az üzemanyag szelepeken és azok így nem zártak rendesen, aminek a gyújtás gyakori kimaradása lett a következménye.

 • Az üzemanyag szabályozó tűszelepek hosszabb idejű "teljes gáz" üzemmódban beragadnak. A csavar tengelykapcsolója állandóan kikapcsolódik, ezért a kuplunggyűrű mindig átforrósodik.

 • A szivattyúvezeték szívókosarai nehezen hozzáférhetők. Hullámzás esetén és a főgép üzemelése közben ezek tisztítása lehetetlen.

 • A fő tengelykapcsoló teljesen megbízhatatlannak bizonyult. A csapszegek igen hamar elhasználódnak. (130 üzemóra után 4-6 mm-rel), és emiatt a csapszegek kilazulnak. Az egyik eltört és megakadt a tengelyrész és a lendkerék között. A lendkerékbe épített acélszelencék is kiverődtek.

4. Szerkezeti elemek:

 • A gumitömítés 6,5 órás víz alatti út után a nyílás kinyitásakor részben a nyílásfedélhez ragadt és fele terjedelemben leszakadt.

 • A mélységi kormány vezető tengelyeinek tömítése teljesen tönkrement. A tömítések után húzása vagy utántöltése lehetetlen.

 • A segédszivattyú időnként nem tudott megbirkózni a 15-20 m-es mélységben uralkodó nyomással. Ez nagyon megnehezítette a mélységre való beállást, egy ízben egy óra hosszat is eltartott. A fogaskerék szivattyú helyett előnyösebb volna egy dugattyús szivattyú alkalmazása.

 • Az üzemanyag tartály és a 3. számú tartály közötti szigetelés tönkrement.

 • Az elárasztó csappantyúk tömítése kivétel nélkül tönkrement.

 • A tartalék üzemanyag tartályból a főtartályba vezető üzemanyag csövet kicsire méretezték.

5. Elektromos szerelvények:
Az elektromos szerelvények megfelelően működtek.

6. Rádió:
A rádió berendezés annyiban nem felelt meg, hogy amikor a pörgettyűs tájoló üzemben volt, a vétel lehetetlenné vált, mert a tájolót közvetlenül a rádió mellé telepítették.

S.M. U21, 1917. október 19-én

Seyffertitz s. k.
cs. és kir. sorhajóhadnagy"

Ebből a jelentésből világosan kitűnik, hogy a naszád műszakilag tökéletlen volt, ami negatívan befolyásolta a hadihasználhatóságát. Mind a négy Havmanden típusú tengeralattjárón előjöttek ezek a hiányosságok és további mások is. Bár a szolgálatba állásuk óta a naszá-dokat állandóan módosították és javították, ezeket a tengeralattjárókat sohasem lehetett teljesen bevetésre alkalmasnak tekinteni.

1917. 10. 21-én az U21-et visszarendelték Polába, ahol rövid idő alatt nagyobb gépjavítást hajtottak végre rajta a Tengerészeti Arzenálban.

1918 márciusában Robert Dürrigl sorhajóhadnagy vette át az U21 parancsnokságát, aki 1918 augusztusáig töltötte be ezt a beosztást.

A cs. és kir. haditengerészet az 1916/17-es években felállított egy tengeralattjáró kereső (U.S.) flottillát. Ez a flottilla gyorsjáratú kereskedelmi és hadihajókból (cirkálók, torpedónaszádok) állt, melyeket speciális bemérő készülékekkel szereltek fel.

A Polából Cattaro felé vezető útján 1918. 06. 01-07-ig az U21 is részt vett egy ilyen tengeralattjáró kereső gyakorlaton. Erről Dürrigl sorhajóhadnagy a következőket jelenti a hadinaplójában:

"Az U21 1918. június 2-án, 3-án és 4-án gyakorló utat tett a Senj, Arsa és a Nesazio U.S. csoporttal, valamint a Knin, Makarska, Tatra és a Liburnia hajókból álló 2. Sz. U.S. csoporttal. A csoportok kezdeti sikertelensége miatt június 6-án a zárai csatornában újabb gyakorlatot hajtottak végre.

A gyakorlatokból a tengeralattjáró a következő tanulságokat vonhatja le: a periszkóp-mélységben való hajózás esetében a mélységi és az oldalkormányt óvatosan kell mozgatni. A segédgépeket a lehető legkevesebbet kell járatni, mert ez nagyon megkönnyíti a bemérést. Nagy sebességnél a tengeralattjárót majdnem mindig bemérték, míg lassú menetnél nagyon ritkán sikerült a naszád helyzetének meghatározása.

R. Dürrigl s. k.
cs. és kir. sorhajóhadnagy"

A Cattaróba való megérkezése után Antivari, Medua és Punta Maestra környékén hajtott végre őrjáratozást. Annak ellenére, hogy a legénység kitartóan megküzdött minden technikai hiányossággal és fogyatékossággal, és ezzel meg tudták hosszabbítani a bevetések időtartamát, a tengeralattjárónak nem jutott siker osztályrészül.

Dürrigl 1918. augusztus 28-án átadta a tengeralattjárót csicseri Csicsery László sorhajó-hadnagynak, aki azután a háború végéig parancsnokolt rajta.

A béketárgyalásokon az U21-et Olaszországnak ítélték, és 1919. március 25-én átvitték Velencébe, ahol a következő évben szétbontották.

Az U21 legfontosabb útjai és bevetései:

1916. 11. 07-én Elkészülte után próbaútra fut ki Brioni felé.
1916. 11. 14-től
1917. 08. hóig
Próbautak Brioni körzetében.
1917. 10. 13-18-ig Őrjáratozás Korfu előtt.
1917. 10. 21. Menet Polába javításra.
1918. 06. 01-07. Menet Polából Cattaróba.
1918. 06. 21-26. Őrjáratozás Punta Maestra körzetében.
1918. 07. 06-16. Őrjáratozás Antivari és Medua között.
1919. 03. 25. Átviszik Velencébe.
1920. Szétbontás.
 

U22:

Az U22, 1917. január 27-én, öt hónappal az U21 vízrebocsátása után került vízre Fiumében. A tengeralattjáró a befejező munkálatok közben, már néhány próbaúttal a háta mögött, 1917. 06. 9-ről 10-re virradó éjjel elsüllyedt, miközben legénység nélkül állt kikötve Fiumében. Az eset indoklásaként a következőket jelentették a cs. és kir. flottaparancsnokságnak:

"A szerencsétlenség magyarázata csak az lehet, hogy a III. merülő tartály - mely légtelenítő szelepének kezdettől fogva rossz volt a szigetelése, és a merülési csappantyút Appel hajómester valószínűleg nem zárta be teljesen (valóban a jobboldali csappantyút még 2 for-dulattal lehetett szorosra húzni) - lassan megtelt vízzel. Emiatt a tengeralattjáró fejnehéz lett és a víz behatolt a be nem zárt torpedóleeresztő nyíláson, és a naszád elsüllyedt."

A búvárhajót már egy nappal később kiemelték. A munkálatok befejezése után az U22 Josef Holub sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt 1917. 11. 23-án állt szolgálatba.

1917. 12. 05-én ötnapos őrjáratozásra futott ki a Po-torkolat körzetébe. 9-én Holub sorhajóhadnagynak egy hirtelen fellépő periszkóphiba miatt fel kellett hagynia egy olasz PN-naszád elleni támadással.

1917. 12. 19-én Holub sorhajóhadnagyot az eddigi első tisztje, Friedrich Sterz sorhajó-hadnagy váltotta fel a háború végéig.

1918. 01. 16-án az U22-őt Polából Triesztbe vezénylik, ahonnét Velence ellen hajtott végre több bevetést, siker nélkül.

1918. 02. 05-én Chioggia előtti őrjáratozása során az U22-őt ellenséges repülők támadták meg, de Sterz sorhajóhadnagynak sikerült a naszádot gyorsmerüléssel biztonságba helyezni.

A stratégia helyzet azt követelte, hogy az U22-őt 1918 áprilisának végén áthelyezzék a Cattaroi-öbölbe, ahová 1918. 05. 03-án érkezett meg.

1918. 05. 16-án Polába hajózott egy géphiba kijavítására, és az összes javítás elvégzése után csak 1918. 08. 07-én futott be újra a Cattaroi-öbölbe, ahol azután a háború végéig állomásozott.

A következő hetekben több bevetést hajtott végre Antivari és Medua irányában. Az egyik ilyen őrjáratán, 1918. 10. 08-án ellenséges repülők támadtak rá. Egy nappal később Sterz sorhajóhadnagy sikertelen támadást hajtott végre egy cirkáló ellen.

Még néhány őrjárat következett Gravosa felé, de egyetlen lehetőség sem kínálkozott a torpedók kilövésére.

1920-ban a tengeralattjárót kiszolgáltatták Franciaországnak, ahol még ugyanabban az évben szétbontották.

Az U22 legfontosabb útjai és bevetései:

1917. 11. 18-án Menet Fiuméből Polába.
1917. 12. 05-10. Őrjáratozás a Po-torkolata előtt.
1918. 01. 03-06. Őrjáratozás a Po-torkolata előtt.
1918. 02. 05. Őrjáratozás Chioggia előtt.
1918. 02. 22. Menet Polába.
1918. 05. 03. Befutás Cattaróba.
1918. 05. 16. Visszaút Polába.
1918. 08. 07. Menet Cattaróba.
1918. 10. 03. Őrjáratozás Antivari előtt.
1918. 10. 07-11. Őrjáratozás Medua körzetében.
1918. 10. 17. Őrjáratozás Gravosa előtt.
1920. Kiszolgáltatják Franciaországnak lebontásra.
 

U23:

Az U23-at 1917. 01. 05-én bocsátották vízre a polai Tengerészeti Arzenálban, és lovag Klemens von Bezard parancsnoksága alatt állt szolgálatba 1917. 09. 01-én.

1917 szeptemberében és októberében Pola térségében próba és gyakorló utakat hajt végre, mialatt több tökéletesítést és elvégeznek rajta.

November 28. és december 03. között az U23 az olasz partok előtt őrjáratozott Pesaro magasságában. Bár Bezard sorhajóhadnagy négy napig cirkált az olasz partok mentén a gőz-hajók útvonalán, egyetlen ellenséges hajót sem észlelt. Ezen a hat napig tart úton újból elő-jöttek a különböző technikai hiányosságok, úgyhogy a cirkálás befejezése után az U23-nak Polába illetve Brioniba kellett mennie javításra.

A javítások befejezése után a tengeralattjárót 1917. 12. 23-án a Cattaroi-öbölbe vezényelték, ahonnét több őrjáratozást és felderítést hajtott végre a dél-Adrián.

1918. 02. 20-án az U23 azzal a paranccsal futott ki a Bocche di Cattaróból, hogy az Otrantói-szorosban zavarja az ellenséges hajóforgalmat.

Egy nappal később von Bezard sorhajóhadnagy két torpedót lőtt ki egy csapatszállító hajóra, de nem találta el. A konvojt kísérő Airone torpedónaszád felfedezte az U23-t, rátámadt és vízibombákkal elsüllyesztette. A személyzet minden tagja meghalt.

Maga a támadó alig volt nagyobb, mint az áldozata. Az 1907-ben épült Airone torpedónaszád 216 tonnás volt. A méretei: 50 m hosszú, 5,3 m széles, a merülése 1,9 m. Fegyverzete: 3 db 47 mm-es löveg, három torpedóvető cső és vízibombák. A parancsnoka, Mario Zunino sorhajóhadnagy így írta le az akciót:

"Az Airone torpedónaszád 1918. 02. 18-án egy csapatszállítót biztosított, amikor azt egy tengeralattjáró hirtelen megtámadta. Amikor két torpedóját tőlem 500 méter távolságból kilőtte e gőzösre, teljes erővel a periszkópja felé száguldottam. A gőzösnek sikerült kikerülnie mind a két torpedót, de a tengeralattjáró a kilőtt torpedók súlyának elvesztése miatt felemelkedett és a torony egy pillanatra áttörte a hullámzó vízfelszínt. Mire a torpedónaszád a helyszínre érkezett, a búvárhajó már olyan mélyre merült, hogy nem lehetett legázolni, csak a periszkópját súroltuk. Az Airone ledobott 2 vízibombát, és a vontatott robbantósárkánnyal is elérte. Szörnyű víz és olajoszlop emelkedett a magasba. A robbantósárkány valószínűleg a tartaléktorpedókat is felrobbantotta. A tengeralattjáróból semmit sem lehetett megmenteni, csak néhány faroncs került a felszínre."

Az U23 legfontosabb útjai és bevetései:

1917. 11. 18- 12. 03 Őrjáratozás Pesaro körzetében.
1917. 12. 23. Menet Cattaróba.
1918. 02. 20. Kifutás őrjáratra az Otrantói-szorosba.
1918. 02. 21. Az Airone olasz torpedónaszád elsüllyesztette robbantósárkánnyal (40°26' É / 19°02'K) A teljes személyzet odaveszett.

ÖSSZEGZÉS:

Amint az ennek a négy tengeralattjárónak a pályafutásából is kiderült, egyik hajó sem könyvelhetett el katonai sikereket. Ez minden bizonnyal nem a legénységen múlt, hanem egyes-egyedül a hiányos technikai felszerelésen. Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ezek a tengeralattjárók már a gerincfektetésük idején is technikailag elavultnak számítottak, és nem tettek eleget a korszerű tengeri hadviselés követelményeinek.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat